Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Liiketoiminnan harjoittaminen ulkomailla

Kun suomalainen yritys laajentaa liiketoimintaansa ulkomaille, yritys voi joutua maksamaan veroja ja maksuja myös siinä valtiossa, jossa toimintaa harjoitetaan. Mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa.

Kansainvälisissä tilanteissa suomalaisen yrityksen verotukseen vaikuttavat Suomen sisäinen verolainsäädäntö, verosopimus ja sen valtion lainsäädäntö, jossa liiketoimintaa harjoitetaan. Suomella on tuloverotusta koskeva verosopimus noin 70 valtion kanssa. Yrityksen verotuskohtelu kannattaakin selvittää paikallisilta veroviranomaisilta hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista ulkomailla.

Toisen valtion verotusoikeus riippuu yleensä siitä, muodostuuko suomalaiselle yritykselle kiinteä toimipaikka tuohon valtioon. Joitakin tuloja (esimerkiksi rojaltituloja) voidaan kuitenkin verottaa tulon lähdevaltiossa, vaikka yrityksellä ei olisikaan siellä kiinteää toimipaikkaa.

Jos yritykselle muodostuu toiseen valtioon kiinteä toimipaikka, kiinteän toimipaikan tulot verotetaan tässä valtiossa sen verosäännösten mukaan. Myös yrityksen kirjanpidossa noudatetaan kiinteän toimipaikan osalta sen valtion säännöksiä, jossa toimipaikka on.

Suomalaisen yrityksen on aina ilmoitettava ulkomailta saadut tulot myös Suomen verotuksessa. Ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tulo eritellään lomakkeella 75. Lomake on annettava veroilmoituksen liitteenä. Ulkomailta saatuun tuloon sovelletaan Suomen verotuksessa Suomen verolakeja, ja kirjanpidossa on noudatettava Suomen kirjanpitolakia.

Ulkomaille maksettu vero voidaan hyvittää Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ulkomailla voi johtaa kaksinkertaiseen verotukseen, jos liiketoiminnasta saatu tulo verotetaan sekä lähdevaltiossa että Suomessa. Suomi poistaa kaksinkertaisen verotuksen ensisijaisesti hyvitysmenetelmällä. Joissakin verosopimuksissa on kuitenkin sovittu, että käytetään vapautusmenetelmää. Menetelmä voi vaihdella eri tulojen kohdalla. Tulolajit eivät välttämättä ole samat kaikissa valtioissa. Sen vuoksi kannattaa selvittää toisen valtion viranomaisilta, minä tulolajina tämä valtio käsittelee eri tuloja.

Lue lisää: Yritysten ulkomaantulojen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.2.2015