Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Suomalaisen yrityksen kansainväliset tilanteet

Suomalaisella yrityksellä voi olla verotukseen liittyviä velvoitteita erilaisissa kansainvälissä tilanteissa.

Suomalaisen yrityksen toiminta ulkomailla

Suomalaisten yritysten on maksettava Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saamastaan tulosta. Ulkomailta saatuun tuloon sovelletaan Suomen verotuksessa Suomen verolakeja, ja kirjanpidossa on noudatettava Suomen kirjanpitolakia.

Jos yritykselle muodostuu toiseen valtioon kiinteä toimipaikka, kiinteän toimipaikan tulot verotetaan tässä valtiossa tämän valtion verosäännösten mukaan. Myös kiinteän toimipaikan kirjanpidossa noudatetaan sen valtion säännöksiä, jossa toimipaikka on.

Osinkojen, korkojen ja rojaltien verotus määräytyy kansainvälisissä tilanteissa yleensä Suomen ja tulon maksajan kotivaltion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella. Verosopimukset vaikuttavat myös suomalaisen yrityksen maksamien osinkojen, korkojen ja rojaltien verotukseen.

Jos samasta tulosta maksetaan vero sekä Suomeen että ulkomaille, yritys voi vaatia kaksinkertaista verotusta poistettavaksi. Kaksinkertaisen verotuksen poistamista vaaditaan yrityksen veroilmoituksella. Jos ulkomailta saadusta tulosta on tulon lähdevaltiossa peritty veroa verosopimuksen vastaisesti, liikaa perityn veron palauttamista on haettava lähdevaltiosta.

Kun sopimuskumppanina on ulkomainen yritys

Suomalainen yritys voi joutua perimään lähdeveron ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta, jos työ on tehty Suomessa. Lähdeveroa on perittävä, jos ulkomainen yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin eikä esitä työn teettäjälle lähdeverokorttia, jonka veroprosentti on 0 %.

Kun Suomessa käytetään ulkomaista vuokratyövoimaa, työn teettäjällä voi olla vuokratyövoimasta ilmoitusvelvollisuus. Työn teettäjän tulee antaa ilmoitus jokaisesta ulkomaisesta yrityksestä, jolta työvoimaa on vuokrattu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat niistä maista tulevat vuokratyöntekijät, joiden palkka voidaan verosopimuksen mukaan verottaa Suomessa sekä niistä maista tulevat vuokratyöntekijät, joiden kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Lue lisää suomalaisen yrityksen kansainvälisistä tilanteista alla olevista ohjeista.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017