Viranomaisen tietopyyntö verotusasiakirjoista, tilauslomake (3281)

Tällä lomakkeella viranomainen tai organisaatio voi tilata henkilön tai yrityksen yksittäisiä verotustietoja, jos pyytäjällä on laissa säädetty nimenomainen oikeus saada salassa pidettäviä verotustietoja jonkin viranomaistehtävän hoitamiseksi.

Yksittäiset tietoluovutukset perustuvat pyytävän viranomaisen tai muun organisaation laissa säädettyyn tiedonsaantioikeuteen. Viranomainen tai organisaatio voi saada tietoja salassa pidettävistä verotusasiakirjoista vain, jos kyseisen tilaajan tiedonsaannista on erikseen säädetty laissa. Tilaajan on aina esitettävä säädös ja yksilöity lainkohta, johon tiedonsaantioikeus perustuu. Viranomaisella ei ole viranomaisasemaan perustuen mitään yleistä oikeutta saada salassa pidettäviä verotustietoja.

Katso lisätietoja asiakirjapyynnön tilaamisesta lomakkeen täyttöoppaasta sekä verotustietojen luovuttamisesta tehdyssä ohjeistuksesta.

Jos tietopyyntö koskee perukirjaa, käytä perukirjajäljennöksen tilauslomaketta (3627).

Lähetä tilauslomake osoitteeseen:

Verohallinto
PL 500
00052 VERO