Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sähkön arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti

Uutinen, 31.10.2022

Sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennetaan 24 prosentista 10 prosenttiin. Arvonlisäverokannan alentaminen koskee ainoastaan sähkön myyntiä, ei esimerkiksi sähkön siirtoa. Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022 - 30.4.2023 tapahtuvaan sähkön myyntiin.

Mihin alennettua 10 prosentin arvonlisäverokantaa sovelletaan?

Alennettua verokantaa sovelletaan väliaikaisesti sähkön myyntiin. Sähkön myynnin yhteydessä ostajalta voidaan sähköenergian lisäksi veloittaa esimerkiksi kuukausittainen perusmaksu ja sähkön tuotantotapaan perustuva kuukausittainen lisämaksu. Nämä maksut ovat sähkön myyntiin liittyviä hinnanlisän luonteisia maksuja, joihin sovelletaan alennettua 10 prosentin verokantaa.

Alennettua verokantaa sovelletaan myös mahdollisiin ennakkomaksuihin. Ennakkomaksulla tarkoitetaan maksua, joka erääntyy ennen myytävän sähkön toimittamista.

Alennettua verokantaa ei sovelleta sähkön myynnistä erillisenä pidettäviin palveluihin. Erillisinä palveluina pidetään esimerkiksi sähkön siirtoa, pääsyä sähköverkkoon, laskukopioiden tai maksumuistutuksen lähettämistä sekä tavaroiden kuten aurinkopaneelien vuokrausta. Näihin palveluihin sovelletaan jatkossakin yleistä 24 prosentin verokantaa. Myös sähkön siirron yhteydessä ostajalta perittävään sähköveroon sovelletaan yleistä arvonlisäverokantaa.

Esimerkki 1: A Oy myy sähköenergiaa kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille. A Oy:n asiakas voi valita 5 euron kuukausittaista lisämaksua vastaan, että hänelle toimitettava sähkö on hiilidioksidivapaata sähköä.

Sähkön tuotantotapaan liittyvä lisämaksu katsotaan sähkön myyntiin kohdistuvaksi hinnanlisäksi. Sekä sähkön myyntiin että kyseiseen lisämaksuun sovelletaan 10 prosentin verokantaa 1.12.2022 - 30.4.2023.

Esimerkki 2: A Oy myy sähköenergiaa kiinteällä kuukausihinnalla. Kuukausihintaan sisältyy sopimuksen mukainen määrä sähköä kuukaudessa. Jos kuukausittainen sähkönkulutus on enemmän kuin sovittu määrä, kulutusrajan ylittävä sähkö laskutetaan asiakkaalta sopimuksessa määritellyn hinnoittelun mukaisesti.

Kiinteällä kuukausihinnalla myyty sähkö sekä kuukausittaisen kulutusrajan ylittävä sähkö on sähköenergian myyntiä, johon sovelletaan 10 prosentin verokantaa 1.12.2022 - 30.4.2023.

Muutosten voimassaolo ja ajallinen kohdistaminen

Arvonlisäverolain muutos tulee voimaan 1.12.2022 ja se on voimassa 30.4.2023 asti. Alennettua 10 prosentin verokantaa sovelletaan lain voimassaoloaikana tapahtuvaan sähkön myyntiin.

Sähkön myynti on arvonlisäverotuksessa tavaran myyntiä. Tavaran myynnistä suoritettava arvonlisävero kohdistetaan pääsäännön mukaan sille verokaudelle, jonka aikana tavara on toimitettu.

Ennakkomaksun saaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron siltä verokaudelta, jonka aikana ennakkomaksu on maksettu. Jos ennakkomaksu on kertynyt ennen kuin lakimuutos on tullut voimaan, sovelletaan tuona ajankohtana voimassa ollutta lakia. Alennettua verokantaa sovelletaan vain niihin ennakkomaksuihin, jotka ovat kertyneet 1.12.22-30.4.23.

Lisätietoa:

Hallituksen esitys (HE 194/2022)

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2022