Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ulkomaan perintä

Ohje koskee sekä henkilö- että yritys- ja yhteisöasiakkaita

Suomen verojen perintä ulkomailla

Verohallinto voi lähettää Suomessa maksamatta jätetyn veron perittäväksi toiseen Euroopan Unionin jäsenvaltioon tai valtioon, jonka kanssa Suomella on voimassaoleva virka-apusopimus verojen perintää koskevissa asioissa. Virka-apua antavan valtion toimivaltainen viranomainen perii veroa kyseisen valtion lakien ja käytäntöjen mukaisesti. 

Ulkomaan verojen perintä Suomessa

Verohallinto antaa toisten valtioiden viranomaisille virka-apua ulkomailla maksamatta jätettyjen verojen perimiseksi Suomessa. Virka-apupyynnön verojen perimiseksi Suomessa voi tehdä toimivaltainen viranomainen toisesta Euroopan Unionin jäsenvaltiosta tai valtiosta, jonka kanssa Suomella on voimassaoleva virka-apusopimus verojen perintää koskevissa asioissa. Ulkomaan veroa peritään, kuten vastaavaa Suomen veroa. 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2021