Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Näin ilmoitat vähennyksiä OmaVerossa

Voit ilmoittaa matkakulut, kotitalousvähennyksen (myös sähkövähennyksen), tulonhankkimismenot, työasuntovähennyksen tai elatusvelvollisuusvähennyksen OmaVerossa verokortille tai esitäytetylle veroilmoitukselle. Huomaa, että sähkövähennyksen voit ilmoittaa esitäytetylle veroilmoitukselle kuitenkin vasta keväällä 2024.

 • Jos ilmoitat vähennyksen verokortille, saat edun vähennyksestä heti.
 • Jos ilmoitat pelkän vähennyksen etkä halua samalla muuttaa verokorttiasi, vähennys tulee näkyviin valmiiksi seuraavaan verokorttihakemukseesi ja esitäytettyyn veroilmoitukseesi.

Voit myös ilmoittaa tiedot vasta esitäytetylle veroilmoitukselle sen jälkeen, kun olet saanut veroilmoituksen tarkistettavaksi.

Siirry OmaVeroon, jos et ole vielä kirjautunut palveluun (avautuu uuteen ikkunaan)

1. Valitse ensin ohje tilanteeseesi

 1. Katso kuva

  Valitse osion Henkilön tulovero kohdasta Verovuosi 2022 linkki Tarkista esitäytetty veroilmoitus.

 2. Katso kuva

  Valitse linkki Korjaa esitäytetyn veroilmoituksen tietoja.

 3. Katso kuva

  Käy läpi hakemuksen vaiheet ja ilmoita uudet tai muuttuneet tiedot.

 1. Katso kuva

  Valitse osion Henkilön tulovero kohdasta Verokortti ja ennakkovero 2023 linkki Verokortit ja ennakkovero.

 2. Katso kuva

  Valitse painike Tilaa uusi verokortti.

 3. Katso kuva

  Valitse painike, jossa lukee Valitse koko hakemus.

  Jos ilmoitat vain matkakuluja, voit valita myös lyhyen hakemuksen.

 4. Katso kuva

  Käy läpi hakemuksen vaiheet ja ilmoita uudet tai muuttuneet tiedot.

  Huomaa, että kun ilmoitat vähennyksen verokortille, sinun täytyy muuttaa myös tuloja. Voit esimerkiksi ottaa tulorekisterin tiedot käyttöön vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset.

 1. Katso kuva

  Valitse osion Henkilön tulovero kohdasta Verokortti ja ennakkovero 2023 linkki Veroilmoitukset ja verotustiedot.

 2. Katso kuva

  Valitse vuosi 2023.

  Valitse sen jälkeen kohdasta Vähennykset linkki siihen vähennykseen, jonka haluat ilmoittaa.

  Jos ilmoitat sähkövähennystä, valitse linkki Kotitalousvähennys.

2. Valitse ohje vähennyksen ilmoittamiseen

 • Katso kuva

  Jos olet ilmoittanut matkakuluja aiemmin esimerkiksi verokorttia tai ennakkoveroa varten, ne näkyvät vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Korjaa tietoja tässä vaiheessa.

  Muussa tapauksessa siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse ensin Kyllä kohdassa Matkakulut ja sen jälkeen painike Lisää uusi matkakulu.

  Valitse Asunnon ja työpaikan välinen matka ja kulkuneuvon tyyppi.

  1. Jos ilmoitat matkakulut julkisen kulkuneuvon mukaan, täydennä:
   • osoitetiedot
   • yhden päivän aikana kuljetun matkan pituus
   • ajanjakso, jolloin olet matkustanut
   • matkakulujen määrä.
  2. Jos ilmoitat matkakulut esimerkiksi omalla tai työsuhdeautolla tehdyistä matkoista, täydennä myös:
   • perustelu muun kuin julkisen kulkuneuvon käytölle
   • kulkuneuvo
   • matkapäivien määrä.

  Valitse lopuksi painike OK.

  Jos olet saanut työsuhdematkalippuja tai polkupyöräetua, valitse Kyllä ja ilmoita edun arvo.

 • Katso kuva

  Jos olet ilmoittanut matkakuluja aiemmin esimerkiksi verokorttia tai ennakkoveroa varten, ne näkyvät vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Korjaa tietoja tässä vaiheessa.

  Muussa tapauksessa siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse ensin Kyllä kohdassa Matkakulut ja sen jälkeen painike Lisää uusi matkakulu.

  Valitse Muu kuin asunnon ja työpaikan välinen matka. Valitse sen jälkeen Tilapäiset työmatkat ja erityisalan matkat.

  Valitse kulkuneuvon tyyppi. Jos ilmoitat matkakulut esimerkiksi omalla autolla tehdyistä matkoista, vastaa kysymyksiin ja täydennä:

  • onko työskentely kestänyt yli 3 vuotta
  • kulkuneuvo
  • onko työnantaja korvannut matkakulujasi verovapaasti ja kuinka paljon
  • kuljetko saman matkan säännöllisesti
  • osoitetiedot
  • yhden päivän aikana kuljetun matkan pituus
  • ajanjakso, jolloin olet matkustanut
  • matkapäivien määrä
  • matkakulujen määrä.
 • Katso kuva

  Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, voit käyttää apuna tätä OmaVero-ohjeen kohtaa Kotitalousvähennys.

  Jos olet ilmoittanut kotitalousvähennyksen aiemmin esimerkiksi verokorttia tai ennakkoveroa varten, se näkyy vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Korjaa tietoja tässä vaiheessa.

  Muussa tapauksessa siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse ensin Kyllä kohdassa Kotitalousvähennys ja sen jälkeen painike Lisää uusi kustannus.

  Valitse seuraavaksi, oletko ostanut työn yritykseltä vai palkannut työntekijän.
  Jos työ on tehty ulkomailla, liitä ilmoitukseen todistus ulkomaisen yrityksen verovelvoitteiden hoitamisesta, lomake 14C.

  • Merkitse työn tyypiksi työ, jonka perusteella haet vähennystä. Katso, mistä työstä voi saada vähennystä.
  • Ilmoita työn tekemispaikka ja kirjoita tarkempi kuvaus työstä (esim. viikkosiivous, lapsen hoito, keittiöremontti).
  • Merkitse sopimuspäiväksi se päivä, jolloin olet sopinut työstä yrityksen kanssa. Jos kirjallista sopimusta ei ole tehty, ilmoita päivä, jolloin olet tilannut työn.
  1. Työn on tehnyt yritys:
   • Ilmoita ensimmäiseksi maksupäiväksi päivä, jolloin olet maksanut yritykselle ensimmäisen työkorvauksen vuoden aikana. Jos olet maksanut samalle yritykselle useita työkorvauksia, ilmoita myös vuoden viimeinen maksupäivä.
   • Voit saada vähennyksen vain työn osuudesta, mutta et esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista. Sen vuoksi työn tehneen yrityksen pitää eritellä laskussa myös ne kulut, joista ei saa kotitalousvähennystä. Jos laskussa ei ole eritelty työn osuutta, pyydä tarvittaessa selvitys työn tehneeltä yritykseltä.
   • Merkitse maksamasi laskun loppusumma kohtaan Maksettu määrä yhteensä arvonlisäveroineen. Ilmoita kohdassa Työn osuus maksetusta määrästä arvonlisäveroineen, mikä on työn osuus tästä summasta. Älä vähennä omavastuuta. Verohallinto laskee vähennyksen sekä vähentää omavastuun puolestasi.
  2. Olet palkannut työntekijän:
   • Ilmoita ensimmäiseksi maksupäiväksi päivä, jolloin olet maksanut työntekijälle ensimmäisen palkan vuoden aikana. Jos olet maksanut samalle työntekijälle palkkaa monessa erässä, ilmoita myös vuoden viimeinen maksupäivä.
   • Merkitse maksamasi bruttopalkka luontoisetuineen kohtaan Maksettu palkka yhteensä. Älä lisää summaan matkakuluja tai muita kustannusten korvauksia, sillä niistä ei saa kotitalousvähennystä.
   • Merkitse myös palkkaan liittyvät sivukulut yhteensä:
    • työnantajan sairausvakuutusmaksu
    • työnantajan osuus pakollisesta työeläkemaksusta
    • työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta
    • tapaturmavakuutusmaksu
    • ryhmähenkivakuutusmaksu.

  Palkansaajan osuus pakollisesta työeläkemaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta ei oikeuta vähennykseen.

  Älä vähennä omavastuuta. Verohallinto laskee vähennyksen sekä vähentää omavastuun puolestasi.

  Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 14B Kotitalousvähennys työntekijälle maksetusta palkasta.

  Jos olet jakanut kulut esimerkiksi puolisosi kanssa, ilmoita oma osuutesi siitä summasta, jonka ilmoitit kohdassa Työn osuus maksetusta määrästä arvonlisäveroineen.

  Esimerkki: Olet teettänyt puolisosi kanssa keittiöremontin. Haluatte jakaa kotitalousvähennyksen puoliksi. Laskun loppusumma on 12 000 euroa. Työn osuus laskusta on 4 500 euroa. Kumpikin ilmoittaa omassa veroilmoituksessaan kohdissa
  - Maksettu määrä yhteensä arvonlisäveroineen 12 000 euroa
  - Työn osuus maksetusta määrästä arvonlisäveroineen 4 500 euroa
  - Osuutesi työn kustannuksista 2 250 euroa.

  Vakuuta vielä lopuksi, ettet ole saanut työhön kohdassa mainittuja tukia. Kun tiedot ovat oikein, valitse OK.

  Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, muista allekirjoittaa hakemus.

 • Katso kuva

  Siirry vaiheeseen Muut vähennykset.

  Valitse ensin Kyllä kohdassa Kotitalousvähennys.

  Valitse sen jälkeen kohdasta Sähkövähennys 1.1.2023–30.4.2023 painike Lisää sähköenergian kustannukset.

  Ilmoita

  • sähköyhtiön Y-tunnus
  • sähköyhtiön nimi
  • vakituisen asunnon käyttöpaikkatunnus
  • vähennettävän kulutuksen alkamispäivä ja päättymispäivä
  • sähköenergian maksut ja perusmaksu yhteensä arvonlisäveroineen.

  Jos olet jakanut kustannukset esimerkiksi puolison tai asuinkumppanin kanssa, valitse Kyllä. Merkitse kenttään summa, jonka olet itse maksanut (oma osuutesi sähköenergian kustannuksista arvonlisäveroineen).

  Valitse OK.

  Huomaa! Jos muutat sähkövähennyksen tietoja myöhemmin, voit tehdä sen vain vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Pääset muokkaamaan sähkövähennyksen tietoja, kun valitset kohdasta Kotitalousvähennys linkin Avaa erittely.

  Jos et voi ilmoittaa sähkövähennystä OmaVerossa, ilmoita tiedot lomakkeella 14D Sähkövähennys – kotitalousvähennys sähköenergian kustannuksista 2023

 • Katso kuva

  Jos olet ilmoittanut tulonhankkimismenoja aiemmin esimerkiksi verokorttia tai ennakkoveroa varten, ne näkyvät vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Korjaa tietoja tässä vaiheessa.

  Muussa tapauksessa siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse ensin Kyllä kohdassa Tulonhankkimismenot ja sen jälkeen painike Avaa erittely.

  1. Ilmoita palkkatulojen tulonhankkimismenoina:
   • koulutusmenot (esim. maksut kursseista ja kurssimateriaaleista)
   • työvälineet (esim. materiaalikustannukset ja menot omien työvälineiden käytöstä)
   • lisääntyneet elantokustannukset, jotka ovat aiheutuneet työmatkoista
   • muut menot (esim. ammattikirjallisuus, työhön liittyvät puhelinkulut).

    Jos olet käyttänyt omaa työhuonetta palkkatulojen hankkimista varten, valitse vielä Kyllä ja vaihtoehto, joka vastaa tilannettasi.
  2. Ilmoita muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenoina
   • muiden työtulojen tulonhankkimismenot
   • etuuksiin ja muihin ansiotuloihin kohdistuvat tulonhankkimismenot.

  Kun olet täyttänyt tiedot, valitse OK.

  Huomaa, että vain palkkatulojen tulonhankkimismenot siirtyvät esitäytetylle veroilmoitukselle. Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot sinun täytyy ilmoittaa uudelleen, kun saat esitäytetyn veroilmoituksen.

 • Katso kuva

  Jos olet ilmoittanut työasuntovähennyksen aiemmin esimerkiksi verokorttia tai ennakkoveroa varten, se näkyy vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Korjaa tietoja tässä vaiheessa.

  Muussa tapauksessa siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse ensin Kyllä kohdassa Työasuntovähennys ja sen jälkeen painike Lisää uusi työasunto.

  Ilmoita työasunnon ja työpaikkasi tiedot.

  • Jos olet vuokrannut työasunnon toista varsinaista työpaikkaa vasten, valitse Kyllä.
  • Tarkista, että vakituisen asuntosi osoitetiedot ovat oikein.
  • Merkitse varsinaisen työpaikkasi ja vakituisen asuntosi välinen etäisyys täysinä kilometreinä.
  • Merkitse työasuntosi ja vakituisen asuntosi välinen etäisyys täysinä kilometreinä.
  • Valitse, asutko vakituisessa asunnossasi yksin vai yhdessä puolison ja/tai alaikäisten lastesi kanssa.
  • Täytä tiedot työasunnon käytöstä ja vuokran määrästä. Ilmoita ajanjakso täysinä kuukausina ja maksamasi kuukausivuokra.
  • Valitse vielä lopuksi, ettet ole saanut työasunnon perusteella sellaista verovapaata korvausta tai etuutta, joka liittyy toisella paikkakunnalla asumiseen (esimerkiksi verovapaata asumistukea).

  Kun olet täyttänyt kaikki tiedot, valitse OK.

 • Katso kuva

  Jos olet ilmoittanut elatusvelvollisuusvähennyksen aiemmin esimerkiksi verokorttia tai ennakkoveroa varten, se näkyy vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Korjaa tietoja tässä vaiheessa.

  Muussa tapauksessa siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa Elatusvelvollisuusvähennys.

  Jos Verohallinnon tiedossa on lapsi tai lapsia, joista maksat elatusmaksuja, näet tiedot sivulla. Ilmoita elatusmaksujen määrä koko vuodelta.

  Jos lapsen tiedot eivät ole Verohallinnon tiedossa, valitse painike Lisää uusi lapsi. Ilmoita:

  • lapsen henkilötunnus (Jos lapsella ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika.)
  • lapsen nimi

  Jos elatusvelvollisuus lapsesta on päättynyt, valitse Kyllä ja ilmoita päättymispäivämäärä.

  Ilmoita elatusmaksujen määrä koko vuodelta.

  Jos haet vähennystä ensimmäistä kertaa tai uudesta lapsesta, liitä mukaan kopio sopimuksesta tai tuomiosta, jossa maksuvelvollisuus on vahvistettu.

3. Esikatsele ilmoitus ja lähetä

 • Katso kuva

  Kun olet ilmoittanut vähennyksen tiedot, siirry vaiheeseen Toimitustapa.

  • Ilmoita, mistä päivästä lähtien uusi verokorttisi on voimassa.
  • Valitse, haluatko verokortin
   • vain sähköisenä OmaVeroon
   • Omaveroon ja paperisena postitse kotiin
   • OmaVeroon ja suoraan maksajalle.

    Jos valitset viimeisen kohdan, pääset sen jälkeen täyttämään esimerkiksi palkanmaksajan osoitetiedot.

  Siirry vaiheeseen Esikatsele ja lähetä.

 • Katso kuva
  • Tarkista, että tiedot ovat oikein. Pääset korjaamaan tietoja, kun valitset linkin Muokkaa tai Edellinen.
  • Jos haluat jatkaa täyttämistä myöhemmin, valitse painike Tallenna keskeneräisenä. Tiedot säilyvät tallennettuina 1 kuukauden. Verohallinto ei käsittele tietoja, ennen kuin olet lähettänyt ne.
  • Kun kaikki tiedot ovat oikein, valitse painike Lähetä. Sen jälkeen saat kuittauksen, että hakemuksesi on vastaanotettu.

  Uusi verokortti toimitetaan valitsemallesi vastaanottajalle. Löydät kopion verokortista aina myös OmaVerosta

 • Katso kuva

  Kun olet ilmoittanut kaikki tiedot, siirry vaiheeseen Esikatsele ja lähetä.

  • Tarkista, että tiedot ovat oikein. Pääset korjaamaan tietoja, kun valitset linkin Muokkaa tai Edellinen.
  • Kun kaikki tiedot ovat oikein, valitse painike Lähetä. Sen jälkeen saat kuittauksen, että ilmoituksesi on vastaanotettu.
Sivu on viimeksi päivitetty 23.2.2023