Esitäytetty veroilmoitus

Saat henkilöasiakkaan esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa 2019. Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos korjaat ilmoitusta, määräpäivä on joko 7.5., 14.5. tai 21.5.2019. Päivän näet omasta veroilmoituksestasi ja OmaVerosta. 

Ilmoita OmaVerossa

Unohditko täydentää veroilmoitustasi määräpäivään mennessä? Katso ohjeet ja toimi heti!

Veroilmoitus uudistuu

Veroilmoitus näyttää erilaiselta kuin ennen, ja sen korjaaminen muuttuu. Huomaa, että veronpalautuspäivä tai jäännösveron eräpäivät aikaistuvat useimmilla asiakkailla vuonna 2019. Katso, miltä veroilmoitus näyttää.

Kun saat veroilmoituksen, toimi näin

1

Tarkista veroilmoitus

Tarkista aina kaikki tiedot, jotka ovat veroilmoituksessasi. Näin tarkistat veroilmoituksen.

2

Jos tiedot ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään

Jos lisättävää tai korjattavaa ei ole, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos et muuta tietoja, olet antanut veroilmoituksesi sen sisältöisenä kuin se on esitäytetyssä veroilmoituksessa.

3

Korjaa puuttuvat tai virheelliset tiedot

Jos tietoja täytyy korjata tai täydentää, ilmoita muutokset OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Ohjeet yleisimpien vähennysten ilmoittamiseen

Huom.! Jos korjaat veroilmoitusta, OmaVerossa annetun ilmoituksen tai paperilomakkeiden täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoitukseesi merkittynä määräpäivänä. Määräpäivän näet veroilmoituksesi etusivulta ja OmaVerosta.

4

Saatko veronpalautusta?

Valtaosa henkilöasiakkaista saa veronpalautuksensa 6.8.2019. Veronpalautuspäivä on eri asiakkailla eri aikaan, joten katso oma päiväsi OmaVerosta tai verotuspäätöksestä. Tarkista OmaVerosta myös, että tilinumerosi on oikein ja ilmoita uusi tai muuttunut tilinumero viimeistään 29.7.2019, jos saat veronpalautuksen elokuussa.  Lue lisää veronpalautuksesta.

5

Tuliko sinulle maksettavaksi jäännösveroa?

Suurimmalla osalla jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on 1.8.2019 ja toisen erän eräpäivä 1.10.2019. Eräpäivät voivat olla eri asiakkailla eri aikaan, joten tarkista aina omat eräpäiväsi OmaVerosta tai verotuspäätöksestä.

Näet jäännösveron maksutiedot OmaVerosta tai verotuspäätöksestä. Käytä maksamiseen omaa tuloveron viitenumeroasi. Jos olet saanut veroilmoituksen mukana alustavan verotuslaskelman, maksa jäännösvero vasta, kun olet saanut verotuspäätöksen. 

Jos olet kiinteistönomistaja, huomaa että kiinteistöveron ja jäännösveron eräpäivät ovat syksyllä lähekkäin (kiinteistöveron eräpäivät ovat 3.9. ja 15.10.).

Lue lisää jäännösverosta.

Lisäaikaa veroilmoituksen antamiseen

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksesi antamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä. Toimita hakemus Verohallintoon ennen veroilmoituksesi määräpäivää.

Lisäaikaa voit hakea OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Usein kysyttyä

Alijäämähyvitys näkyy kaikkien henkilöasiakkaiden esitäytetyllä veroilmoituksella Muut tiedot -kohdassa. Samassa kohdassa näkyy myös alaikäisten lasten lukumäärä tai puolison tiedot.

Tiedot näkyvät veroilmoituksella seuraavasti:

Et ole hakenut alijäämähyvityksen lapsikorotusta  OmaVero tai lomake 50B
Et ole hakenut alijäämähyvityksen siirtämistä puolisolle  OmaVero tai lomake 50B

Jos haluat, että alijäämähyvityksen lapsikorotus tehdään omassa verotuksessasi, ilmoita OmaVerossa tai lomakkeella 50B, kuinka monesta lapsesta vaadit korotusta.

Jos haluat, että alijäämähyvitys pitää siirtää puolisosi verotukseen siinä tapauksessa, että sinulla ei ole ansiotuloista määrättäviä veroja tai verot eivät riitä koko alijäämähyvityksen vähentämiseen, ilmoita OmaVerossa tai lomakkeella 50B.

Mikä alijäämähyvitys on?

Alijäämä syntyy, jos  pääomatuloista (esimerkiksi vuokratulot) tehtävät vähennykset (esimerkiksi asuntolainan korot) ovat suuremmat kuin pääomatulot.  Tästä alijäämästä 30 % (ensiasunnon koroista 32 %) vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista.  Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa. Enimmäismäärään tehdään lapsikorotus, jos sinulla on alaikäisiä lapsia.

Lisätietoa alijäämähyvityksestä

 

Esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvä postituspäivämäärä on päivä, jona esitäytetty veroilmoitus on muodostettu Verohallinnon järjestelmästä. Esitäytettyjä veroilmoituksia tulostetaan, kuoritetaan ja postitetaan yli viidelle miljoonalle asiakkaalle. Tulostusta emme ole pystyneet tekemään joka päivä yhtä paljon kuin veroilmoituksia on muodostettu. Tämän vuoksi veroilmoitusten jakelu tapahtuu porrastetusti. Kaikilla asiakkailla veroilmoitukset ovat kuitenkin perillä viimeistään 26.4. OmaVerossa veroilmoitus näkyy heti, kun se on Verohallinnossa muodostettu.

Elinkeinonharjoittajat, maataloudenharjoittajat ja heidän puolisonsa saavat veroilmoituksen mukana alustavan verotuslaskelman verotuspäätöksen sijaan. Tämä johtuu siitä, että Verohallinnolta puuttuu vielä osa sinun tai puolisosi verotustiedoista.

Alustavassa verotuslaskelmassa näkyy arvio veronpalautuksesta tai jäännösverosta veroilmoituksen muodostumishetkellä. Huomaa, että määrä voi muuttua. 

Tarkista veroilmoitus ja ilmoita puuttuvat tai korjattavat tiedot. Saat verotuspäätöksen, kun sinun ja puolisosi veroilmoitukset on käsitelty.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Näin ilmoitat paperilla

Esitäytetyllä veroilmoituksella näkyy enemmän tietoja kuin aikaisemmin. Kaikkia tietoja ei kuitenkaan ole käytetty verotettavan tulon laskennassa. Tarkista, että verotettavan tulon laskennassa käytettävät tiedot ovat oikein ja korjaa tietoja tarvittaessa OmaVerossa.

Muut tiedot näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella sinulle vain infotietoina. Niiden osalta sinun ei tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon.

 

Yhtymille on lähetetty verotuspäätöksiä maalis-huhtikuussa.

Sen jälkeen osalle yhtymistä on lähetetty uusia verotuspäätöksiä. Osalla uusi päätös on saman sisältöinen aiemmin lähetetyn kanssa.

Jos verotuspäätös on sisällöltään samanlainen kuin aikaisemmin lähetetty ja siinä on kaikki tiedot oikein, sinun ei tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon. Yhteydenottoa ei tarvita myöskään silloin, jos uusi verotuspäätös on erilainen, mutta tiedot siinä ovat oikein.

Jos verotuspäätöksen tiedoissa on korjattavaa, ota yhteyttä päätökseen merkittyyn palvelunumeroon.

Todennäköisesti alkuvuonna ilmoittamiasi maa- ja metsätalouden tietoja ei ole ehditty siirtää esitäytetylle veroilmoitukselle ennen niiden tulostamista ja postitusta. Odota, että saat lopullisen verotuspäätöksen ja tarkista, että sillä on huomioitu ilmoittamasi maa- ja metsätalouden tiedot.

 

Avainsanat: