Metsätalouden veroilmoitus

Metsätalouden veroilmoituksen palautusaika määräytyy sen mukaan, onko metsänomistaja arvonlisäverovelvollinen metsätaloudesta vai ei.

Jos omistat metsää mutta et harjoita maataloutta, lue tältä sivulta ohjeet veroilmoituksen antamiseen. Jos metsä kuuluu maatilaan, lue lisää maatalouden veroilmoituksesta.

Asioi verkossa

Saat metsätalouden veroilmoituksen 2C postitse tammikuussa

Esitäytetty metsätalouden veroilmoitus lähetetään verovuoden aikana metsää omistaneille luonnollisille henkilöille, verotusyhtymille ja kuolinpesille. Metsätalouden veroilmoitus täytyy antaa vain silloin, jos sinulla on metsätalouden tuloja tai menoja tai varauksiin ja metsävähennyksiin liittyviä tietoja.

Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttui 1.1.2017:

  • Arvonlisäverovelvollisen metsätalouden harjoittajan ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos verovuodelta ei ole metsätalouden myyntejä tai vähennyksiä. Edellytyksenä on, että metsätalouden harjoittajan verokausi on kalenterivuosi eikä hän harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.
  • Arvonlisäveron ja muut oma-aloitteiset verot voi ilmoittaa ja maksaa OmaVerossa (vero.fi/omavero).
  • Tiedot on annettava verkossa: arvonlisäveroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä (esim. sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta).

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta

Katso metsätalouden veroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen palautuspäivät alta

Palauta metsätalouden veroilmoitus viimeistään 28.2.2018

Metsätalouden veroilmoituksen 2C voit antaa

Ilmoita arvonlisäverotiedot verkossa

Jos verokautesi on kalenterivuosi, anna arvonlisäveroilmoitus viimeistään 28.2.2018. Arvonlisävero pitää myös maksaa oma-aloitteisesti viimeistään 28.2.2018.

Arvonlisäverovelvollisen metsänomistajan ei tarvitse enää antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos hänellä ei ole ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että verokautesi on kalenterivuosi etkä harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Ilmoita arvonlisäverot

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Saat esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistasi maalis-huhtikuussa. Metsätalouden veroilmoituksella 2C antamasi tiedot näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella oman ilmoituksesi mukaisina.

Tarkista kaikki tiedot. Jos tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu, sinun ei tarvitse tehdä muuta. Jos et palauta esitäytettyä veroilmoitusta, sinun katsotaan antaneen veroilmoituksesi sen sisältöisenä.

Esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 8.5.2018 tai 15.5.2018. Tarkista päivämäärä veroilmoitukseltasi.

Täydennä tai korjaa esitäytyn veroilmoituksen tietoja

  • Ilmoita tiedot verkossa (vero.fi/veroilmoitus)
  • Voit ilmoittaa tiedot myös saamallasi paperilomakkeella ja palauttaa sen postitse tai henkilökohtaisesti verotoimistoon.

Palauta metsätalouden veroilmoitus 2C toukokuussa

Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, anna metsätalouden veroilmoitus 2C yhdessä esitäytetyn henkilökohtaisen veroilmoituksen kanssa joko 8.5.2018 tai 15.5.2018. Tarkista päivä veroilmoituksestasi.

Ilmoita metsätalouden menot arvonlisäverollisina metsätalouden veroilmoituksella 2C. Jos sinulla ei ole metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja tai vähennyksiä, eikä metsävähennyksestä tai varauksista ilmoitettavia tietoja, ilmoitusta ei tarvitse palauttaa.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Saat esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistasi maalis-huhtikuussa. Tarkista kaikki tiedot. Jos tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu, sinun ei tarvitse tehdä muuta. Jos et palauta esitäytettyä veroilmoitusta, sinun katsotaan antaneen veroilmoituksesi sen sisältöisenä.

Asioi verkossa

Palauta metsätalouden veroilmoitus viimeistään 28.2.2018

Verotusyhtymä on kahden tai useamman henkilön yhdessä muodostama yhteenliittymä. Anna yhtymän puolesta yksi yhteinen metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus. Verotusyhtymässä tulot ja menot lasketaan yhtymäkohtaisesti, mutta toisin kuin kuolinpesässä, tulot jaetaan verotettavaksi osakkaiden tuloina.

Metsätalouden veroilmoituksen 2C voit antaa

Palauta  yhtymäselvitys vain, jos tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää

Yhtymällä täytyy olla verkkopalveluita varten oma Katso-tunniste. Osakas ei voi antaa veroilmoitusta omilla tunnuksillaan. Lue lisää Katso-tunnisteesta.

Ilmoita arvonlisäverotiedot verkossa

Jos yhtymä on arvonlisäverovelvollinen, arvonlisäveroilmoitus annetaan yhtymän nimissä. Kun verokausi on kalenterivuosi, arvonlisäveroilmoitus annetaan viimeistään 28.2.2018. Arvonlisävero pitää myös maksaa viimeistään 28.2.2018.

Pelkästään metsätaloutta harjoittavan metsäyhtymän ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos sillä ei ole ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että verokausi on kalenterivuosi eikä metsäyhtymä harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Ilmoita arvonlisäverot

Palauta metsätalouden veroilmoitus 3.4.2018

Anna metsätalouden veroilmoitus, jos sinulla on metsätalouteen liittyviä tuloja tai menoja ja metsävähennykseen tai varauksiin ilmoitettavia tietoja. Palauta metsätalouden veroilmoitus viimeistään 3.4.2018 yhdessä muiden tuloveroilmoitusten kanssa.

Metsätalouden veroilmoituksen 2C voit antaa

Ilmoita arvonlisäverotiedot verkossa

Ilmoita metsätalouteen liittyvät arvonlisäverot samalla ilmoituksella elinkeinotoiminnan arvonlisäverojen kanssa oman verokautesi mukaan.

Ilmoita arvonlisäverotiedot

Muuta huomioitavaa metsänomistajalle

Kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Kuolinpesä täyttää vain yhden yhteisen metsäveroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen. Kuolinpesän osakkaat vastaavat veroilmoituksen antamisesta. Samoin kuin henkilöasiakkailla, kuolinpesän veroilmoituksen palautuspäivä riippuu siitä, onko kuolinpesä arvonlisäverovelvollinen metsätaloudesta vai ei.  

Omistatko metsää yhdessä puolisosi kanssa?

Puolisoiden yhteinen metsätalouden veroilmoituslomake on lähetetty puolisoista sille, joka on rekisteröity alkutuottajana arvonlisäverovelvolliseksi. Jos kumpikaan puolisoista ei ole arvonlisäverovelvollinen tai molemmat puolisot ovat arvonlisäverovelvollisia, lomake on osoitettu sille puolisolle, joka omistaa enemmän kuin 50 % metsäomaisuudesta. Jos kumpikin puoliso omistaa tasan 50 %, lomake on osoitettu puolisoista vanhemmalle.

Toinen puolisoista voi omistaa metsänsä myös täysin yhteisestä metsätaloudesta erillisenä. Jos hän hallitsee näitä yksin omistamiaan metsiä pysyvästi itsenäisesti, hän voi antaa niistä erikseen oman veroilmoituksen. Veroilmoituslomakkeen yläreunaan on silloin merkittävä rasti kohtaan ”Oma erillinen ilmoitus”.

Jos puolisot ovat rajoitetusti verovelvollisia, he antavat kumpikin oman veroilmoituksensa yksin omistamistaan metsistä. Yhdessä omistamistaan metsistä he antavat veroilmoituksen verotusyhtymänä.

Ilmoita metsätalouden luovutusvoitot lomakkeella 9

Ilmoita metsäkiinteistön sekä metsätalouden koneiden ja laitteiden myynnit lomakkeella 9 (Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta). Ilmoita jokainen myynti erikseen.

Lisätietoa metsätalouden luovutusvoitoista.

Metsätilan omistajanvaihdos ja maatilan yhtiöittäminen 15.5.2018

Katso verkkoseminaarin tallenne (youtube.com)

Tutustu tilaisuuden esitysmateriaaliin (pdf)