Kiinteistövero – tarkista verotuspäätös ja maksa vero

Ohjeet koskevat sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Kun saat kiinteistöverotuspäätöksen, toimi näin

1

Säilytä kiinteistöverotuspäätös

Saat kiinteistöverotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet maaliskuussa – säilytä nämä! Jos korjattavaa ei ole, ajasta maksu valmiiksi verkkopankkiisi tai tilaa e-lasku.

2

Tarkista päätöksen tiedot ja korjaa tarvittaessa

Tarkista päätöksen tiedot. Jos ne ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Keväällä 2019 saamasi kiinteistöverotuspäätöksen tiedot perustuvat vuoden alun (1.1.2019) tilanteeseen.

Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita, korjaa tiedot viimeistään 25.4.2019.

3

Maksa vero

Veron maksaa se, joka omistaa kiinteistön 1.1.2019. Maksuohjeet

Kiinteistöveron eräpäivät ovat  3.9.2019 ja  15.10.2019.

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistöverosta

Kiinteistöveron maksaa ja kiinteistöverotuspäätös lähetetään sille, joka omistaa kiinteistön 1.1.2019. Lue lisää omistuksesta ja hallinnasta.

Puolisot antavat yhteisen ilmoituksen

Jos omistat kiinteistön yhdessä puolisosi kanssa, riittää, että täydennätte ja palautatte jommankumman puolison ilmoitusosan.

Usein kysyttyä

Olet saanut uuden kiinteistöverotuspäätöksen, jos olet itse korjannut tietoja keväällä tai tietoja on korjattu Verohallinnon aloitteesta. Korjattu verotuspäätös on voitu muodostaa esimerkiksi sen vuoksi, että olet vaatinut tuloveroilmoituksellasi tuotantorakennusten menojäännöksistä poistoja. Kiinteistöveron maksamista varten saat uudet tilisiirtolomakkeet uuden kiinteistöverotuspäätöksen mukana. Kiinteistöveron eräpäivät ovat 3.9. ja 15.10.2019. Katso tarkemmat maksuohjeet.

Tarkista rakennusten tiedot. Useat kunnat ovat tarkistaneet  alueella olevia rakennuksia ja ilmoittaneet muutoksista. Rakennusten tietojen muutos vaikuttaa kiinteistöveroon.

Myös kunnan kiinteistöveroprosenttiin on voinut tulla muutoksia edellisestä vuodesta

Katso: Kiinteistöveroprosentit kunnittain 2019 (xlsx)

Älä ilmoita kiinteistön tietoja Verohallintoon. Saamme tiedot Maanmittauslaitokselta.

Saat kiinteistöverotuspäätöksen vasta keväällä 2019, johon kuuluu myös ostamasi kiinteistön tiedot. Kiinteistöveron maksupäivät ovat syksyllä 2019.

Jos kiinteistön ostajia on useita (kaksi tai enemmän), tarkista kiinteistöverotuspäätökseltä omistusosuudet keväällä 2019.

Olet vastuussa kiinteistöveron maksusta, koska olet omistanut kiinteistön 1.1.2019.

Jos olet ostajan kanssa sopinut kauppakirjassa kiinteistöveron maksusta, kyseessä on teidän kahdenvälinen sopimus.

Älä ilmoita muuttuneita kiinteistötietoja Verohallintoon. Saamme kiinteistöön liittyvät muutokset  Maanmittauslaitokselta.

Jos omistat yhä kiinteistön, olet kiinteistön omistajana kiinteistöverovelvollinen. Vuoden 2019 kiinteistöverotus määräytyy 1.1.2019 tilanteen mukaan.

Ilmoita kiinteistön käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi keväällä 2019.

Vuoden 2019 kiinteistöverotus määräytyy 1.1.2019 tilanteen mukaan. Vuoden 2019 aikana tapahtunut kiinteistön käyttötarkoituksen muutos vaikuttaa vasta vuoden 2020 kiinteistöverotukseen. 

Tarkistamme Väestörekisterikeskuksesta onko kiinteistö asuinkäytössä. Olethan muistanut tehdä osoitteenmuutoksen. Tarkista, mitä pidetään vakituisena asuntona, jos omistat muita asuntoja.