Veroilmoitus - liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus (lomake 5) täytyy palauttaa aina – myös silloin, jos toimintaa ei ole ollut.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Milloin veroilmoitus pitää viimeistään antaa?

Elinkeinonharjoittajan veroilmoitus pitää antaa 1.4.2021.

Jos veroilmoitus myöhästyy, joudut maksamaan myöhästymismaksua.
Jos jätät veroilmoituksen antamatta tai siinä on puutteita, seurauksena voi olla veronkorotus.

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksesi palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä, esimerkiksi sairastuminen. Toimita hakemus Verohallintoon ennen veroilmoituksesi viimeistä palautuspäivää. Lisäaikaa voit hakea OmaVerossa tai paperilomakkeella (3200).

Asutko ulkomailla ja harjoitat elinkeinotoimintaa?

Muista myös oma henkilökohtainen veroilmoituksesi

Tarkista myös oma esitäytetty veroilmoituksesi ja täydennä tai korjaa sitä tarvittaessa. Myös sen määräpäivä on 1.4.2021. Myös puolisolla on sama määräpäivä. Tarkista määräpäiväsi OmaVerosta jtai veroilmoituksen etusivulta.

Muut ilmoitusvaihtoehdot

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksen voit antaa sähköisesti myös

Voit antaa veroilmoituksen myös paperilomakkeella (3049). Huomaa, että paperilomakkeen pitää olla perillä Verohallinnossa veroilmoituksen määräpäivänä.

Jos olet antanut veroilmoituksen muulla tavalla kuin OmaVerossa, esimerkiksi paperilla, tiedot näkyvät OmaVerossa myöhemmin. Jos OmaVerossa näkyy muistutus puuttuvasta ilmoituksesta, mutta olet antanut ilmoituksen toisessa kanavassa tai paperilla, muistutus on tarpeeton. Se poistuu, kun ilmoituksesi on siirtynyt OmaVeroon.

Asut ulkomailla ja harjoitat elinkeinotoimintaa Suomessa

Ulkomaisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan on annettava elinkeinotoiminnastaan veroilmoitus Suomeen, jos yritystoiminta on rekisteröitynyt Suomessa ja saanut suomalaisen Y-tunnuksen. 

Elinkeinotoiminnan tuloveroilmoituksen (lomake 5)  määräpäivä voi olla  1.4.2021 tai 18.5.2021, joka on rajoitetusti verovelvollisen määräpäivä. Päivän näet OmaVerosta tai saamastasi veroilmoituslomakkeesta.

Tee mahdolliset korjaukset myös henkilökohtaiseen esitäytettyyn veroilmoitukseesi viimeistään samana päivänä.

Anna aina veroilmoitus

Ulkomainen liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei aina ole velvollinen maksamaan tuloveroja Suomeen, vaikka hän harjoittaisi toimintaa Suomessa. Verosopimukset voivat estää Suomea verottamasta elinkeinotuloa esimerkiksi silloin, jos ulkomailla asuvalle liikkeen- tai ammatinharjoittajalle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan on silti palautettava elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja annettava liitteenä vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteella tuloverovelvollisuutta ei ole.

Usein kysyttyä

Osalla maatalouden- ja elinkeinonharjoittajista esitäytetyllä veroilmoituksella näkyy aiheettomasti vähennyskelpoisena vanhoja tappioita. Tappiot on merkitty vähennyskelpoisiksi, vaikka ne olisi käytetty jo aiempina vuosina.

Verohallinto korjaa aiheettomasti näkyvät tappiot lopulliseen verotuspäätökseen, joka lähetetään asiakkaille lokakuun loppuun mennessä. Sinun ei tarvitse ilmoittaa vanhoja tappioita itse eikä sen vuoksi tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon.

Aiheettomasti esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvien tappioiden korjaamisen vuoksi alustavalle laskelmallesi merkitty jäännösveron tai veronpalautuksen määrä saattaa muuttua. Jos jo käytettyjä tappioita poistetaan verovuodelta 2020, saat verotuksen oikaisusta erillisen päätöksen.

Olet saanut ilmoituksen verotuksesi jatkumisesta seuraavista syistä:

  • Verohallinto on saanut verotukseesi vaikuttavia tietoja muualta
  • verovalvonnan toimenpiteet ovat kesken.

Toukokuussa 2021 osa henkilöasiakkaista on saanut ilmoituksen siksi, että heille on määrätty liikaa sairaanhoitomaksua.

Sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä Verohallintoon kirjeen vuoksi. 

Saat uuden verotuspäätöksen lokakuun loppuun mennessä. Uusi verotuspäätös vaikuttaa todennäköisesti veronpalautuksen maksupäivään tai jäännösverojen eräpäivään. Myös verotuksesi lopputulos (veronpalautuksen tai jäännösveron määrä ja niihin liittyvät korot) voi muuttua.

Lisätietoa veronpalautuksista ja jäännösveroista

Yksityinen elinkeinon- tai maataloudenharjoittaja voi vähentää oman koronatestin kustannukset elinkeinotoiminnan tai maatalouden verotuksessa. Vähennyskelpoisuuden kannalta ei ole merkitystä elinkeinonharjoittajan tai maataloudenharjoittajan itselleen muutoin järjestämän työterveyshuollon laajuudella.