Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tilapäinen työmatka ja lisävähennys – liikkeen- tai ammatinharjoittajan päiväraha

Jos toimit yksityisenä elinkeinoharjoittajana eli liikkeen- tai ammatinharjoittajana ja matkustat yrityksen asioissa, voit vähentää autokulujen lisäksi tilapäiseen työmatkaan liittyviä kuluja, esimerkiksi matkustamis- ja majoittumiskulut.
Yrittäjänä et voi maksaa itsellesi päivärahaa, mutta voit saada ns. lisävähennyksen työmatkasta aiheutuneesta elantokustannusten lisäyksestä. Vähennyksen enimmäismäärä on sama kuin palkansaajan verovapaiden päivärahojen enimmäismäärä. Lisävähennyksen tarkoituksena on kattaa matkasta yrittäjälle aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset, esimerkiksi lisääntyneet ruokailukulut.

Vähennyksen ehto: tilapäinen työmatka tavanomaisen toiminta-alueen ulkopuolelle

Jotta voit saada vähennyksen, työmatkan on oltava matka, jonka teet tilapäisesti. Lisäksi matka pitää tehdä yrityksen tavanomaisen toiminta-alueen ulkopuolelle. Tyypillisiä lisävähennykseen oikeuttavia matkoja ovat muun muassa elinkeinotoimintaan liittyvät koulutusmatkat, tavaroiden noutomatkat, tilapäiset tuotteiden myyntimatkat ja eri toimipaikkojen väliset matkat.

Tavanomainen toiminta-alue on alue, jolla normaalisti harjoitat elinkeinotoimintaa tai jossa sinulla on pysyvä toimipaikka. Pysyvä toimipaikka on paikka, jossa työskentelet pitkäaikaisesti, säännöllisesti ja jatkuvasti.

Lisävähennyksen määrä

Lisävähennys lisääntyneiden elantokustannusten perusteella on enintään yhtä suuri kuin palkansaajan verovapaiden päivärahojen enimmäismäärä. Verovapaa kotimaan kokopäiväraha on 48 euroa ja osapäiväraha 22 euroa vuonna 2023. Jos olet kuitenkin kirjannut tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita lisääntyneitä elantokustannuksia kirjanpitoon, lisävähennystä pienennetään vastaavalla määrällä.

Verovuonna 2023 liikkeenharjoittaja ollut 15 päivää sellaisilla kotimaan työmatkoilla, jotka ovat kukin kestäneet yli 10 tuntia. Lisäksi hänellä on ollut 10 päivää sellaisia työmatkoja, jotka ovat kukin kestäneet yli 6 mutta alle 10 tuntia. Lisääntyneitä elantokustannuksia ei ole vähennetty kirjanpidossa.
15 päivää x 48 euroa + 10 päivää x 22 euroa = 940 euroa
Koska lisääntyneitä elantokustannuksia ei ole vähennetty kirjanpidossa, lisävähennys on 940 euroa. Liikkeenharjoittaja ilmoittaa tämän määrän vuoden 2023 veroilmoituksessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024