Kiinteistövero – tarkista verotuspäätös ja maksa vero

Ohjeet koskevat henkilöasiakkaita, elinkeinoharjoittajia, avoimia ja kommandiittiyhtiöitä sekä kuolinpesiä. Ohjeet yhteisöasiakkaille.

Kun saat kiinteistöverotuspäätöksen, toimi näin

1

Saat kiinteistöverotuspäätöksen maaliskuussa

Kiinteistöverotuspäätökset ja tilisiirtolomakkeet ovat OmaVerossa viimeistään 16.3.2021. Postitse ne ovat perillä maaliskuussa. Jos korjattavaa ei ole, ajasta maksu valmiiksi verkkopankkiisi tai tilaa e-lasku.

Saitko selvityksen kiinteistöverotuksen perusteena käytettävistä kiinteistötiedoista?

 

2

Tarkista päätöksen tiedot ja korjaa tarvittaessa

Tarkista päätöksen tiedot. Jos ne ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Keväällä 2021 saamasi kiinteistöverotuspäätöksen tiedot perustuvat vuoden alun (1.1.2021) tilanteeseen.

Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita, korjaa tiedot viimeistään 4.5.2021 OmaVerossa tai paperilomakkeella (kiinteistöveroilmoitus).

Huom.! Korjauksia ei voi tehdä puhelimitse

Siirry OmaVeroon

Näin ilmoitat ja korjaat kiinteistötietoja OmaVerossa

Ohje: Näin ilmoitat paperilla

3

Maksa vero

Veron maksaa se, joka omistaa kiinteistön 1.1.2021. Maksuohjeet

Suurimmalla osalla kiinteistön omistajista kiinteistöveron eräpäivät ovat 6.8.2021 ja 6.10.2021. Jos keväällä lähetettyyn kiinteistöverotuspäätökseen tulee muutoksia, eräpäivät siirtyvät.

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistöverosta

Kiinteistöveron maksaa ja kiinteistöverotuspäätös lähetetään sille, joka omistaa kiinteistön 1.1.2021. Lue lisää omistuksesta ja hallinnasta.

Puolisot antavat yhteisen ilmoituksen

Jos omistat kiinteistön yhdessä puolisosi kanssa, riittää, että jompi kumpi puolisoista täydentää päätöstä.

Verohallinto toimittaa verotuksen. Kiinteistöveron tulot menevät kiinteistöjen sijaintikunnille. Kunnat päättävät itsenäisesti mihin tulot käytetään.

Muuta aiheeseen liittyvää

Veronpalautusten käyttäminen verojen maksuksi

Usein kysyttyä

Tarkista rakennusten tiedot. Useat kunnat ovat tarkistaneet  alueella olevia rakennuksia ja ilmoittaneet muutoksista. Rakennusten tietojen muutos vaikuttaa kiinteistöveroon.

Myös kunnan kiinteistöveroprosenttiin on voinut tulla muutoksia edellisestä vuodesta

Lue lisää kiinteistöveroprosenteista

Älä ilmoita kiinteistön tietoja Verohallintoon. Saamme tiedot Maanmittauslaitokselta.

Saat kiinteistöverotuspäätöksen vasta keväällä 2022, johon kuuluu myös ostamasi kiinteistön tiedot. Kiinteistöveron maksupäivät ovat syksyllä 2022.

Jos kiinteistön ostajia on useita (kaksi tai enemmän), tarkista kiinteistöverotuspäätökseltä omistusosuudet keväällä 2022.

Olet vastuussa kiinteistöveron maksusta, koska olet omistanut kiinteistön 1.1.2021.

Jos olet ostajan kanssa sopinut kauppakirjassa kiinteistöveron maksusta, kyseessä on teidän kahdenvälinen sopimus.

Älä ilmoita muuttuneita kiinteistötietoja Verohallintoon. Saamme kiinteistöön liittyvät muutokset  Maanmittauslaitokselta.

Jos omistat yhä kiinteistön, olet kiinteistön omistajana kiinteistöverovelvollinen. Vuoden 2021 kiinteistöverotus määräytyy 1.1.2021 tilanteen mukaan.

Ilmoita kiinteistön käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi keväällä 2021.

Vuoden 2021 kiinteistöverotus määräytyy 1.1.2021 tilanteen mukaan. Vuoden 2021 aikana tapahtunut kiinteistön käyttötarkoituksen muutos vaikuttaa vasta vuoden 2022 kiinteistöverotukseen. 

Tarkistamme Väestörekisterikeskuksesta onko kiinteistö asuinkäytössä. Olethan muistanut tehdä osoitteenmuutoksen. Tarkista, mitä pidetään vakituisena asuntona, jos omistat muita asuntoja.

Päätökset kiinteistöverosta ovat OmaVerossa vuodesta 2020 lähtien. Tätä vanhempia kiinteistöverotuspäätöksiä ei ole OmaVerossa.

OmaVerossa voit myös maksaa kiinteistöveron.