Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Metsäyhtymä

Verotusyhtymällä tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön muodostamaa yhteenliittymää, jonka tarkoituksena on kiinteistön käyttö, viljely tai vuokraus. Verotusyhtymiä kutsutaan niiden toiminnan luonteen mukaan maatalous- tai metsäyhtymiksi.

Verotusyhtymän metsätalouden veroilmoitus 2023

Anna yhtymän metsätalouden veroilmoitus viimeistään 29.2.2024. Voit ilmoittaa yhtymän puolesta OmaVerossa, jos sinulla on Suomi.fi-valtuudet

Ilmoita OmaVerossa

Metsätalouden veroilmoituksen täyttöohje

Paperilomake 2C 

Anna metsäyhtymän puolesta yksi yhteinen metsätalouden veroilmoitus (lomake 2C) ja arvonlisäveroilmoitus. Nämä veroilmoitukset annetaan yhtymän nimissä ja yhtymän Y-tunnuksella.

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä.

Arvonlisävero

Arvonlisäveroilmoitus on annettava ja vero maksettava viimeistään 29.2.2024, jos yhtymä on arvonlisäverovelvollinen ja sen verokausi on kalenterivuosi. Lue lisää metsätalouden arvonlisäveroilmoituksesta.

Maa-aineksen myyntitulot

Ilmoita metsäyhtymän maa-ainestulot, kuten soran, saven, turpeen ja mullan myyntitulot muuna pääomatulona maatalousyhtymän veroilmoituksella 2Y viimeistään 29.2.2024. Ilmoituksen voi antaa OmaVerossa tai paperilomakkeella. Ilmoita samalla myös näihin tuloihin kohdistuvat menot. 

Mikä on metsäyhtymä?

Metsäyhtymä syntyy, kun vähintään kaksi henkilöä omistaa yhdessä metsää. Metsäyhtymä muodostuu esimerkiksi silloin, kun metsä on vanhempien ja lasten tai sisarusten yhteisomistuksessa. Verohallinto muodostaa tällaisesta metsäkiinteistön omistuksesta metsäyhtymän. Samat omistajat muodostavat kaikkien samoin osuuksin omistamiensa tilojen osalta yhden metsäyhtymän.

Esimerkki: Anssi ja Bertta omistavat yhdessä puoliksi neljä metsätilaa eri kunnissa. Kyseessä on yksi metsäyhtymä. Kun Anssi omistaa lisäksi yhdessä Martin kanssa puoliksi yhden metsätilan, muodostaa se eri metsäyhtymän. Anssi on siten osakkaana kahdessa eri metsäyhtymässä ja voi niiden lisäksi omistaa yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa muita metsätiloja.

Puolisot omistavat yhdessä metsää

Puolisoiden yhdessä harjoittamasta metsätaloudesta ei muodosteta metsäyhtymää, mutta saatu tulo verotetaan samalla tavoin kuin yhtymän tulo.

Metsätalouden tulo ja tappio jaetaan osakkaiden kesken

Metsäyhtymä ei ole erillinen verovelvollinen, eikä metsäyhtymälle vahvisteta tappiota, jonka se voisi myöhemmin vähentää tuloistaan. Yhtymä on vain verotuksessa käytetty laskentayksikkö.

Metsäyhtymä antaa harjoittamastaan metsätaloudesta tuloveroilmoituksen lomakkeella 2C. Veroilmoitus annetaan yhtymän nimissä ja yhtymän Y-tunnuksella.

Metsäyhtymän metsätalouden puhdas pääomatulo tai tappiollinen pääomatulo jaetaan osakkaille verotuslaskennassa heidän omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa.

Yrittäjävähennys ja metsälahjavähennys osakkaille

Yrittäjävähennystä ja metsälahjavähennystä ei käsitellä metsäyhtymän verotuksessa. Nämä vähennykset tehdään kullekin metsäyhtymän osakkaalle hänen metsätalouden pääomatulojensa kokonaisuuden laskennassa.

Yhtymän korot ja velat osakkaille

Metsäyhtymän toiminnan rahoittamiseen otettuja velkoja ja niistä aiheutuneita korkoja ei käsitellä yhtymän korkoina ja velkoina. Yhtymä ei saa vähentää korkoja tuloistaan. Osakkaat vähentävät korot pääomatuloistaan tulonhankkimisvelan korkoina esitäytetyn veroilmoituksensa yhteydessä.

Metsäyhtymän varojen hankintaan otetut velat käsitellään kunkin osakkaan henkilökohtaisina velkoina. Yhtymään kohdistuvat osakkaiden velat eivät välttämättä ole yhtä suuria.

Metsäyhtymän osakkaalle maksamat korvaukset

Metsäyhtymä voi maksaa palkkaa ja verovapaita matkakustannusten korvauksia myös osakkaalleen. Osakkaalle maksettujen korvausten verovapaus edellyttää verovapauden yleisten edellytysten täyttymistä. Korvauksia voidaan siten maksaa esimerkiksi silloin, kun osakas tekee matkan erityiselle työntekemispaikalle.

Yhtymään kuuluva metsä ei ole osakkaan erityinen työntekemispaikka. Yhtymä ei voi siten maksaa osakkaalleen verovapaita matkakustannusten korvauksia metsään tehdystä matkasta.

Arvonlisäverotus

Metsäyhtymä voi olla toiminnastaan myös arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäveroilmoitus annetaan yhtymän nimissä. Lue lisää arvonlisäverotuksesta ja arvonlisäveroilmoituksesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024