Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yrittäjän ajoneuvojen kulut

Tämä ohje koskee yksityisen elinkeinonharjoittajan eli liikkeenharjoittaja tai ammatinharjoittajan verotusta.

Tältä sivulta löydät seuraavat osiot: 

Kuuluuko ajoneuvo elinkeinotoiminnan kalustoon?

Kuuluuko ajoneuvo elinkeinotoiminnan kalustoon?

Yrityksen käytössä olevan auton verotukseen vaikuttaa se, kuuluuko auto elinkeinotoimintaan vai yksityistalouteen.

 • Elinkeinotoimintaan kuuluvia ajoneuvoja ovat ne, jotka on hankittu elinkeinotoiminnan käyttöön ja yli 50% ajokilometreistä on elinkeinotoiminnan ajoja. Katso ohjeet ilmoittamiseen otsikon alta  Autot, asunto, työmatkat ja yksityiskäyttö kohdasta Elinkeinotoiminnan kalustoon kuuluvat ajoneuvot.
 • Yksityistalouteen kuuluvia ajoneuvoja ovat ne, joilla 50% tai vähemmän verovuoden ajokilometreistä on elinkeinotoiminnan ajoja. Katso ohjeet ilmoittamiseen otsikon alta Autot, asunto, työmatkat ja yksityiskäyttö kohdasta Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttö elinkeinotoiminnan ajoihin.

Jos olet ajanut elinkeinotoiminnan ajoja puolisosi omistamalla autolla, puolisosi omistaman auton kuuluminen elinkeinotoimintaan ratkaistaan vastaavasti kuin oman autosi kuuluminen elinkeinotoimintaan tai yksityistalouteen.

Ajoneuvoja ovat

 • Henkilö- ja pakettiautot, jos autot kuuluvat käyttöomaisuuteen
 • Muut ajoneuvot kuin henkilö- ja pakettiautot, jos ajoneuvot ovat olleet verovuonna osittain yksityiskäytössä
 • Vuokralle otetut ajoneuvot, jos leasingsopimus on tehty yli 3 kuukaudeksi.

Et voi vähentää henkilöstön käytössä olevien luontoisetuautojen eli työsuhdeautojen kuluja eikä kilometrejä.

Mitkä ovat elinkeinotoiminnan ajoja?

Yksityisajoja ovat muut ajot. Esimerkiksi matkat, jotka teet kotoa työpaikalle (yrityksen toimipaikalle), eivät ole elinkeinotoiminnan ajoa. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut voi vähentää henkilökohtaisella veroilmoituksella.

Selvitä ajokilometrit ajopäiväkirjalla

Elinkeinotoiminnan ja yksityisajojen erottamiseksi elinkeinotoiminnan ajokilometrit tulee selvittää ajopäiväkirjalla tai muulla luotettavalla selvityksellä. Ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi autolla verovuonna ajettu kokonaiskilometrimäärä. Elinkeinotoimintaan liittyvistä ajoista ajopäiväkirjaan on merkittävä seuraavat tiedot:

 • ajon alkamis- ja päättymisajankohta
 • ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti
 • matkan pituus
 • ajon tarkoitus
 • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
 • auton käyttäjä

 • autolla ajettujen kilometrien kokonaismäärä vuoden aikana
Sivu on viimeksi päivitetty 29.6.2022