Omien verotusasiakirjojen tilaus, tilauslomake (3285)

Omien verotusasiakirjojen tilauslomakkeella voit tilata jäljennöksiä omista verotusasiakirjoista.

Omat verotusasiakirjat löydät pääsääntöisesti suoraan OmaVerosta.

Jos asiakirjoja ei ole OmaVerossa, voit tilata jäljennöksen omista verotusasiakirjoistasi tällä lomakkeella. Käytä tätä lomaketta myös silloin, jos tilaat toisen henkilön verotusasiakirjoja valtuutuksen nojalla.

Jos olet asianosainen perintöverotuksessa ja tarvitset jäljennöksen perukirjasta tai perukirjan liitteistä, voit tilata ne suoraan OmaVerosta tai voit käyttää perukirjajäljennöksen tilauslomaketta (3627).

Kirjaudu OmaVeroon

Lähetä omien verotusasiakirjojen tilauslomake osoitteeseen:

Verohallinto
PL 500
00052 VERO