Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lahjaveron ilmoitus- ja maksuohjeet

Sinun on tehtävä lahjaveroilmoitus ja maksettava lahjaveroa, kun

  • saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa tai enemmän 
  • saat samalta lahjanantajalta 3 vuoden aikana useita lahjoja, joiden arvo on yhteensä 5 000 euroa tai enemmän.

Pienemmistä lahjoista ei tarvitse antaa lahjaveroilmoitusta. Joissain tilanteissa ilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä, vaikka lahjan arvo jäisi alle verotettavan rajan.

1

Varmista lahjan arvo

Kun saat lahjaksi muuta kuin rahaa – esimerkiksi arvopapereita, asunto-osakkeen tai kiinteistön – selvitä lahjan käypä arvo ja merkitse se lahjaveroilmoitukseen. Lue lisää käyvän arvon määrittämisestä 

2

Tee lahjaveroilmoitus

Tee ilmoitus viimeistään 3 kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun sait lahjan.

Tarvitset muun muassa seuraavia tietoja:

lahjanantajan henkilötunnus

sukulaisuussuhde lahjanantajaan

lahjan arvo

lahjoituspäivä.

Siirry OmaVeroon

Näin teet lahjaveroilmoituksen OmaVerossa

Lahjaveroilmoituksen voi tarvittaessa tehdä paperilomakkeella

Täytä lahjaveroilmoitus huolellisesti. Jos lahjaveroilmoituksessa on puutteita tai virheitä tai annat sen myöhässä, voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta.

3

Saat lahjaveropäätöksen ja maksuohjeet

Kun lahjaveroilmoitus on käsitelty, näet lahjaveropäätöksen OmaVerossa. Saat päätöksen myös postitse, jos et olet ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä.

Ilmoituksen käsittely kestää keskimäärin 2–8 kuukautta, mutta joissakin tapauksissa voit saada päätöksen muutamassa päivässä tai viikossa. Lahjaveron määrää voi arvioida laskurilla.

Kun olet saanut lahjaverotuspäätöksen, voit maksaa veron OmaVerossa, jossa on valmiina maksamiseen tarvittavat tiedot. Voit maksaa lahjaveron myös e-laskulla, jos verotuspäätös on tehty 20.11.2023 jälkeen. Jos et ole vielä ottanut e-laskua käyttöön, lue ohjeet e-laskun tilaamiseen.

Saat päätöksen mukana myös tilisiirtolomakkeen, jossa on tiedot maksamista varten. Jos olet kadottanut tilisiirtolomakkeet, voit tarkistaa maksutiedot OmaVerosta.

Milloin vero pitää maksaa?

Lahjaveron ensimmäinen eräpäivä on noin 3 kuukauden kuluttua siitä, kun saat verotuspäätöksen.

Alle 500 euron lahjavero on maksettava yhdessä erässä. Suurempi vero on jaettu kahteen maksuerään. Jos vero on jaettu kahteen erään, toinen eräpäivä on 2 kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä.

Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, veron voi maksaa seuraavana arkipäivänä ilman viivästysseuraamuksia.

Maksoitko lahjaveron myöhässä?

Tarvitsetko lisäaikaa veron maksuun?

Usein kysyttyä

Huoltaja tekee lahjaveroilmoituksen alaikäisen lapsen puolesta.

Voit antaa veroilmoituksen lapsen puolesta OmaVerossa. Kirjaudu OmaVeroon omilla verkkopankkitunnuksillasi. Kun olet kirjautunut, järjestelmä tarkistaa, onko sinulla huoltajan oikeus asioida lapsen puolesta.

Jos olet saanut omaisuutta lahjaksi kahdelta tai useammalta henkilöltä, lahjoituksista on tehtävä erilliset lahjaveroilmoitukset. Lahjaveroilmoitukset on tehtävä erikseen, vaikka lahjasta olisi tehty vain yksi lahjakirja.

Jos lahjansaajia on useita, jokaisen lahjansaajan täytyy tehdä oma lahjaveroilmoituksensa.

Jos lahjanantajia on useita, lahjavero lasketaan erikseen jokaiselta lahjanantajalta saamastasi lahjasta.

Esimerkki: Antti ja hänen puolisonsa Tiina lahjoittavat tyttärelleen Liisalle 7 500 euroa niin, että molemmat lahjoittavat 3 750 euroa. Koska kumpikin lahja on alle 5 000 euroa, Liisan ei tarvitse maksaa lahjaveroa. 

Jos Antti ja Tiina lahjoittaisivat Liisalle 10 500 euroa niin, että molemmat lahjoittaisivat 5 250 euroa, Liisan pitäisi maksaa lahjoista lahjaveroa 1. veroluokan mukaan. Lahjaveron määrä 5 250 euron lahjasta vuonna 2023 on 116 euroa. Liisa maksaisi lahjaveroa yhteensä 232 euroa (2 x 116 euroa).

Jos kyseessä on yhteislahja, lahjansaajat tekevät siitä vain yhden lahjaveroilmoituksen. Lahja on yhteislahja vain silloin, kun saantokirjassa (esimerkiksi lahjakirjassa) on erikseen mainittu, että omaisuus saadaan yhteisesti.

Jos huomaat ilmoittamissasi tiedoissa virheen, ota yhteys Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 018 (Perintö- ja lahjaverotus, puhelun hinta mpm./pvm.).

Lahjakirjaa ei yleensä tarvitse toimittaa Verohallinnolle.

Lahjaveroilmoituksen täyttöohjeessa on kerrottu ne poikkeustapaukset, jolloin lahjaveroilmoitukseen on liitettävä lahjakirja tai muita dokumentteja. Lue lisää lahjaveroilmoituksen täyttöohjeesta.

Vaikka lahjakirjaa ei toimitetakaan Verohallintoon, lahjakirja on kuitenkin tehtävä seuraavissa tilanteissa:

  • Lahja on kiinteistö. Julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava kiinteistön lahjoitus. Lue lisää kiinteistökaupan vahvistamisesta  (Maanmittauslaitos).
  • Lahjoitettuun omaisuuteen on pidätetty hallintaoikeus tai muu oikeus.

Jos lahjan tai lahjojen yhteisarvo jää alle verotettavan määrän eli 5 000 euron, sinun ei tarvitse tehdä lahjaveroilmoitusta, ellemme sitä erikseen pyydä. Joissain tilanteissa myös verottomasta lahjasta kannattaa kuitenkin tehdä lahjaveroilmoitus: kun omaisuudelle on vahvistettu lahjaverotusarvo, voit käyttää arvoa hankintamenona, jos myöhemmin myyt omaisuuden.

Lahjaverotusarvoa voi käyttää luovutusvoiton laskemisessa

Jos omaisuuden arvoa ei ole vahvistettu verotuksessa, hankintamenoksi katsotaan yleensä omistusajan mukaan joko 20 % tai 40 % myyntihinnasta (tämä on niin sanottu hankintameno-olettama). Kun myyt omaisuutta eteenpäin, voi olla edullisempaa käyttää lahjaverotusarvoa kuin hankintameno-olettamaa. Lahjaveroilmoituksen tekemisestä ja lahjaveroarvon vahvistamisesta voi siis olla hyötyä, vaikka lahjan tai lahjojen yhteisarvo olisi alle 5 000 euroa eikä lahjasta siis tulisi lahjaveroa maksettavaksi.

Julkisesti noteerattujen arvopapereiden hankintamenoksi voidaan hyväksyä lahjoituspäivän arvo, vaikka verotusarvoa ei olisi vahvistettu lahjaverotuksessa. Lahjaksi saamistasi alle 5 000 euron arvoisista julkisesti noteeratuista arvopapereista ei siis tarvitse tehdä lahjaveroilmoitusta, ellei samalta lahjanantajalta kolmen vuoden kuluessa saamiesi lahjojen yhteisarvo ole 5 000 euroa tai enemmän.

Kyllä voit. Ota kuitenkin huomioon, että myös tämä on lahja, josta pitää maksaa lahjaveroa.

Esimerkiksi jos lahjoitat asunnon − tai muuta omaisuutta − ja haluat, ettei lahjansaajan tarvitse käyttää lahjaveroon omia varojaan, voit lahjoittaa myös lahjaveroon tarvittavan määrän rahaa veron maksamista varten. Lahjavero lasketaan kuitenkin lahjojen yhteismäärästä − siis yhteenlasketusta arvosta, jossa ovat mukana asunto ja sen lahjaveroa varten antamasi rahalahja.

Huomaa myös, että vero lasketaan aina lahjojen kokonaisarvosta, johon lasketaan mukaan kaikki muutkin lahjat 3 vuoden ajalta. Jos niistä on maksettu lahjavero jo aiemmin, se otetaan huomioon: maksettavaksi jää vain se osa, jota nämä aiemmat maksut eivät kata.

Jos kyseessä on yhteislahja, yksi lahjansaajista tekee ilmoituksen kaikkien saajien puolesta. Verohallinto määrää lahjansaajille yhteisen veron, jonka maksamisesta kaikki lahjansaajat ovat yhteisesti vastuussa. Lahjavero lasketaan lahjan kokonaisarvon perusteella.

Lahja on yhteislahja vain silloin, kun saantokirjassa (esimerkiksi lahjakirjassa) on erikseen mainittu, että omaisuus on saatu yhteisesti.

Lue lisää yhteislahjasta

Lahjaverotuspäätös on salassa pidettävä asiakirja. Oman lahjaverotuspäätöksesi löydät OmaVerosta. OmaVerossa on lahjaverotuspäätökset, jotka on annettu vuoden 2016 alusta alkaen. Jos tarvitset kopion vanhemmasta lahjaverotuspäätöksestä, voit pyytää sitä soittamalla palvelunumeroon 029 497 018 (puhelun hinta pvm./mpm.).

Kopion toisen henkilön lahjaverotuspäätöksestä voi saada vain erityistilanteissa hyvin perustellusta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, jos toisen henkilön lahjaverotuspäätös voi vaikuttaa omaan veroasiaan. Kopio voi olla maksullinen.

Lue ohjeet yksittäisiin asiakirjapyyntöihin

Kopiota toisen verovelvollisen asiakirjasta voi pyytää lomakkeella

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2023