Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Arvonlisäveroprosentit

Arvonlisäverokannat eli alv-prosentit määrittävät, paljonko kunkin tavaran tai palvelun arvonlisävero on. Taulukossa on esimerkkejä erilaisten palvelujen ja tavaroiden verokannoista. Arvonlisäveron laskentaan voit käyttää apuna alv-laskuria.

 
Yleinen verokanta. Tämä on useimpien tavaroiden ja palveluiden verokanta. 24 %
Alennettu verokanta:
 • elintarvikkeet
 • rehut
 • ravintola- ja ateriapalvelut
Huomaa, että alempi 14 %:n verokanta ei koske alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden myyntiä eikä tarjoilua.
14 %
Alennettu verokanta:
 • kirjat
 • sanoma- ja aikakauslehdet
 • lääkkeet
 • liikuntapalvelut
 • elokuvanäytökset
 • kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut
 • henkilökuljetukset
 • majoituspalvelut
 • televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset
10 %
Nollaverokanta (näistä hankinnoista myös vähennysoikeus):
 • arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus sekä näihin aluksiin kohdistuvat työsuoritukset
 • jäsenlehtien painosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille
 • varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti (verovarasto alvissa)
 • vienti EU-alueen ulkopuolelle
 • tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille (ohje alv EU-tavarakaupassa)
 • muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit, esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille.
0 %
Jotkin liiketoiminnat jäävät kokonaan arvonlisäverotuksen ulkopuolelle (esimerkiksi terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut). Millainen toiminta on arvonlisäverotonta?  

Esimerkkejä verokannoista

Taksiyritys. Matti kuljettaa työkseen henkilöitä. Henkilökuljetusten lisäksi hän harjoittaa myös esimerkiksi ruoan kotiinkuljetuspalveluita. Henkilökuljetuksiin sovelletaan alennettua 10 % arvonlisäverokantaa. Sen sijaan ruoan kotiinkuljetuksiin sovelletaan yleistä arvonlisäverokantaa (24 %).

Hierontayritys. Pekka on urheiluhieroja eli terveydenhuollon ammattihenkilö. Hieronnan lisäksi hän tarjoaa asiakkailleen myös erilaisia rentoutushoitoja. Terveydenhuollon ammattihenkilön antama hieronta on arvonlisäverotonta (alv 0 %). Sen sijaan rentoutushoitoihin sovelletaan yleistä arvonlisäverokantaa (24 %). Pekka myy asiakkailleen myös erilaisia kuntoiluvälineitä. Niiden arvonlisävero on 24 %.

Hammaslääkäri. Hammaslääkärin palvelut ovat yleensä arvonlisäverottomia (alv 0 %). Hammaslääkärin suorittama esteettinen hammashoito (esimerkiksi hampaiden valkaisu) on kuitenkin arvonlisäverollista, ja siihen sovelletaan yleistä arvonlisäverokantaa (24 %).