Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kotimaan henkilökuljetukset vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta

Uutinen, 31.10.2022

Suomessa tapahtuvat henkilökuljetuspalvelut vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta. Vapautukseen liittyy oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä arvonlisävero. Muutos on voimassa 1.1. - 30.4.2023. Henkilökuljetusten myyntiin on sovellettu 10 prosentin arvonlisäverokantaa.

Väliaikainen vapautus arvonlisäverosta koskee niitä henkilökuljetuspalveluja, jotka on suoritettu 1.1. - 30.4.2023. Kyse on ns. nollaverokannasta eli alv-rekisteröity palvelun myyjä saa vähentää palvelujen tuottamiseen sisältyneen arvonlisäveron alv-ilmoituksellaan. Muutos ei vaikuta henkilökuljetuspalveluja tuottavan toimijan vähennysoikeuteen.

Nollaverokantaa sovelletaan kaikkiin kotimaassa tapahtuviin henkilökuljetuspalveluihin, kuten esimerkiksi juna-, linja-auto-, taksi-, lentokone- ja laivakuljetuksiin. Muutos ei vaikuta suoraan Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen tapahtuviin henkilökuljetuksiin, koska nämä ovat jo ennen lakimuutosta nollaverokannan alaisia palveluita.

Nollaverokantaa sovelletaan myös mahdollisiin henkilökuljetuspalvelujen ennakkomaksuihin. Ennakkomaksulla tarkoitetaan maksua, joka erääntyy ennen palvelun suorittamista.

Henkilökuljetuspalvelun määritelmään ei tule muutoksia. Niihin henkilökuljetuspalveluihin, joihin on ennen lakimuutosta voitu soveltaa alennettua 10 prosentin verokantaa, sovelletaan lain voimassaoloaikana nollaverokantaa.

Henkilökuljetuspalvelujen myyjät saavat käytännössä toimintaansa sekä yleisiä että suoraan palvelun hintaan liittyviä tukia. Tuen saajan ei ole 1.1.-30.4.2023 suoritettava veroa niistä tuista, jotka liittyvät suoraan myytävän palvelun hintaan. Yleistuet, jotka eivät ole vastiketta minkään tavaran luovuttamisesta tai palvelun suorittamisesta, jäävät jatkossakin arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle.

Esimerkki 1: A Oy myy Manner-Suomessa sijaitsevien paikkakuntien välisiä henkilökuljetuspalveluja. Tavallisen istumapaikan sijaan matkustajan on mahdollista ostaa lisäpalveluna tilavampi business-luokan istumapaikka. Business-luokan lipun hintaan sisältyy ilmainen langaton Internet-yhteys ja päivän sanomalehti.

A Oy:n lisämaksusta myymä business-luokan lippu on henkilökuljetuspalvelun myyntiä, mihin sovelletaan nollaverokantaa 1.1. - 30.4.2023.

Esimerkki 2: A Oy myy Manner-Suomessa sijaitsevien paikkakuntien välisiä henkilökuljetuspalveluja. Matkustajan on mahdollista ostaa 5 euron lisähintaan matkustusoikeus lemmikille.

Lemmikkimaksu on henkilökuljetuspalveluun liittyvä palvelu, johon sovelletaan pääsuoritteen eli henkilökuljetuksen arvonlisäverokohtelua. Sekä henkilökuljetuspalveluun että lemmikkimaksuun sovelletaan nollaverokantaa 1.1. - 30.4.2023.

Muutosten voimassaolo ja ajallinen kohdistaminen

Arvonlisäverolain muutos on voimassa 1.1. - 30.4.2023. Vapautusta arvonlisäverosta sovelletaan lain voimassaoloaikana Suomessa suoritettaviin henkilökuljetuspalveluihin. Palvelun myynnistä suoritettava arvonlisävero kohdistetaan sille verokaudelle, jonka aikana palvelu on suoritettu.

Ennakkomaksun saaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron siltä verokaudelta, jonka aikana ennakkomaksu on maksettu. Jos ennakkomaksu on kertynyt ennen kuin lakimuutos on tullut voimaan, sovelletaan tuona ajankohtana voimassa ollutta lakia. Vapautusta arvonlisäverosta sovelletaan vain niihin ennakkomaksuihin, jotka ovat kertyneet 1.1.-30.4.23.

Esimerkki 1: A Oy myy Manner-Suomessa sijaitsevien paikkakuntien välisiä henkilökuljetuspalveluja. Yhtiö ei myy kuukausilippuja, vaan asiakkaat ostavat kutakin matkaa varten erillisen lipun.

Lain voimassaoloaikana 1.1. - 30.4.2023 suoritettuihin henkilökuljetuspalveluihin sovelletaan nollaverokantaa. Henkilökuljetuspalvelun arvonlisävero kohdistetaan lähtökohtaisesti sille verokaudelle, jonka aikana palvelu on suoritettu.

Esimerkki 2: A Oy myy kuluttajille rajoittamattomiin henkilökuljetuspalveluihin oikeuttavia 12 kuukautta voimassa olevia vuosilippuja. Vuosiliput maksetaan ennakkomaksuna. Yhtiön asiakas B on maksanut vuosilipustaan ennakkomaksun 1.12.2022. Asiakas C on maksanut vuosilipustaan ennakkomaksun 1.1.2023.

Koska B:n maksama ennakkomaksu on kertynyt ennen lain voimaantuloa, sovelletaan vuosilippuun 10 prosentin verokantaa.

Koska C:n maksama ennakkomaksu on kertynyt lain voimassaolon aikana, sovelletaan vuosilippuun nollaverokantaa.

Lisätietoa:

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2022