Näin annat metsänomistajan arvonlisäveroilmoituksen OmaVerossa

  1. Valitse OmaVeron etusivulta "Kaikki toiminnot" -linkki.

  2. Valitse listalta Veroilmoitusten tekeminen -otsikon alta "Oma-aloitteiset verot" -linkki.

  3. Klikkaa arvonlisäveron kohdalta "Valitse kausi".

  4. Valitse "Tee ilmoitus" sen kauden kohdalta, minkä ilmoitusta olet antamassa.

  5. Sinun ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos sinulla ei ole verovuodelta ilmoitettavaa (esimerkiksi puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että verokautesi on kalenterivuosi, etkä harjoita metsätalouden lisäksi muuta arvonlisäverollista toimintaa, kuten maataloutta tai elinkeinotoimintaa. Antaessasi arvonlisäveroilmoitusta voit siis aina sivuuttaa kohdan "Ei toimintaa verokaudella".

  6. Ilmoituksen Maksuperusteinen arvonlisävero -kohdassa on oletusvalintana, että et tilitä arvonlisäveroa tällä tilikaudella maksuperusteisesti. Tähän kohtaan ei metsätalouden harjoittajan tarvitse tehdä muutosta.

  7. Täytä ilmoitukselle tarvittavat tiedot myynneistä ja/tai ostoista.

  8. Vähennettävä vero -otsikon alla oleva kysymys alarajahuojennuksesta ei koske pelkkää metsätaloutta harjoittavia. Tähän kohtaan ei tarvitse tehdä muutosta.

  9. Anna lopuksi lisätietojen antajan yhteystiedot valitsemalla joko omat yhteystietosi tai täydennä muut yhteystiedot.

  10. Klikkaa "lähetä" kun ilmoituksesi on valmis. Saat onnistuneesta lähetyksestä vastaanottokuittauksen.

Arvonlisäveroilmoitus pitää lähtökohtaisesti antaa sähköisesti 

Paperilomakkeella veroilmoitus oma-aloitteisista veroista (lomake 4001) voit ilmoittaa vain poikkeustilanteessa (esim. sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta).