Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Jos yrityksen liikevaihto on

  • enintään 15 000 euroa, yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.
  • yli 15 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, yritys saa huojennuksena osan arvonlisäverosta. 

Vuodesta 2021 alkaen täyden huojennuksen saa, jos liikevaihto on korkeintaan 15 000 euroa. Uusi raja koskee niitä tilikausia, jotka alkavat 1.1.2021 tai myöhemmin. Aiemmin raja oli 10 000 euroa. 

Mitä tietoja huojennuksen hakemiseen tarvitaan?

Kun haet huojennusta, sinun pitää ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksessa

  • huojennukseen oikeuttava liikevaihto
  • huojennukseen oikeuttavan veron määrä.

Huojennukseen oikeuttava liikevaihto ja veron määrä ei ole automaattisesti sama asia kuin liikevaihto ja veron määrä, koska kaikkia myyntejä ja veroja ei huomioida huojennuksessa.

Laske tarvittavat tiedot alarajahuojennuslaskurilla. Laskuri ottaa huomioon sen, että kaikki myynnit ja verot eivät oikeuta huojennukseen. Laskurin lopputuloksesta saat tarvittavat tiedot huojennuksen hakemiseen.

Milloin ja miten huojennusta pitää hakea?

Ilmoita alarajahuojennuksen tiedot arvonlisäveroilmoituksella. Arvonlisäveron verokausi ratkaisee, minkä verokauden arvonlisäveroilmoituksella tiedot ilmoitetaan.

Milloin huojennusta pitää hakea
Verokausi Milloin pitää hakea
kuukausi tilikauden viimeisen kuukauden arvonlisäveroilmoituksella
neljännesvuosi kalenterivuoden viimeisen neljänneksen (loka-joulukuun) arvonlisäveroilmoituksella
vuosi kalenterivuodelta annettavassa arvonlisäveroilmoituksessa

Miten huojennus huomioidaan veron määrässä?

Kun ilmoitat OmaVerossa arvonlisäveron ja huojennuksen tiedot, palvelu vähentää automaattisesti huojennuksen maksettavan veron määrästä.

Jos huojennus on suurempi kuin verokaudelta maksettava vero, saat erotuksen palautuksena. Jos verokaudelta ei tule maksettavaksi veroa, saat palautuksena koko huojennuksen määrän.

Muista ilmoittaa huojennus tuloksi veroilmoituksessa

Arvonlisäveron alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Huojennus on sen tilikauden tuloa, jonka aikana oikeus huojennukseen on syntynyt.

Poikkeuksena ovat maksuperusteista kirjanpitoa noudattavat. Heille huojennus on veronalaista tuloa sinä vuonna, kun Verohallinto palauttaa huojennuksen. Jos maksuperusteista kirjanpitoa pitävä vähentää huojennuksen määrän verokaudelta maksettavaksi tulevasta verosta, huojennus on sen verovuoden tuloa, jonka aikana kyseisellä arvonlisäveroilmoituksella ilmoitettu vero olisi erääntynyt maksettavaksi.

Huojennus ilmoitetaan veroilmoituksen kohdassa "Saadut tuet ja avustukset".

Alarajahuojennus on sen tulolähteen tuloa, josta huojennus on saatu. Yritystoiminnan alarajahuojennus on siis elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloa ja maataloustoiminnasta saatu alarajahuojennus taas maatalouden tulolähteen tuloa.

Usein kysyttyä

Tilikausi on alkanut vuonna 2021: Kun huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 15 000–30 000 e, huojennus lasketaan seuraavalla laskukaavalla: 

arvonlisävero -  (liikevaihto – 15 000 e) x arvonlisävero
                                  15 000 e

Tilikausi on alkanut ennen vuotta 2021: Kun huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 10 000–30 000 e, huojennus lasketaan seuraavalla laskukaavalla: 

arvonlisävero -  (liikevaihto – 10 000 e) x arvonlisävero
                                  20 000 e

Laskukaavassa liikevaihto tarkoittaa huojennukseen oikeuttavaa liikevaihtoa ja arvonlisävero huojennukseen oikeuttavaa arvonlisäveroa.

Jos huojennukseen oikeuttava liikevaihto on enintään 15 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2020), laskukaavaa ei käytetä. Alarajahuojennuksen määrä on silloin sama kuin huojennukseen oikeuttava arvonlisävero.

Voit laskea huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon ja veron määrän huojennuslaskurilla:

Esimerkkejä alarajahuojennuksen laskemisesta

Esimerkki: Huojennukseen oikeuttavat myynnit: fysioterapia, sisältää verottomia ja verollisia myyntejä

Fysioterapeutin liikevaihto muodostuu verottoman fysioterapian (20 000 euroa) lisäksi verollisesta vyöhyketerapiasta (15 000 euroa ilman veron osuutta). Verottomia fysioterapiamyyntejä ei oteta huomioon, kun alarajahuojennuksen liikevaihtoa lasketaan. Huojennukseen oikeuttava liikevaihto on siis 15 000 euroa.

Esimerkki: Vähennettävissä arvonlisäveroissa on mukana metsätalouden arvonlisäveroa

Tilikaudella 1.1.–31.12.2021 huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 16 900 euroa ja suoritettava arvonlisävero (24 %) 4 056 euroa. Liiketoiminnan vähennettävät arvonlisäverot ovat yhteensä 4 190 euroa. Tähän summaan sisältyy metsätalouden vähennettäviä arvonlisäveroja 1 500 euroa. Metsätaloudesta ei ole suoritettavia arvonlisäveroja.

Tilikaudelta tilitettävä vero on 134 euroa negatiivinen. Laskukaavassa käytettävä huojennukseen oikeuttava vero on 1 366 euroa: suoritettavat verot 4 056 euroa miinus muut kuin metsätaloudesta vähennettävät verot 2 690 euroa. 

1 366 e – (16 900 e – 15 000 e) x 1 366 e = 1 192,97 e
                         15 000 e

Huojennuksen määrä on 1 192,97 euroa.

Esimerkki: Yrityksellä on maksettavaa arvonlisäveroa käännetyn verovelvollisuuden perusteella

Yrityksen verokausi on kalenterikuukausi. Yrityksellä on tilikauden 1.1.−31.12.2020 aikana arvonlisäverollisia kotimaan myyntejä ilman arvonlisäveron osuutta 11 000 euroa. Arvonlisävero (24 %) näistä myynneistä on 2 640 euroa. Vähennyskelpoisten ostojen arvonlisäverot ovat 150 euroa. Lisäksi yrityksen on maksettava 250 euroa arvonlisäveroa käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Vähennyskelpoisia arvonlisäveroja on siis tilikauden ajalta yhteensä 400 euroa: käännetyn verovelvollisuuden perusteella vähennettävä vero 250 euroa ja kotimaan ostoista vähennettävä vero 150 euroa.

Yrityksen huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 11 000 euroa.

Huojennukseen oikeuttava arvonlisävero on kotimaan myynneistä suoritettavien verojen (2 640 euroa) ja tilikaudelta vähennettävien verojen (400 euroa) erotus 2 240 euroa.

Arvonlisäveron huojennus lasketaan seuraavasti:

2 240 e – (11 000 e – 10 000 e) x 2 240 e = 2 128 e
                          20 000 e

Huojennuksen määrä on 2 128 euroa.

Laskennan perusteista voit lukea lisätietoa alarajahuojennuksen syventävästä vero-ohjeesta.

Yrityksen toiminta on alkanut kesken kalenterivuoden ja sen ensimmäinen, kirjanpitolain mukainen tilikausi on 1.9.2022–31.12.2023. Yrityksen verokausi on neljänneskalenterivuosi. Kun lasketaan alarajahuojennusta, tilikautena pidetään kalenterivuotta eli kuukausien lukumäärä huomioidaan kalenterivuosikohtaisesti.

Ilmoita alarajahuojennuksen tiedot ajalta 1.9.2022–31.12.2022 kalenterivuoden 2022 viimeisen neljänneksen arvonlisäveroilmoituksella (loka–joulukuu 2022). Merkitse alarajahuojennuslaskuriin tilikauden pituudeksi kuukausien lukumäärä 4. Laskuri suhteuttaa tilikauden liikevaihdon vastaamaan 12 kuukauden mittaisen tilikauden liikevaihtoa.

Ilmoita alarajahuojennuksen tiedot ajalta 1.1.2023–31.12.2023 kalenterivuoden 2023 viimeisen neljänneksen arvonlisäveroilmoituksella (loka–joulukuu 2023). Merkitse alarajahuojennuslaskuriin kalenterivuoden kuukausien lukumäärä 12.

Jos yritys lopettaa toiminnan kesken kalenterivuoden, ilmoita alarajahuojennuksen tiedot arvonlisäveroilmoituksella, joka annetaan toiminnan viimeiseltä verokaudelta. Lue lisää sivulta Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen

Yrityksen kirjanpitolain mukainen tilikausi on 1.2.2023–31.1.2024. Yrityksen arvonlisäveron verokausi on ollut kalenterivuosi, mutta yritys siirtyy kuukausittaiseen verokauteen 1.10.2023 alkaen.

Koska arvonlisäveron verokausi ratkaisee, minkä verokauden alv-ilmoituksella tiedot ilmoitetaan, anna arvonlisäveroilmoitus ajalta 1.1–30.9.2023 ja ilmoita siinä tämän ajan alarajahuojennuksen tiedot. Anna ilmoitus viimeistään 13.11.2023 (koska määräpäivä on sunnuntai) . Merkitse alarajahuojennuslaskuriin tilikauden pituudeksi kuukausien lukumäärä 9. Laskuri suhteuttaa tilikauden liikevaihdon vastaamaan 12 kk:n mittaisen tilikauden liikevaihtoa.

Lokakuusta alkaen yritys antaa arvonlisäveroilmoitukset kuukausittain. Ilmoita alarajahuojennuksen tiedot ajalta 1.10.2023–31.1.2024 tilikauden viimeisen kuukauden eli tammikuun 2024 arvonlisäveroilmoituksella. Ilmoituksen määräpäivä on 12.3.2024. Merkitse alarajahuojennuslaskuriin tilikauden pituudeksi kuukausien lukumäärä 4. Laskuri suhteuttaa tilikauden liikevaihdon vastaamaan 12 kk:n mittaisen tilikauden liikevaihtoa.

Lue lisää syventävästä ohjeesta (luvut 7 ja 14)

Käytä huojennuksen laskemiseen alarajahuojennuslaskuria. Laskuri ottaa huomioon kaikki ne myynnit ja verot, jotka eivät oikeuta huojennukseen.

Alarajahuojennusta ei voi saada esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Tilikauden arvonlisävero on negatiivinen eli tilikauden ostoihin sisältyvää veroa on enemmän kuin myynneistä suoritettavaa veroa.
  • Yrityksen koko liikevaihto muodostuu liiketoiminnasta, johon ei sovelleta alarajahuojennusta. Tällaisia liiketoimintoja ovat esimerkiksi palvelujen myynti muualla kuin Suomessa ja käyttöomaisuuden myynti.
  • Ulkomaalaisella elinkeinonharjoittajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa.

Alarajahuojennusta ei voi saada myöskään esimerkiksi metsätaloudesta saadusta tulosta, kuten puun myyntitulosta. Lue lisää maa- ja metsätalouden harjoittajia koskevista alarajahuojennuksen poikkeuksista.

Alarajahuojennusta voi hakea takautuvasti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun huojennukseen oikeuttava tilikausi on päättynyt.

Jos yrityksen tilikausi ei ole kalenterivuosi ja verokausi on kalenterikuukausi, kolmen vuoden määräaika lasketaan sen tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta, jota huojennus koskee.

Jos haet alarajahuojennusta takautuvasti, täytä tilikauden tai kalenterivuoden viimeinen arvonlisäveroilmoitus uudelleen.

Esimerkki: Yrityksen tilikausi on 1.1.2018–31.12.2018 ja verokausi on neljännesvuosi. Vuoden 2020 aikana yrityksessä havaitaan, että alarajahuojennusta koskevat tiedot ovat jääneet ilmoittamatta tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018. Yritys korjaa tiedot antamalla arvonlisäveroilmoituksen tilikauden viimeiselle verokaudelle (loka–joulukuu 2018). Korjattu ilmoitus pitää antaa viimeistään 31.12.2021.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.6.2023