Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Sähköiset massaluovutukset ja tekniset rajapinnat

Verohallinto voi luovuttaa verotustietoja massamuotoisesti sähköisessä muodossa tai yksittäisinä kyselyinä teknisten rajapintojen välityksellä. Verohallinto luovuttaa tietoja tällä tavalla muun muassa valtion viranomaisille, ministeriöille, työeläkelaitoksille ja vahinkovakuutusyhtiöille näiden lakisääteisiä tehtäviä varten.

Verotustietojen luovuttaminen massamuotoisesti tai teknisten rajapintojen välityksellä edellyttää Verohallinnon myöntämää tietolupaa. Lupaharkinnassa Verohallinto selvittää luvan hakijan tiedonsaantioikeuden lisäksi muun muassa pyydettyjen tietojen käyttöön ja suojaukseen sekä tietoturvaan liittyä seikkoja.

Tietojen luovuttaminen on maksullista, ellei laissa ole erikseen säädetty maksuttomuudesta. Myös viranomaisille tehtävät tietoluovutukset ovat yleensä maksullisia. Tietoluovutuksen kustannukset ilmoitetaan tietoluvan hakijalle ennen tietojen luovuttamista.

Viranomaiset voivat käyttää tietojen pyytämiseen valmista tietopyyntölomaketta:

Allekirjoitettu tietopyyntölomake tulee lähettää skannattuna osoitteeseen verohallinto(at)vero.fi tai postitse osoitteeseen Verohallinto, PL 325, 00052 Vero.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2021