Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tappiot – liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Jos toimit liikkeenharjoittajana tai ammatinharjoittajana ja yrityksesi tuottaa tappiota, tappio voidaan joko

  • vahvistaa elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioksi tai
  • siirtää vähennettäväksi pääomatuloista. 

Vahvistetun tappion voi vähentää tulevina vuosina

Verohallinto vahvistaa yrityksesi tappion elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioksi, ellet ole erikseen vaatinut, että tappio vähennetään pääomatuloista.

Vahvistettu tappio vähennetään elinkeinotoiminnan tuloksesta seuraavien 10 verovuoden aikana. Verovuoteen kuuluvat se tilikausi tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana. Jos jonkin kalenterivuoden aikana ei pääty yhtään tilikautta, tätä vuotta ei oteta huomioon, kun kymmenen vuoden määräaikaa lasketaan.

Älä ilmoita vanhojen vuosien tappioita veroilmoituksella. Verohallinto vähentää vahvistetut tappiot automaattisesti. Verotuspäätöksellä näet elinkeinotoiminnan tuloksesta vähennetyt vanhojen vuosien tappiot.

Tappion voi vaatia vähennettäväksi saman vuoden pääomatuloista

Voit myös valita, että verovuoden elinkeinotoiminnan tappio vähennetään osittain tai kokonaan pääomatuloistasi. Vaadi vähentämistä ennen kuin verovuodelta toimitettava verotus päättyy. Verotuksen päättymispäivä vaihtelee eri asiakkailla. Näet oman verotuksesi päättymispäivän OmaVerosta sekä verotuspäätöksestäsi. Verotus voi päättyä toukokuun ja lokakuun välisenä aikana.

Tappio vähennetään pääomatuloista tulonhankkimismenojen jälkeen mutta ennen korkoja. Jos elinkeinotoiminnan tappio on vahvistettu elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioksi, sitä ei voi myöhemmin vähentää pääomatuloista. Poikkeus on tilanne, jossa lopetat elinkeinotoiminnan. Silloin myös elinkeinotoiminnan vahvistetut tappiot voi vähentää pääomatuloistasi.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Jos verovuoden elinkeinotoiminnan tulos on tappiollinen, kohta Tappion vähentäminen pääomatuloista tulee näkyviin OmaVerossa.

Vastaa Kyllä, jos vaadit että elinkeinotoiminnan tappio tai osa siitä vähennetään verovuoden pääomatuloista.

Lisäksi merkitse elinkeinotoiminnan tappion määrä, jonka haluat vähennettävän pääomatuloista.

Tappio voidaan jakaa puolisoiden kesken

Jos harjoitat elinkeinotoimintaa yhdessä puolisosi kanssa, voitte vaatia, että elinkeinotoiminnan verovuoden tappio vähennetään kokonaan tai osittain pääomatuloistanne. Teidän on tehtävä vaatimus yhdessä ennen verotuksen päättymispäivää (puolisoiden verotus päättyy aina samaan aikaan). Vaatimuksen voi tehdä elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Jos verovuoden elinkeinotoiminnan tulos on tappiollinen, kohta Tappion vähentäminen pääomatuloista tulee näkyviin OmaVerossa.

Vastaa Kyllä, jos vaadit että elinkeinotoiminnan tappio tai osa siitä vähennetään verovuoden pääomatuloista.

Lisäksi merkitse elinkeinotoiminnan tappion määrä, jonka haluat vähennettävän pääomatuloista

Huomaa, että vaatimus on yrittäjäpuolisoiden yhteinen, jos he harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä.

Ilmoita myös vaiheessa Taustatiedot kohdassa Yritystulon jako yrittäjäpuolisoiden kesken puolison työskentelystä liikkeessä. Ilmoita tieto prosentteina.

Verohallinto jakaa vahvistetun tappion vähennettäväksi puolisoiden pääomatuloista työpanosten suhteessa.

Saat tuloa myös elinkeinoyhtymästä tai puolisosi elinkeinotoiminnasta

Jos olet liikkeen- tai ammatinharjoittaja ja sinulla on lisäksi osuus elinkeinoyhtymässä, myös yhtymästä saamasi elinkeinotulo lasketaan verotuksessa mukaan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Samoin puolisolta saamasi elinkeinotulo lasketaan mukaan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen.

Jos omasta elinkeinotoiminnastasi tulee verovuoden aikana tappioita tai sinulla on vahvistettuja tappioita aiemmilta vuosilta, ne voidaan vähentää siitä tulosta, jonka olet saanut elinkeinoyhtymästä. Jos saat tuloa puolisosi elinkeinotoiminnasta, tappiosi verovuodelta tai aikaisemmilta vuosilta vähennetään myös tästä tulosta. 

Kun verovuoden elinkeinotoiminnan tappio on vähennetty näistä tuloista, jäljelle jäänyt tappio joko vahvistetaan elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioksi tai siirretään vaatimuksestasi vähennettäväksi pääomatuloista.

Katso ohjeet

Sivu on viimeksi päivitetty 13.1.2022