Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Kiinteistövero – tarkista verotuspäätös ja maksa vero

Ohjeet koskevat henkilöasiakkaita, elinkeinoharjoittajia, avoimia ja kommandiittiyhtiöitä sekä kuolinpesiä. Ohjeet yhteisöasiakkaille.

Kun saat kiinteistöverotuspäätöksen, toimi näin

1

Saat kiinteistöverotuspäätöksen maaliskuussa, jos omistat kiinteistön 1.1.2023

Kiinteistöverotuspäätökset ja tilisiirtolomakkeet ovat OmaVerossa viimeistään 16.3.2023. Postitse ne ovat perillä maaliskuussa. Jos korjattavaa ei ole, ajasta maksu valmiiksi verkkopankkiisi tai tilaa e-lasku.

Saitko selvityksen kiinteistöverotuksen perusteena käytettävistä kiinteistötiedoista?

2

Tarkista päätöksen tiedot ja korjaa tarvittaessa

Tarkista päätöksen tiedot. Jos ne ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Ilmoita keväällä 2023 kiinteistöveroilmoituksella muutokset, jotka ovat tapahtuneet vuoden 2022 aikana. Korjaa muuttuneet tai virheelliset tiedot viimeistään 9.5.2023 OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Tietoja ei voi korjata puhelimitse.

Siirry OmaVeroon

Näin tarkistat ja korjaat kiinteistöveroilmoituksen OmaVerossa

Näin ilmoitat paperilla

3

Maksa vero

Veron maksaa se, joka omistaa kiinteistön 1.1.2023. Lue kiinteistöveron maksuohjeet.

Suurimmalla osalla kiinteistön omistajista kiinteistöveron eräpäivät ovat 7.8.2023 ja 6.10.2023. Jos keväällä lähetettyyn kiinteistöverotuspäätökseen tulee muutoksia, eräpäivät siirtyvät.

Verohallinto toimittaa verotuksen. Kiinteistöveron tulot menevät kiinteistöjen sijaintikunnille. Kunnat päättävät itsenäisesti, mihin tulot käytetään.

Puolisot antavat yhteisen ilmoituksen

Jos omistat kiinteistön yhdessä puolisosi kanssa, riittää, että jompi kumpi puolisoista täydentää päätöstä.

Usein kysyttyä

Kiinteistövero voi nousta esimerkiksi, jos

  • kunta on tarkistanut ja korjannut alueellaan olevien rakennusten tietoja ja ilmoittanut muutoksista Verohallinnolle
  • kunta on korottanut kiinteistöveroprosenttia
  • Verohallinto on korjannut maapohjan virheellisiä tietoja, esimerkiksi tontin kaavatietoja tai muita ominaisuuksia
  • rakennuskustannusindeksi on noussut.

Rakennuskustannusindeksin nousu tarkoittaa, että rakentaminen on kallistunut. Rakennuskustannusindeksin nousu nostaa myös rakennusten jälleenhankinta-arvoja, joihin rakennusten kiinteistövero perustuu. Vuoden 2023 kiinteistöverotuksessa käytettävät arvot ovat nousseet edellisestä vuodesta 9,4 prosenttia. Sen takia myös kiinteistövero on voinut nousta.

Lue lisää kiinteistöveroprosenteista

Älä ilmoita kiinteistön tietoja Verohallintoon vielä keväällä 2023. Saamme tiedot Maanmittauslaitokselta.

Saat vasta keväällä 2024 kiinteistöverotuspäätöksen, johon kuuluu myös ostamasi kiinteistön tiedot. Tarkista päätös silloin ja korjaa tietoja tarvittaessa. Kiinteistöveron maksupäivät ovat syksyllä 2024.

Jos kiinteistön ostajia on useita (kaksi tai enemmän), tarkista kiinteistöverotuspäätökseltä omistusosuudet keväällä 2024.

Olet vastuussa kiinteistöveron maksusta, koska olet omistanut kiinteistön 1.1.2023.

Jos olet ostajan kanssa sopinut kauppakirjassa kiinteistöveron maksusta, kyseessä on teidän kahden välinen sopimus.

Älä ilmoita muuttuneita kiinteistötietoja Verohallintoon. Saamme kiinteistöön liittyvät muutokset Maanmittauslaitokselta.

Jos omistat yhä kiinteistön, olet kiinteistön omistajana kiinteistöverovelvollinen. Vuoden 2023 kiinteistöverotus määräytyy 1.1.2023 tilanteen mukaan.

Ilmoita kiinteistön käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi keväällä 2024.

Vuoden 2023 kiinteistöverotus määräytyy 1.1.2023 tilanteen mukaan. Vuoden 2023 aikana tapahtunut kiinteistön käyttötarkoituksen muutos vaikuttaa vasta vuoden 2024 kiinteistöverotukseen. 

Tarkistamme Digi- ja väestötietovirastosta, onko kiinteistö asuinkäytössä. Muista tehdä myös osoitteenmuutos. Tarkista, mitä pidetään vakituisena asuntona, jos omistat muita asuntoja.

Päätökset kiinteistöverosta ovat OmaVerossa vuodesta 2020 lähtien. Tätä vanhempia kiinteistöverotuspäätöksiä ei ole OmaVerossa.

OmaVerossa voit myös maksaa kiinteistöveron.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.8.2023