Puun myyntitulot

Puun myynnistä saamasi tulo on metsätalouden pääomatuloa. Jos olet arvonlisäverovelvollinen, puun ostaja maksaa sinulle sovitun kauppahinnan lisäksi myös arvonlisäveron. Ilmoita myyntitulo ilman arvonlisäveroa metsätalouden veroilmoituksella ja arvonlisäveron osuus erikseen arvonlisäveroilmoituksella.

Puun myyntitulona verotetaan tulo, joka on saatu omasta metsästä myydystä puutavarasta, esimerkiksi

  • tukeista, pylväistä, kuitupuista
  • haloista, pilkkeistä, hakkeista tai muista metsäenergiapuista
  • joulupuista ja koristehavuista.

Puun myyntituloa ovat myös hintalisät (esimerkiksi bonukset), jotka on maksettu puukaupan yhteydessä rahana tai muuna vastaavana suorituksena.

Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 % (v. 2020 ja 2021).

Puukauppa tehdään joko pystykauppana tai hankintakauppana

Pystykaupassa puun myyntitulo on aina kokonaan metsätalouden pääomatuloa. Pystykaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa ostaja huolehtii hakkuusopimuksessa määritellyn puutavaran hakkuusta ja kuljettamisesta käyttöpaikalleen. Puun kauppahinta sisältää vain puutavaran kantoraha-arvon.

Jos olet sopinut puun ostajan kanssa sellaisesta pystykaupan rahoituspalvelusta, jossa puun myyntisaatava siirtyy pankille, pankin sinulle maksama puun myyntisaatavan kauppahinta on pystykauppatuloa.

Hankintakaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa metsänomistaja etukäteen sitoutuu toimittamaan sovitun puutavaran ostajalle tiettynä aikana. Käteiskaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa puutavara kuljetetaan myyntipaikalle ja myydään ostajalle ilman etukäteissopimusta. Hankinta- ja käteiskaupassa puun kauppahinta sisältää korvauksen sekä myydystä puusta että puutavaran valmistamisesta ja kuljettamisesta.

Hankinta- ja käteiskaupassa puun myyntitulo on kokonaan metsätalouden pääomatuloa, jos puutavaran hakkuun ja kuljetuksen hoitaa ulkopuolinen henkilö tai esimerkiksi metsänhoitoyhdistys. Jos hakkuu- ja kuljetustyön eli hankintatyön tekee metsänomistaja itse, metsätalouden pääomatulon määrä lasketaan niin, että puun myyntitulosta vähennetään hankintatyön arvo.

Lue lisää hankintatyöstä.

Jos myyt puuta tonttimaalta (esimerkiksi kesämökiltä), puun myynnistä saatua tuloa ei veroteta metsätalouden pääomatulona vaan muuna pääomatulona. Hankintatyön arvoa ei voi silloin vähentää, koska vähennyksen voi tehdä vain metsätalouden pääomatulosta.

Mitä ilmoituksia puun myyntitulosta pitää antaa?

Ilmoita puun myyntitulot metsätalouden veroilmoituksella. Ilmoita myynti aina sen vuoden tulona, jona olet saanut maksun, vaikka hakkuu olisikin tehty eri vuonna.

  • Jos olet arvonlisäverovelvollinen, sinun täytyy ilmoittaa myyntitulot ilman arvonlisäveron osuutta metsätalouden veroilmoituksella ja arvonlisävero erikseen arvonlisäveroilmoituksella.
  • Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, ilmoita koko kauppahinta metsätalouden veroilmoituksella.
  • Arvonlisäveroverovelvollisuuden raja oli 10 000 euroa vuonna 2020 saaduista tuloista. Vuonna 2021 alkavalta tilikaudelta raja nousee 15 000 euroon.

Esimerkki: Olet tehnyt 20.12.2019 metsäyhtiön kanssa metsänhakkuusopimuksen eli pystykaupan. Metsäyhtiö on maksanut tammikuussa 2020 suorituksen seuraavasti:

Puukauppatulo 12 000 euroa

Arvonlisävero (24 %) +2 880 euroa

Ennakonpidätys (19 %) −2 280 euroa

Sinulle maksettiin 12 600 euroa

  • Ilmoita puun myyntitulo 12 000 euroa vuoden 2020 metsätalouden veroilmoituksella, koska maksu on saatu vuonna 2020.
  • Ilmoita arvonlisävero 2 880 euroa vuodelta 2020 annettavalla arvonlisäveroilmoituksella.
  • Jos sinut on merkitty myös liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ilmoita myynnin arvonlisävero normaalin ilmoitusrytmisi mukaan samalla ilmoituksella, jolla ilmoitat liiketoiminnan arvonlisäveron.

Puun ostaja toimittaa ennakonpidätyksen

Puun ostaja toimittaa kaikista puukauppaan liittyvistä maksuista ennakonpidätyksen. Ennakonpidätys tehdään maksusuorituksen arvonlisäverottomasta osuudesta. Sinun ei myyjänä tarvitse erikseen ilmoittaa ennakonpidätysten tietoja tuloveroilmoituksella, koska Verohallinto saa tiedot niistä suoraan puun ostajilta.

Lue lisää puukaupan ennakonpidätyksestä.