Lahjan käypä arvo – näin sen voi määrittää

Kun olet saanut lahjan, sinun on selvitettävä lahjaveroilmoitusta varten, mikä oli lahjan käypä arvo eli todennäköinen myyntihinta lahjoituspäivänä. Tästä arvosta laskemme lahjaveron.

Miten käypä arvo määritetään?

Arvopaperit ja rahasto-osuudet

Saat arvopapereiden ja rahasto-osuuksien arvon selville esimerkiksi arvopaperiyhtiöstä tai pankista. Jos arvoa ei ole määritetty lahjoituspäiväksi, käytä lähimmän päivän mukaista arvoa.

Asuinhuoneistot, kiinteistöt ja mökit

Asunto-osakkeen tai kiinteistön voi lahjoittaa vain kokonaan tai murto-osana (esimerkiksi ¼). Niistä ei voi lahjoittaa tietyn euromäärän (esimerkiksi 4 999 euron) suuruista osaa.

Kun määrität kiinteistön arvoa, huomaa että et voi käyttää käypänä arvona kiinteistön verotusarvoa.

Näin arvon voi määrittää:

Voit käyttää esimerkiksi kiinteistönvälittäjän arviota kiinteistön tai asunnon käyvästä arvosta.

Kiinteistönvälittäjän tai muun asiantuntijan arvio on yleensä hyvä osoitus omaisuuden käyvästä arvosta.

Voit käyttää arvon määrittämiseen vertailukauppoja eli sellaisia kauppoja, joissa on myyty lahjaa vastaavaa omaisuutta.

Vertailukauppoja voi käyttää, jos

  • vertailukaupassa on myyty sellainen kohde, jonka sijainti ja laatu vastaavaa lahjana saamaasi omaisuutta
  • vertailukaupat ja lahjoitus on tehty ajallisesti lähekkäin.

Vertailuun sopivia asuntokauppoja voit tarkastella Asuntojen hintatiedot -palvelusta tai asuntojen myyntiin tarkoitetuilta sivustoilta.

Jos sinulla ei ole käytettävissä arviolausuntoa tai vertailukauppoja, voit arvioida omaisuuden arvoa Verohallinnon syventävän ohjeen avulla.

Metsä- ja maatilat

Jos lahjoituksessa on kyse metsä- tai maatilasta, lue arvostamista koskevat ohjeet syventävästä vero-ohjeesta Varojen arvostaminen.

Usein kysyttyä lahjan arvostamisesta

Kiinteistön verotusarvo ei ole sama kuin käypä arvo.

Kiinteistön verotusarvo on kaavamainen arvo, jonka Verohallinto vahvistaa kiinteistöverotusta varten. Koska verotusarvo lasketaan kaavamaisten säännösten vuoksi, kiinteistöjen verotusarvot ovat yleensä käypiä arvoja alempia. Siksi verotusarvoa ei yleensä voi käyttää käypänä arvona.

Esimerkki: Kiinteistön verotusarvo on 20 079 euroa. Saman kiinteistön todennäköinen myyntihinta eli käypä arvo on 160 000 euroa. Jos kiinteistö lahjoitetaan, lahjavero lasketaan käyvän arvon eli 160 000 euron mukaan.

Taloyhtiölaina alentaa käypää arvoa.​

Huoneiston osuus taloyhtiölainasta täytyy ottaa huomioon, kun huoneiston käypää arvoa määritetään. Vähennä omaisuuden arvosta (todennäköisestä velattomasta myyntihinnasta) yhtiölainaosuus, joka asuntoon kohdistuu lahjoitushetkellä. Sen sijaan et voi vähentää esimerkiksi pankkilainaa, joka on otettu asunnon hankkimista tai sen remontointia varten.

Esimerkki: Antti lahjoittaa tyttärelleen Liisalle huoneiston. Huoneistoon kohdistuu 20 000 euron yhtiölainaosuus, joka siirtyy Liisalle. Huoneiston velaton arvo vertailukauppojen perusteella on 150 000 euroa. Velattomasta arvosta vähennetään yhtiölainaosuus, joten huoneiston käypä arvo on 130 000 euroa.

Jos kuitenkin Antti maksaa yhtiölainaosuuden pois ennen lahjoitusta, huoneiston lahjaverotuksessa käytettävä käypä arvo on 150 000 euroa.

Esimerkiksi asunnon tai kesämökin lahjoituksen yhteydessä lahjoittaja voi pitää itsellään hallintaoikeuden lahjaan, vaikka omistus siirtyy lahjansaajalle. Hallintaoikeuden pidättäminen ei vaikuta lahjan käypään arvoon, mutta se vaikuttaa lahjaverotuksen perusteena olevaan arvoon.

Verohallinto laskee hallintaoikeuden arvon puolestasi, kun ilmoitat lahjaveroilmoituksella, että lahjoittaja on pidättänyt lahjaan hallintaoikeuden. Lahjavero lasketaan käyvästä arvosta, josta on ensin vähennetty hallintaoikeuden arvo.

Lisätietoa hallintaoikeuden pidättämisestä

Huomaa, että lahjan omistusaika vaikuttaa luovutusvoiton verotukseen.

Jos myyt lahjaksi saamaasi omaisuutta alle vuoden kuluttua lahjoituspäivästä, lahjan hankintamenona käytetään samaa hankintamenoa kuin lahjoittaja olisi saanut käyttää omassa verotuksessaan lahjoitushetkellä. Tällaisessa tapauksessa hankintamenona ei siis voi käyttää lahjaverotuksessa vahvistettua arvoa. Sitä voit käyttää hankintamenona vain, jos olet omistanut lahjaksi saamasi omaisuuden vähintään vuoden ajan.

Lisätietoa on syventävässä vero-ohjeessa Omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot luonnollisen henkilön tuloverotuksessa