Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus

Ohje koskee sekä henkilö- että yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Jos olet maksanut verosi ja antanut ilmoitukset oma-aloitteisista veroista ajallaan, voit tilata Verohallinnolta todistuksen verojen maksamisesta.

Voit tilata verovelkatodistuksen, jos sinulla on

  • erääntyneitä veroja maksamatta (verovelkaa)
  • arvonlisäveroa, ennakonpidätystä tai työnantajan sairausvakuutusmaksua koskevia veroilmoituksia antamatta tai maksuja tilittämättä
  • verovastuuseen perustuvaa verovelkaa
  • vahingonkorvausvelkaa
  • verovelkaa yrityssaneerauksessa tai yksityishenkilön velkajärjestelyssä
  • Verohallinnon kanssa tehty voimassa oleva maksujärjestely.

Milloin verovelkatodistusta ei tarvita?

Yrityksen, elinkeinonharjoittajan tai elinkeinotoimintaa harjoittavan kuolinpesän ei tarvitse tilata verovelkatodistusta, jos verovelkarekisterissä ei ole merkintää veroveloista tai ilmoitusten laiminlyönneistä, eikä tilaaja pyydä toimittamaan verovelkatodistusta. 

Tarkista yrityksen tilanne aina ensin verovelkarekisteristä. Henkilöasiakkaiden tietoja ei ole verovelkarekisterissä. 

Lue lisää verovelkarekisteristä

Todistuksen saa heti OmaVerosta

OmaVerossa voit itse tulostaa todistuksen verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksen. Näin tilaat verovelkatodistuksen OmaVerossa.

Jos et voi tunnistautua OmaVeroon, voit tilata todistuksen myös

Verkkolomakkeella tai puhelimitse tilattu todistus toimitetaan Verohallinnon tiedossa olevaan postiosoitteeseen noin viikossa.

Voit valita tilausta tehdessäsi, haluatko todistuksen ainoastaan kerran vai toistuvasti kuukauden tai kolmen kuukauden välein. Tekemäsi tilaus on voimassa vuoden ajan ensimmäisen tilauksen toimittamisesta.

Verohallinto ei lähetä todistusta sähköpostilla.

Verovelkatodistuksen saa tilattua OmaVerosta suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Todistuksesta näkyy ainoastaan voimassa oleva tilanne

Todistukset osoittavat tilanteen, joka on voimassa todistuksen antohetkellä. Todistusta ei voida antaa takautuvasti.

Verohallinto voi antaa todistuksen vain verovelvolliselle tai muulle todistukseen oikeutetulle, kuten verovelvollisen valtuuttamalle henkilölle tai laissa todistukseen saantiin oikeutetuille viranomaisille. Todistuksessa on varmennusnumero, jonka avulla todistuksen aitous varmistetaan.

Työnantaja-, arvonlisävero- ja ennakkoperintärekisterimerkintöjen voimassaolon voi tarkistaa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelusta.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.1.2021