Metsänomistaja: muista ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero

Anna arvonlisäveroilmoitus, jos olet arvonlisäverovelvollisten rekisterissä.

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos sinulla ei ole verovuodelta ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että verokautesi on kalenterivuosi etkä harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, kuten maataloutta tai elinkeinotoimintaa.

Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 2.3.2020, jos verokautesi on kalenterivuosi. Sama määräpäivä koskee myös metsäyhtymiä ja kuolinpesiä.

Emme lähetä arvonlisäveroa varten lomakkeita tai tilisiirtolomakkeita postitse, vaan ilmoitus ja maksu on hoidettava oma-aloitteisesti.

Ilmoita ja maksa OmaVerossa

Kun ilmoitat OmaVerossa, saat heti tiedon siitä, että ilmoituksesi on tullut perille.

Jos maksat OmaVerossa, maksu menee tililtäsi heti. OmaVerossa et voi muuttaa maksupäivää. 

Voit maksaa arvonlisäveron myös verkkopankissasi, jolloin voit asettaa maksulle etukäteen tietyn päivän. Verkkopankkimaksua varten tarvitset Verohallinnon tilinumeron ja oma-aloitteisten verojen viitenumeron.

Mistä saan arvonlisäveron maksutiedot?

Katso maksutiedot (tilinumero ja viitenumero) OmaVerosta sen jälkeen, kun olet tehnyt arvonlisäveroilmoituksen. Jos olet säilyttänyt viimevuotiset maksutiedot, voit käyttää niitä. Tiedot maksamista varten saat myös palvelunumerosta 029 497 026 (Maksuliikenne, puhelun hinta pvm./mpm.).

Huomaa, että et näe Verohallinnon tilinumeroita tai oma-aloitteisten verojen viitenumeroa vero.fi:stä.

Ilmoita ja maksa OmaVerossa

Näin annat arvonlisäveroilmoituksen OmaVerossa

Maksuohjeet ja viitenumerot

Näin korjaat ilmoitusta

Muut tavat ilmoittaa

Voit ilmoittaa arvonlisäveron myös:

Arvonlisäveroilmoitus pitää lähtökohtaisesti antaa sähköisesti. Paperilomakkeella voit ilmoittaa vain poikkeustilanteessa (esim. sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta).

Usein kysyttyä

Sinun ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta jos täytät kaikki nämä ehdot:

  • harjoitat metsätaloutta
  • sinulla ei ole verovuodelta ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja)
  • verokautesi on kalenterivuosi
  • et harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Pitää, jos olet hakeutunut siitä arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana.

Jos olet arvonlisäverovelvollinen, katso ohjeet ilmoittamiseen ja maksamiseen.

Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, et voi myöskään vähentää arvonlisäveroja kuluista.

Ilmoita pellon vuokra maatalouden tulona tuloveroilmoituksella 2 tai 2Y (yhtymät).

Jos harjoitat metsätalouden lisäksi myös maataloutta tai toimit liikkeen- tai ammatinharjoittajana, ilmoita kaikki arvonlisäverot samalla arvonlisäveroilmoituksella.

Kun ilmoitat yhtymän puolesta, anna arvonlisäveroilmoitus yhtymän nimissä ja yhtymän Y-tunnuksella. Huomioi  seuraavat asiat:

  • Älä kirjaudu verkkopalveluihin omilla verkkopankkitunnuksillasi, kun ilmoitat yhtymän tietoja.
  • Kirjaudu verkkopalveluihin yhtymän Katso-tunnisteella. Näin saat Katso-tunnisteen.

Kuolinpesällä säilyy sama Y-tunnus, joka vainajalla oli eläessään. Verkkopankkitunnukset kuitenkin lakkaavat toimimasta, joten kuolinpesä tarvitsee ilmoittamista varten Katso-tunnisteen.

Jos kuolinpesä antaa veroilmoituksen paperisena, ilmoituksen antaja tarvitsee muilta kuolinpesän osakkailta valtakirjan veroasioiden hoitamista varten.

Metsänomistukseen kuuluu normaalisti sekä omistus- että hallintaoikeus metsään. Jos hallintaoikeus kuitenkin erotetaan muulle kuin omistajalle, jää omistajalle oikeus omistaa metsäkiinteistö, mutta ei oikeutta nauttia sen tuottoa. Metsän hallintaoikeuden haltijalla on oikeus saada metsän tuotto ja tehdä sen mukaisesti puukauppoja. Hallintaoikeuden haltija katsotaan tämän vuoksi metsätaloudesta verovelvolliseksi.

Voit ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi myös pelkän metsän hallintaoikeuden perusteella.

Lisätietoa

Metsän arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen

Jos arvonlisäveron verokautesi on vuosi  ja lopetat toiminnan kesken verokauden, verokausi päättyy lopettamispäivään. Anna arvonlisäveroilmoitus ja maksa vero viimeistään toiminnan päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä. Lopettamisvuoden arvonlisäveroilmoitus on siis annettava ja arvonlisävero maksettava tavallista aiemmin

Esimerkki: Jos toiminta päättyy 30.4.2020, ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 12.6.2020

Ilmoittaudu arvonlisäverovelvolliseksi

Jos liikevaihtosi ylittää 10 000 euroa tilikaudessa, imoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Voit myös hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka liikevaihtosi jäisi alle 10 000 euron.

Lisätietoa rekisteröitymisestä