Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yksittäiset asiakirjapyynnöt

Yksittäiset asiakirjapyynnöt tarkoittavat Verohallintoon tehtyä yksittäistä asiakirjapyyntöä, jossa tilaajana on esimerkiksi verovelvollinen itse. Yksittäisestä asiakirjapyynnöstä on kyse esimerkiksi myös silloin, kun tilaaja haluaa jäljennöksen kuolleen henkilön perukirjasta. Myös viranomainen tai organisaatio voi tehdä yksittäisen asiakirjapyynnön silloin kun kyseessä ei ole massatietopyyntö.

Yksittäisistä tietopyynnöistä ja henkilöasiakkaiden verotustietojen luovuttamisesta voit lukea lisää verotustietojen luovuttamista koskevasta ohjeistuksesta. Varmista aina ennen tietopyynnön tekemistä, että sinulla on oikeus pyytämiisi tietoihin.

Oikeus saada salassa pidettäviä verotustietoja

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999, verotietolaki) 4 §:n mukaisesti salassa pidettäviä asiakirjoja ovat verotusasiakirjat, jotka koskevat verovelvollisen taloudellista asemaa, sekä muut sellaiset verotusasiakirjat, joista ilmenee tunnistettavissa olevaa verovelvollista koskevia tietoja.

Jokaisella on oikeus saada sellaiset verotustiedot, jotka vaikuttavat tai ovat voineet vaikuttaa hänen omaan verotukseensa, sillä hän on näiden tietojen osalta asianosainen.

Muun kuin asianosaisen täytyy perustella tietopyyntönsä ilmoittamalla

  • tarkka lainkohta, johon oikeus saada salassa pidettäviä tietoja perustuu
  • mihin salassa pidettäviä tietoja aiotaan käyttää
  • millä perusteella salassa pidettäviä tietoja pyydetään.

Verohallinto luovuttaa vain ne tiedot, joiden tiedonsaantioikeuden pyytäjä pystyy perustelemaan ja selvittämään.

Omien verotusasiakirjojen tilaus

Omat verotusasiakirjat löydät yleensä suoraan OmaVerosta. Lue ohjeet, miten löydät verotusasiakirjasi OmaVerosta.

Jos asiakirjoja ei ole OmaVerossa, voit tilata jäljennöksen verotusasiakirjoistasi OmaVerossa, kun valitset kirjautumisen jälkeen linkin Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti. Voit tilata myös toisen henkilön verotusasiakirjoja valtuutuksen nojalla. Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voit tilata verotusasiakirjat paperilomakkeella. 

Lisätietoja ja ohjeita omien verotusasiakirjojen tilauksesta.

Voit tilata esimerkiksi

  • veroilmoituksen ja sen liitelomakkeita, erittelyitä, kuitteja ja selvityksiä
  • verotuspäätöksen, verotustodistuksen ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosan
  • verokortin ja selvityksen ennakonpidätysperusteista
  • perintöverotuspäätöksen tai lahjaverotuspäätöksen.

Jos tarvitset kopion perukirjasta tai perukirjan liitteistä, lue ohje niiden tilaamiseen.

Viranomaisten tietopyyntö verotusasiakirjoista

Viranomainen tai organisaatio voi saada tietoja salassa pidettävistä verotusasiakirjoista vain, jos kyseisen tilaajan tiedonsaannista on erikseen säädetty laissa. Tilaajan on aina esitettävä säädös ja yksilöity lainkohta, johon tiedonsaantioikeus perustuu.

Viranomainen voi tehdä tietopyynnön OmaVerossa. Valitse kirjautumisen jälkeen linkki Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti. Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, tietopyynnön voi tehdä myös paperilomakkeella. 

Jos tietopyyntö koskee perukirjaa, lue ohje sen tilaamiseen.

Tietopyyntö toisen verovelvollisen asiakirjoista

Toisen verovelvollisen verotusasiakirjat ovat salassa pidettäviä asiakirjoja. Niitä voidaan luovuttaa siltä osin kuin tiedot voivat vaikuttaa tilaajan omaan veroasiaan.

Tämän lisäksi Verohallinto voi antaa toisesta verovelvollisesta verotustietoja, jotka ovat tarpeen pesän selvittämiseksi ja osituksen tai perinnönjaon toimittamiseksi. Tällöin tietoja pyydetään verotietolain 13 §:n 2 momentin perusteella.

Voit tehdä tietopyynnön OmaVerossa. Valitse kirjautumisen jälkeen linkki Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti. Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, tietopyynnön voi tehdä myös paperilomakkeella. Varmista aina ennen tietopyynnön tekemistä, että sinulla on oikeus saada pyytämäsi tiedot.

Jos tietopyyntö koskee perukirjaa, lue ohje sen tilaamiseen.

Kopio perukirjasta

Perukirja ja sen liitteet ovat salassa pidettäviä asiakirjoja. Voit saada niistä jäljennöksiä, jos olet itse asianosainen.

Lisäksi perukirjajäljennöksen voi tilata, jos tilaaja tarvitsee tietoja etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi (verotietolain 13 §:n 1 momentti). Tällaisessa tapauksessa käyttötarkoitus ja syy salassa pidettävien tietojen saamiseksi on perusteltava tarkasti.

Lue lisää: Näin voit pyytää perukirjan kopion Verohallinnosta

Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2024