Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista (4001)

Suurin osa 1.1.2021 ja sen jälkeen maksetuista eläkkeistä ja etuuksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää, mitkä etuustulot ilmoitetaan tulorekisteriin.

Voit ilmoittaa ja maksaa oma-aloitteisia veroja (esim. arvonlisäveroja tai arpajaisveroa) OmaVerossa.

Ilmoitus oma-aloitteisista veroista pitää antaa sähköisesti. Paperilomaketta voi käyttää vain poikkeustilanteessa.

Ilmoita OmaVerossa

Arvonlisäveron ilmoitus- ja maksuohjeet

Muut oma-aloitteiset verot (esim. arpajaisvero ja ennakonpidätys osingoista) - ilmoitus- ja maksuohjeet

Voit ilmoittaa tiedot sähköisesti myös esimerkiksi

Jos ilmoitat työnantajasuorituksia vuodelta 2018 tai aiemmilta vuosilta, käytä vuoden 2018 lomaketta. 

Huom: Myös valmisteverot ovat 1.1.2021 alkaen oma-aloitteisia veroja, mutta niitä ei ilmoiteta lomakkeella 4001. Lue valmisteveron ilmoitus- ja maksuohjeet