Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

2C Metsätalouden veroilmoitus (3043)

Voit ilmoittaa metsätalouden tulot ja metsätalouteen kohdistuvat menot joko OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos vuoden aikana ei ole ollut metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja tai metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Anna veroilmoitus OmaVerossa

Katso OmaVeron ohjeet

Muut sähköisen ilmoittamisen tavat:

tiedostonsiirto (ilmoitin.fi)

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on lomakkeen etusivulla. Täytä tarvittaessa myös liitelomakkeet.

Jos olet tekemässä oikaisuvaatimusta aiemmalta verovuodelta, sivun lopussa ovat oikaisuvaatimuksen liitteeksi lomakkeet vuosilta 2020, 2019 ja 2016. Oikaisuvaatimuksen määräaika lyheni verovuodesta 2017 alkaen viidestä vuodesta kolmeen vuoteen.