Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Menovaraus ja tuhovaraus

Voit tehdä metsätalouden veronalaisesta pääomatulosta meno- tai tuhovarauksen. Varausten avulla voit siirtää osan metsätalouden tuloista tulevien vuosien menoja varten. Toisin sanoen, varauksen määrä verotetaan vasta sinä vuonna, kun tuloutat sen.

Varauksia voivat tehdä henkilö, kuolinpesä ja näiden muodostama verotusyhtymä sekä yhteismetsä (yhteisetuus).

Menovaraus tehdään metsätalouden pääomatulosta

Jos saat verovuonna metsätalouden pääomatuloa, voit tehdä siitä menovarauksen, jolla voit kattaa seuraavien vuosien menoja. Menovaraus saa olla enintään 15 % metsätalouden pääomatulosta, josta olet ensin vähentänyt verovuoden metsävähennyksen sekä mahdollisen hankintatyön arvon.

Varaus on käytettävä eli merkittävä veroilmoitukseen tuloksi viimeistään neljäntenä vuonna varauksen tekemisestä (entisissä Oulun ja Lapin lääneissä viimeistään kuudentena vuonna varauksen tekemisestä).

Esimerkki: Keijo sai vuonna 2023 puun myyntituloa 10 000 euroa. Hän teki metsävähennyksen, joka oli 60 % x 10 000 e = 6 000 euroa. Keijo voi tehdä vuonna 2023 enintään 600 euron menovarauksen (15 % x 4 000 e = 600 euroa). Hän ilmoittaa tekemänsä varauksen vuoden 2023 veroilmoituksen kohdassa Menovaraus.

Vuonna 2024 Keijolla on metsätalouden menoja 400 eurolla. Hän tulouttaa tekemästään varauksesta 400 euroa vuonna 2024 ja merkitsee tämän aikanaan veroilmoituksen kohtaan Varausten tuloutus. Loput 200 euroa hänen pitää tulouttaa viimeistään vuoden 2027 veroilmoituksessa.

Merkitse jäljellä oleva varauksen määrä kokonaisuudessaan tuloksi viimeistään varauksen käyttöajan viimeisenä vuotena, vaikka sinulla ei olisikaan silloin vastaavaa määrää metsätalouteen kohdistuvia vuosimenoja ja poistoja. Kun merkitset menovarauksen tuloksi, sitä ei huomioida uuden metsävähennyksen eikä menovarauksen laskentapohjassa.

Tuhovaraus tehdään vakuutus- tai vahingonkorvauksista

Jos olet saanut vakuutus- tai vahingonkorvauksen metsätuhon perusteella, voit tehdä siitä tuhovarauksen. Arvioi vakuutus- tai vahingonkorvauksesta se määrä, jonka tarvitset tuhoutuneen metsän uudistamiseen. Ilmoita tämä summa tuhovarauksena metsätalouden veroilmoituksellasi.

Merkitse tuhovaraus tuloksi veroilmoitukseen samoissa aikarajoissa kuin menovaraus.

Ohjeet varausten tekemiseen ja tulouttamiseen ovat metsätalouden veroilmoituksen täyttöohjeessa.

Usein kysyttyä

Kyllä, arvonlisävero maksetaan koko puukauppatulosta. Arvonlisävero on oma verolajinsa, eivätkä tuloverotuksen metsävähennys tai menovaraus vaikuta sen laskemiseen. Arvonlisävero käsitellään siis erillään tuloverosta.

Merkitse puukaupasta saamasi arvonlisävero kokonaan alv-ilmoituksen kohtaan Vero kotimaan myynnistä verokannoittain.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024