Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Viranomaisen tietopyyntö verotusasiakirjoista (3281)

Viranomainen tai organisaatio voi pyytää henkilön tai yrityksen yksittäisiä verotustietoja vain, jos pyytäjällä on laissa säädetty nimenomainen oikeus saada salassa pidettäviä verotustietoja jonkin viranomaistehtävän hoitamiseksi. Tilaajan on aina esitettävä säädös ja yksilöity lainkohta, johon tiedonsaantioikeus perustuu. Viranomaisella ei ole viranomaisaseman perusteella yleistä oikeutta saada salassa pidettäviä verotustietoja.

Voit tehdä tietopyynnön sähköisesti Verohallinnon asiointipalvelussa.

Verohallinnon asiointipalvelu

Jos et voi tehdä tietopyyntöä asiointipalvelussa, voit pyytää tiedot myös lomakkeella.

Katso lisätietoja asiakirjapyynnön tilaamisesta täyttöoppaasta sekä verotustietojen luovuttamisesta tehdystä ohjeistuksesta.

Jos tietopyyntö koskee perukirjaa, lue ohje sen tilaamiseen.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.11.2021