Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Toimintavaraus – yksityinen elinkeinonharjoittaja

Toimintavaraus on vapaaehtoinen varaus, jonka avulla liikkeen tai ammatinharjoittaja voi siirtää verotettavaa elinkeinotoiminnan tuloa verotettavaksi myöhempinä vuosina. 

Voit tehdä toimintavarauksen, jos olet maksanut verovuonna ennakonpidätyksen alaisia palkkoja. Toimintavarauksen voi vähentää verotuksessa, jos varaus on tehty myös kirjanpidossa. Varauksen enimmäismäärä lasketaan vuosittain maksettujen palkkojen määrän mukaan.

Ilmoita toimintavaraus elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa Omaverossa Tuotot-välilehdellä.

Toimintavaraus säilyy kirjanpidossa, kunnes varaus puretaan. Merkitse varaus tuloksi viimeistään silloin, kun toiminta päättyy.

Ilmoita varauksen määrä veroilmoituksessa joka vuosi. Ilmoita myös toimintavarauksen määrän muutoksista:

  • Kun toimintavaraus kasvaa, ilmoita se kohdassa Varausten lisäykset.
  • Kun toimintavaraus pienenee, ilmoita se kohdassa Varausten vähennys.   

Toimintavarauksen enimmäismäärä

Toimintavarauksen enimmäismäärä tulee laskea vuosittain. Verovuonna ja aikaisemmin tehtyjen purkamattomien toimintavarausten yhteismäärä  voi olla enintään 30 % niiden ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määrästä, jotka olet maksanut 12 kuukauden aikana ennen tilikauden päättymistä. Toimintavarauksen enimmäismäärään ei vaikuta tilikauden pituus, vaan ainoastaan 12 viimeisen kuukauden aikana maksetut palkat.

Esimerkki 1: Yrityksen tilikausi on 1.5.2022 - 30.4.2023. Toimintavarauksen enimmäismäärä  lasketaan niiden palkkojen perusteella, jotka on maksettu 1.5.2022 - 30.4.2023.

Esimerkki 2: Yrityksen tilikausi on 1.11.2022 - 31.12.2023. Koska tilikausi on poikkeuksellisesti yli 12 kuukautta, laske toimintavaraus niiden palkkojen perusteella, jotka on maksettu  tilikauden päättymistä edeltävän 12 kuukauden aikana eli 1.1.- 31.12.2023.

Esimerkki 3: Olet maksanut palkkoja tilikauden 1.5.2022 - 30.4.2023 (12 kk) aikana 100 000 euroa. Purkamaton toimintavaraus voi olla verovuonna 2023 enintään 30 000 euroa (30 % 100 000 eurosta).

Toimintavarauksen muutos tai purkaminen verovuonna

  • Voit kasvattaa aiemmin tekemääsi toimintavarausta, jos maksamiesi palkkojen määrä sen sallii.
  • Jos olet maksanut palkkoja vähemmän kuin aikaisemmin, joudut pienentämään aiemmin tekemääsi varausta.
  • Jos lopetat elinkeinotoiminnan tai muutat yhtiömuodon osakeyhtiöksi, toimintavaraus on purettava. Ilmoita puretun toimintavarauksen määrä elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa kohdassa Varausten vähennys.

Esimerkki 4: Toimintavaraus on vuonna 2022 ollut 30 000 euroa. Vuonna 2023 tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana on maksettu ennakonpidätyksen alaisia palkkoja yhteensä 80 000 euroa. Tästä summasta 30 % on 24 000 euroa. Vuonna 2023 toimintavarausta tuloutetaan varausten vähennyksenä 6 000 euroa (30 000 e – 24 000 e) 

Esimerkki 5: Toimintavaraus on ollut 30 000 euroa vuonna 2022 (100 000 euron palkkojen perusteella). Vuonna 2023 olet maksanut palkkoja 110 000 euroa. Toimintavaraus vuonna 2023 voi olla enintään 33 000 euroa. Merkitse toimintavarauksen lisäys (3 000 euroa) kuluihin veroilmoituksen kohdassa Varausten lisäykset.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024