Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Alkutuottaja – huomioi alarajahuojennuksen poikkeukset

Arvonlisäverovelvolliset maa- ja metsätalouden alkutuottajat voivat hakea alarajahuojennusta kuten muutkin yrittäjät. Pelkästään metsätaloutta harjoittavalla arvonlisäverovelvollisella ei ole oikeutta alarajahuojennukseen.

Alkutuottajien alarajahuojennuksen laskemiseen liittyy kuitenkin joitakin erityispiirteitä: kaikkia maa- ja metsätalouden tuloja ja veroja ei oteta huomioon alarajahuojennuksen laskemisessa.

Alkutuottajien alarajahuojennusta laskettaessa liikevaihtoon ei lueta mukaan seuraavia tuloja:

  • metsätaloudesta saatu tulo (esimerkiksi puun myyntitulo)
  • verottomat tuet
  • käyttöomaisuuden myynnistä saatu vastike ja käyttöomaisuuden oman käytön arvo
  • kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta saatu vastike silloin, kun verovelvollinen on vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön vuokrauksesta (esim. pellon tai rakennuksen vuokrauksesta).

Peltojen vuokrauksesta saadut tulot ovat yleensä arvonlisäverottomia, ja ne lasketaan mukaan alarajahuojennukseen oikeuttavaan liikevaihtoon. Jos alkutuottaja on kuitenkin hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi pellon vuokrauksesta, näitä tuloja ei lasketa mukaan liikevaihtoon.

Huojennusta laskettaessa veron määrään ei lueta mukaan seuraavia veroja:

  • metsätalouden myynneistä maksettava ja metsätalouden ostoista vähennettävä arvonlisävero
  • kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta (esim. arvonlisäverollisesta pellon tai rakennuksen vuokrauksesta) maksettava vero ja verolliseen vuokraukseen liittyvä vähennettävä veroa
  • käyttöomaisuuden (esim. traktorin) myynnin vero
  • käännetyn verovelvollisuuden perusteella maksettava vero (esim. rakentamispalvelujen ostoista myyjän puolesta maksettavaa veroa)

Esimerkki: Tilikaudella 1.1.– 31.12.2022 alkutuottajan alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto on 15 000 euroa, josta myynnin arvonlisävero (24 %) on 3 600 euroa. Maa- ja metsätalouden vähennettävät arvonlisäverot ovat yhteensä 5 400 euroa. Tähän summaan sisältyy metsätalouden vähennettäviä arvonlisäveroja 3 000 euroa. Metsätaloudesta ei ole suoritettavaa arvonlisäveroa.

Tilikaudelta tilitettävä vero on 1 800 euroa negatiivinen (3 600 euroa – 5 400 euroa).

Laskukaavassa käytettävä huojennukseen oikeuttava vero on 1 200 euroa: myynnin vero 3 600 euroa miinus muut kuin metsätaloudesta vähennettävät verot (5 400 euroa – 3 000 euroa = 2 400 euroa).

Alarajahuojennuksen määrä on 900 euroa.

1 200 - (15 000 – 10 000) x 1 200 = 900
                     20 000

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2020