Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kiinteistön omistajanvaihdokset ja kiinteistövero

Kiinteistöveron maksaa yleensä kiinteistön omistaja. Jos olet omistanut kiinteistön vuoden alussa eli 1. tammikuuta, sinun pitää maksaa kiinteistövero koko vuodelta, vaikka myisit kiinteistön vuoden aikana tai omistaja vaihtuisi jostakin muusta syystä.

Lue omaan tapaukseesi sopivat ohjeet:

Sinun ei tarvitse ilmoittaa tietoja kiinteistökaupoista. Verohallinto saa tiedot kiinteistökaupoista Maanmittauslaitokselta. Tarkista kuitenkin tiedot, kun saat kiinteistöverotuspäätöksen, ja korjaa niitä tarvittaessa.

Jos olet ostanut kiinteistön vuonna 2024: Saat keväällä 2025 kiinteistöverotuspäätöksen, jossa on ostamasi kiinteistön tiedot. Jos kiinteistön ostajia on useita, tarkista päätökseltä omistusosuudet.

Jos olet myynyt kiinteistön vuonna 2024: Olet vastuussa kiinteistöveron maksusta, koska olet omistanut kiinteistön 1.1.2024. Jos olet sopinut ostajan kanssa kauppakirjassa kiinteistöveron maksusta, kyseessä on teidän kahden välinen sopimus.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa kiinteistön jakamista kiinteistöverotukseen. Verohallinto siitä tiedon Maanmittauslaitokselta. Tarkista kuitenkin tiedot, kun saat kiinteistöverotuspäätöksen, ja korjaa niitä tarvittaessa.

Jos olet antanut kiinteistön lahjaksi: Sinun ei tarvitse ilmoittaa antamaasi lahjaa kiinteistöverotukseen. Saamme tiedon omistajanvaihdoksesta Maanmittauslaitokselta, kun omistusoikeus on rekisteröity.

Jos annoit kiinteistön lahjaksi vuonna 2024, vastaat vielä vuoden 2024 ajan kiinteistöveron maksamisesta. Jos annoit kiinteistön lahjaksi jo vuonna 2023 ja saat edelleen kiinteistöverotuspäätöksen, korjaa virheellinen omistusoikeus.

Jos olet pidättänyt käyttö- tai hallintaoikeuden kiinteistöön, sinulla on edelleen vastuu maksaa kiinteistövero.

Jos olet saanut kiinteistön lahjaksi: Rekisteröi omistusoikeus Maanmittauslaitoksen ohjeiden mukaan. Maanmittauslaitos ilmoittaa omistajanvaihdoksesta Verohallinnolle.

Jos sait kiinteistön lahjaksi vuonna 2023, vastaat kiinteistöveron maksusta ensimmäistä kertaa vuonna 2024. Saat Verohallinnolta maaliskuussa kiinteistöverotuspäätöksen. Jos sait kiinteistön lahjaksi vuonna 2024, maksat kiinteistöveron ensimmäistä kertaa vasta 2025.

Huolehdi myös lahjaveroilmoituksen antamisesta ja lahjaveron maksamisesta.

Osituksen ajankohta vaikuttaa siihen, kenen pitää maksaa kiinteistövero. Verohallinto perii veron aina siltä, joka on ollut kiinteistön omistaja kalenterivuoden alkaessa.

Jos kiinteistön omistustiedoissa on tapahtunut muutoksia, korjaa tiedot kiinteistöverotukseen, kun saat kiinteistöverotuspäätöksen.

Perinnönjaon ajankohta vaikuttaa siihen, kenen pitää ilmoittaa kiinteistötietojen mahdolliset muutokset sekä maksaa kiinteistövero. Verohallinto perii veron aina siltä, joka on ollut kiinteistön omistaja tai haltija vuoden ensimmäisenä päivänä.

Lue lisää kuolinpesän kiinteistöverosta

Aina kiinteistön omistajalla ei ole hallintaoikeutta kiinteistöön, vaan hallintaoikeus voi olla niin sanotulla omistajan veroisella haltijalla. Silloin hän on vastuussa kiinteistöverosta.

Omistajan veroinen haltija voi olla

  • leski, jolla on puolison kuoleman jälkeen oikeus jäädä puolisoiden yhteiseen asuntoon
  • henkilö, joka on saanut hallintaoikeuden perinnönjaossa
  • hallintaoikeustestamentin saanut henkilö, joka hallitsee kuolinpesään kuuluvaa kiinteistöä
  • henkilö, joka on saanut hallintaoikeuden lahjaksi kiinteistön omistajalta
  • henkilö, joka on lahjoittanut kiinteistön mutta pitänyt hallintaoikeuden itsellään.

Jos kiinteistö myydään, myyjästä ei tule omistajan veroista haltijaa, vaikka hän pitäisi kiinteistön hallintaoikeuden itsellään. Omistajan veroisesta haltijasta voi olla kyse vain silloin, jos kiinteistön omistus siirtyy ilman rahallista korvausta eli vastikkeettomasti.

Esimerkki: Jos vanhemmat ovat lahjoittaneet vapaa-ajan kiinteistön lapselleen ja säilyttäneet hallintaoikeuden, vanhemmat ovat omistajan veroisia haltijoita ja vastuussa verosta. Sen sijaan jos lapsi ostaa kiinteistön vanhemmiltaan, vanhemmat eivät ole omistajan veroisia haltijoita, vaikka he pidättäisivät itsellään elinikäisen hallintaoikeuden kiinteistöön. Silloin kiinteistöverosta vastaa ostaja eli lapsi.

Onko kiinteistön omistus- tai hallintatiedoissa korjattavaa?

Lue ohjeet kiinteistöverotuspäätöksen tarkistamiseen ja korjaamiseen

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2024