Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verovelkojen julkaiseminen protestilistalla

Ohje koskee sekä henkilö- että yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Maksamatta jääneet arvonlisäverot, ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut julkaistaan protestilistalla, jos niitä ei ole maksettu viimeistään maksukehotuksen eräpäivänä ja niiden yhteissumma on vähintään 15 000 euroa.

Ennakkotieto verovelan julkaisemisesta näkyy maksukehotuksessa, joka sisältyy yhteenvetoon verojen maksutilanteesta. Yhteenveto on nähtävissä OmaVerossa kuun alussa.

Missä protestoitu verovelkatieto julkaistaan?

Verohallinto ei itse julkaise protestoituja verovelkatietoja vero.fi:ssä tai muualla, vaan lähettää ne yhteenvedon muodostamispäivää seuraavan kuun lopussa julkaistavaksi Suomen Asiakastieto Oy:lle, Dun & Bradstreet Finland Oy:lle ja Edita Oy:lle. Tiedot julkaistaan Kauppalehden, Taloussanomien ja Virallisen lehden protestilistalla sekä edellä mainittujen yritysten verkkosivuilla.

Myös ulosottoviranomainen voi lähettää veroja protestoitavaksi. Perusteena on pitkäaikainen ulosotto tai asiakkaan toteaminen varattomaksi tai tuntemattomaksi ulosotossa. Ulosoton protestointimerkinnöissä ei noudateta 15 000 euron rajaa, vaan protestoitavaksi ilmoitetaan pienempiäkin summia.

Milloin verovelkatietoa ei julkaista

Verovelkatietoa ei julkaista, jos

  • yhteenvedossa mainitut verovelat on maksettu kokonaan tai niiden jäljellä oleva yhteismäärä on alle 15 000 euroa
  • verot sisältyvät Verohallinnon myöntämään maksujärjestelyyn
  • verot on poistettu muutoksenhaun vuoksi
  • veroille on määrätty muutoksenhakuun liittyvä täytäntöönpanon keskeytys tai kielto
  • verot sisältyvät aloitettuun yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen tai niille on määrätty ko. menettelyihin kuuluva väliaikainen perintäkielto. (Velkajärjestelyn tai yrityssaneerauksen ulkopuoliset verot kuuluvat julkaistaviin veroihin.)

Jos näitä esteitä julkaisemiselle ei ole, verovelat lähetetään automaattisesti julkaistavaksi.

Protestilistalla julkaistavat tiedot

Julkaistavia tietoja ovat

  • asiakkaan nimi, myös luonnollisen henkilön toiminimi
  • Y-tunnus
  • kotikunta
  • maksamattomien julkaisukelpoisten verojen (arvonlisävero, ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) määrä.

Turvakiellon saaneiden asiakkaiden kotikuntatietoa ei julkaista.

Prostestilistalla julkaistun veron maksusta ilmoittaminen ja julkaisun peruuttaminen

Kun asiakas on maksanut protestilistalla julkaistut verot kokonaisuudessaan, Verohallinto lähettää asiakkaan pyynnöstä tiedon niille tahoille, joille verovelkatieto on toimitettu aiemmin julkaistavaksi. Luottohäiriömerkintä poistuu 30 päivän kuluessa siitä, kun tieto julkaistujen verojen maksusta on rekisteröity verovelan julkaisseiden tahojen rekistereihin.

Verohallinto ei siis lähetä automaattisesti tietoa verojen maksusta niille tahoille, joille verovelkatieto on toimitettu aiemmin. Sinun pitää itse pyytää ilmoituksen lähettämistä Verohallinnolta. Voit tehdä pyynnön soittamalla palvelunumeroon 029 497 028 (puhelun hinta pvm./mpm.).

Verohallinto voi peruuttaa protestilistalla julkaisun asiakkaan pyynnöstä silloin, jos julkaisu on johtunut Verohallinnon virheestä. Peruutuksesta lähetetään tieto niille tahoille, joille verot on lähetetty julkaistavaksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.4.2024