Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arvonlisäveron, valmisteveron ja muiden oma-aloitteisten verojen palautuksen maksaminen

Voit saada oma-aloitteisten verojen palautusta, jos sinulla on jokin seuraavista tilanteista:

  • yritykselläsi on enemmän vähennettävää arvonlisäveroa kuin maksettavaa arvonlisäveroa eli verokauden arvonlisävero on negatiivinen
  • jo maksamasi vero pienenee esimerkiksi sen vuoksi, että korjaat veroilmoituksessa olleen virheen
  • olet maksanut oma-aloitteisten verojen viitenumerolla ja maksu on jäänyt käyttämättä 
  • olet tehnyt veron palauttamista koskevan hakemuksen, jonka Verohallinto on hyväksynyt (esimerkiksi valmisteveron palautushakemus).

Jos sinulla on erääntyneitä veroja tai muita saatavia, palautusta käytetään niihin ennen kuin saat palautuksen tilillesi. Palautusta voidaan käyttää myös sellaisiin veroihin, joista on tehty maksujärjestely. Lisäksi Verohallinto voi käyttää palautuksen niiden verojen suoritukseksi, joista olet vastuussa esimerkiksi yhtiön tai yhtymän kautta. Jos palautustasi käytetään veroihin, saat siitä tiedon verojen yhteenvedossa ja OmaVerossa. Palautus voidaan myös ulosmitata. Ulosmittauksesta saat ilmoituksen ulosottoviranomaiselta.

Palautus tulee pankkitilillesi noin viikon päästä siitä, kun palautus on käsitelty. Palautus maksetaan sille tilille, joka on Verohallinnon tiedossa. Alle 10 euron palautuksia ei makseta.

Voit muuttaa palautusajankohtaa OmaVerossa

Verohallinto maksaa oma-aloitteisen veron palautukset heti käsittelyn jälkeen, jos et ole valinnut OmaVerossa muuta palautusajankohtaa etkä ole asettanut palautusrajaa.

Voit muuttaa palautusajankohtaa ja palautusrajaa OmaVerossa. Voit valita, maksetaanko palautus heti käsittelyn jälkeen vai jääkö palautus odottamaan tulevia veroja.

Jos sinulla on erääntyneitä veroja, palautusta käytetään niihin ja vain jäljelle jäänyt määrä maksetaan tilillesi. Palautusta käytetään veroihin, vaikka niistä olisi tehty maksujärjestely. Palautus voidaan myös ulosmitata.

Lue ohjeet: Näin muutat oma-aloitteisten verojen palautusvalintoja OmaVerossa

Palautusajankohdan vaihtoehdot

Tämä palautusvaihtoehto tarkoittaa, että Verohallinto laittaa palautuksen maksuun heti eikä palautus jää odottamaan tulevia, myöhemmin erääntyviä veroja. Negatiivinen arvonlisävero voidaan kuitenkin palauttaa vasta, kun verokautta seuraavan kuun yleinen eräpäivä on mennyt. Huomaa, että jos omia maksujasi on jäänyt käyttämättä, sinun pitää erikseen pyytää maksujen palauttamista. Lisätietoa palautuspyynnöstä on tämän ohjeen kohdassa Käyttämättömän maksun palauttaminen.

Esimerkki 1: Yhtiön verokausi on kalenterikuukausi. Yhtiö on ilmoittanut 4.3. tammikuun negatiivista arvonlisäveroa ja helmikuun työnantajasuorituksia sekä valmisteveroa tammikuulta. Yhtiöllä ei ole maksamattomia veroja. Negatiivinen arvonlisävero palautetaan heti käsittelyn jälkeen. Palautusta ei käytetä 12. päivänä erääntyviin työnantajasuorituksiin eikä valmisteveroihin.

Esimerkki 2: Yhtiön verokausi on kalenterikuukausi. Yhtiö on ilmoittanut tammikuun negatiivista arvonlisäveroa ja tammikuun työnantajasuorituksia 4.2. eli ennen verokautta seuraavan kuun yleistä eräpäivää (12.2.). Yhtiöllä on lisäksi maksujärjestely aiemmin erääntyneistä veroista.

Negatiivinen arvonlisävero käytetään 12.2. erääntyviin työnantajasuorituksiin. Tämän jälkeen negatiivista arvonlisäveroa käytetään maksujärjestelyyn kuuluviin erääntyneisiin veroihin, ennen kuin palautus voidaan maksaa. Jos yhtiöllä on velkaa ulosotossa, palautus voidaan ulosmitata ennen maksamista. Mahdollisesti jäljelle jäänyt osuus palautetaan noin viikon kuluessa.

Esimerkki 3: Negatiivista arvonlisäveroa käytetään valmisteveron maksuksi. Yhtiö on ilmoittanut 12.2. eli hyvissä ajoin ennen verokauden yleistä eräpäivää tammikuulle negatiivista arvonlisäveroa 500 euroa. Joulukuulta erääntyy 5 000 euroa alkoholiveroa 12.2. Negatiivinen arvonlisävero käytetään eräpäivänä alkoholiveron maksuksi.

Negatiivisen arvonlisäveron korjaaminen, kun verokausi on alkanut 1.1.2022 tai myöhemmin:

Yhtiö korjaa 500 euron negatiivista arvonlisäveroa, jonka se on ilmoittanut 12.2. Korjattu määrä on vain 300 euroa.

Alkoholiveron maksuun käytettyä 500 euron negatiivista arvonlisäveroa ei peruta eli alkoholiveroa ei tarvitse maksaa uudelleen. Sen sijaan Verohallinto perii yhtiöltä arvonlisäveroa takaisin 200 euroa, koska negatiivinen arvonlisävero on korjauksen vuoksi pienentynyt 200 eurolla.

Samassa yhteydessä maksettavaksi tulee viivästyskorkoa, koska negatiivista arvonlisäveroa oli käytetty 12.2. liikaa. Korkoa peritään 13.2. alkaen. Yhtiö voi tarkistaa OmaVerosta maksupäivän mukaisen arvonlisäveron määrän korkoineen.

Jos negatiivisen arvonlisäveron määrää korjataan pienemmäksi ennen verokauden eräpäivää, takaisin perittävän arvonlisäveron eräpäivä on sama päivä, jolloin korjaus ilmoitetaan. Eräpäivä voi siis olla aikaisempi kuin verokauden yleinen eräpäivä.

Negatiivisen arvonlisäveron korjaaminen, kun verokausi on päättynyt viimeistään 31.12.2021:

Yhtiö korjaa 500 euron negatiivista arvonlisäveroa, jonka se on ilmoittanut 12.2. Korjattu määrä on vain 300 euroa.

Koska alkoholiveron maksuun käytetty 500 euron negatiivinen arvonlisävero pienenee 200 eurolla, yhtiön pitää maksaa alkoholiveroa uudestaan 200 euroa. Puuttumaan jääneestä 200 eurosta pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Sitä lasketaan alkoholiveron eräpäivää seuraavasta päivästä eli 13.2. alkaen.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, palautus jää odottamaan seuraavaan oma-aloitteisten verojen eräpäivään asti eli kuukauden 12. päivään. Jos 12. päivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä on seuraava pankkipäivä. Jos palautusta jää jäljelle erääntyneiden oma-aloitteisten verojen jälkeen, palautus käytetään muihin erääntyneisiin veroihin tai maksujärjestelyssä oleviin veroihin. Palautus voidaan myös ulosmitata. Jäljelle jäänyt määrä palautetaan 12. päivän jälkeen.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, myös käyttämättä jäänyt osa oma-aloitteisten verojen viitenumerolla maksamistasi maksuista palautetaan.

Esimerkki 4: Yhtiön verokausi on kalenterikuukausi. Yhtiö on antanut 4.3. ilmoituksen tammikuun negatiivisesta arvonlisäverosta ja helmikuun työnantajasuorituksista. Seuraava eräpäivä ilmoituspäivän jälkeen on 12.3. Negatiivinen arvonlisävero käytetään silloin erääntyviin työnantajasuorituksiin. Jos palautusta jää vielä jäljelle, sitä käytetään mahdollisiin muihin maksamattomiin veroihin. Loput palautuksesta maksetaan yhtiön tilille.

Esimerkki 5: Yhtiö on ilmoittanut 15.3. helmikuun negatiivista arvonlisäveroa 1000 euroa. Helmikuun työnantajasuoritukset ovat jääneet yhtiöltä maksamatta. Niiden eräpäivä olisi ollut 12.3. Helmikuun negatiivisesta arvonlisäverosta käytetään 400 euroa helmikuun työnantajasuorituksille ja viivästyskoroille. Jäljellä olevasta 600 euron negatiivisen arvonlisäveron määrästä käytetään 380 euroa niihin työantajasuorituksiin, jotka erääntyvät ilmoituspäivää seuraavana eräpäivänä eli 12.4. Tämän jälkeen jäljelle jäänyt 220 euroa palautetaan yhtiön tilille.

Huom.! Jos ilmoitat negatiivista arvonlisäveroa tai maksat oma-aloitteisia veroja juuri oma-aloitteisten verojen eräpäivänä, palautetaan näistä jäljelle jäänyt osuus heti tämän päivän jälkeen.

Esimerkki 6: Yhtiö ilmoittaa maaliskuulta 3 000 euroa palautettavaa arvonlisäveroa 12.5. Samana päivänä erääntyy 5 000 euroa huhtikuun työnantajasuorituksia. Yhtiö myös maksaa työnantajasuoritukset samana päivänä. Työnantajasuorituksiin käytetään negatiivista arvonlisäveroa heti 12.5., joten työnantajasuorituksiin tarkoitetusta maksusta jää käyttämättä 3 000 euroa. Tämä käyttämättä jäänyt osa palautetaan yhtiölle.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, palautus jää odottamaan tulevia veroja tai muita Verohallinnon saatavia. Palautusta ei siis makseta automaattisesti pankkitilille. Omat maksusi ja kaikki oma-aloitteisten verojen palautukset säilytetään: negatiivinen arvonlisävero, veron määrän pienenemisestä johtuva palautus, hakemuksesta palautettava vero ja hyvityskorko. Voit kuitenkin erikseen pyytää, että palautus maksetaan tilillesi. Tee palautuspyyntö OmaVerossa. Pyytämäsi summa palautetaan, jos sinulla ei ole esteitä palautuksen maksamiselle.

Lue ohje: Näin muutat oma-aloitteisten verojen palautusvalintoja OmaVerossa

Kuukauden viimeisenä päivänä käyttämättömiä maksuja ja palautuksia kuitenkin käytetään mahdollisiin verovelkoihin, kuten maksujärjestelyyn kuuluviin veroihin tai maksamattomaan ennakko- tai jäännösveroon.

Esimerkki 7: Yhtiön verokausi on kalenterikuukausi. Yhtiö ilmoittaa 4.3. tammikuun negatiivista arvonlisäveroa 10 000 euroa ja helmikuun työnantajasuorituksia 8 000 euroa. Negatiivista arvonlisäveroa käytetään 12.3. erääntyviin työnantajasuorituksiin, ja loppu jää odottamaan tulevia erääntyviä veroja. Yhtiöltä jää maksamatta maaliskuun 1 000 euron ennakkoveron erä, jonka eräpäivä olisi ollut 23.3. Kuukauden viimeisenä päivänä negatiivista arvonlisäveroa on vielä käyttämättä, ja sitä käytetään maksamatta jääneeseen ennakkoveroon ja sen viivästyskorkoon, jota kertyy eräpäivää seuraavasta päivästä kuukauden viimeiseen päivää asti eli 24.3.–31.3.

Esimerkki 8: Asiakas on hakenut valmisteveron palautusta nestemäisestä polttoaineesta yhteensä 1 500 euroa. Verohallinto on hyväksynyt hakemuksen 8.3. Asiakkaalla on maksettavana 900 euroa arvonlisäveroa. Sen eräpäivä on 12.3. Valmisteveron palautusta käytetään eräpäivänä arvonlisäveron maksuksi, ja loput 600 euroa jää odottamaan tulevia erääntyviä veroja.

Palautusrajan asettaminen OmaVerossa

Voit asettaa maksettaville palautuksille euromääräisen palautusrajan, jos olet valinnut palautusajankohdaksi Palautus heti käsittelyn jälkeen tai Palautus seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen. Silloin Verohallinto palauttaa käyttämättä jääneistä palautuksista tilillesi vain sen osan, joka ylittää eurorajan. Loput säilytetään myöhemmin erääntyviä veroja varten. Palautus voidaan kuitenkin käyttää muihin kuin oma-aloitteisiin erääntyneisiin veroihin tai muihin saataviin kuukauden lopussa, vaikka määrittelisit palautusrajan.

Lue ohjeet: Näin muutat oma-aloitteisten verojen palautusvalintoja OmaVerossa

Palautukselle maksetaan hyvityskorkoa

Saat palautettavalle määrälle hyvityskorkoa. Hyvityskorko on kalenterivuotta edeltävänä puolivuotiskautena voimassa ollut viitekorko, josta on vähennetty kaksi prosenttiyksikköä. Hyvityskorko on kuitenkin aina vähintään 0,5 %. Hyvityskoron määrä tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2024 korko on 2 %. Hyvityskorko ei ole verotettavaa tuloa.

Palautukset maksetaan pankkitilille

Palautettava määrä maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille. Huomaa, että Verohallinnon asiakastiedoissa voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva pankkitilinumero. Voit ilmoittaa tilinumeron tai sen muutoksen OmaVerossa.

Lue ohje: Näin ilmoitat tilinumeron OmaVerossa

Jos et ole ilmoittanut tilinumeroa, Verohallinto maksaa veronpalautuksen maksuosoituksena Nordean välityksellä. Alle 15 euron veronpalautus maksetaan kuitenkin maksuosoituksena vain, jos erikseen pyydät sitä. Tarkemmat ohjeet palautuksen nostamiseksi ovat pankin lähettämässä maksuosoituksessa. Maksuosoituksen voi saada vain Suomessa olevaan osoitteeseen.

Puutteet ilmoituksissa estävät palautuksen maksamisen

Palautusta ei voida maksaa, jos minkä tahansa verolajin veroilmoituksia on jäänyt antamatta tai niissä on puutteita. Ilmoitusten puutteet näkyvät OmaVerossa ilmoituksen määräpäivää seuraavana päivänä.

Esimerkki 9: Osakeyhtiö ilmoittaa maaliskuun negatiivista arvonlisäveroa 12.5. Yhtiöllä on kuitenkin antamatta edellisen vuoden tuloveroilmoitus, jonka yhtiön olisi pitänyt tehdä viimeistään 31.3. Verohallinto ei maksa palautusta, mutta negatiivista arvonlisäveroa käytetään erääntyviin veroihin. Kun yhtiö antaa puuttuvan tuloveroilmoituksen, jäljelle jäänyt negatiivinen arvonlisävero palautetaan yhtiön tilille. Edellytyksenä on, ettei yhtiöllä ole erääntyneitä veroja tai muita palautuksen esteitä. Palautus voidaan myös ulosmitata.

Käyttämättömän maksun palauttaminen

Jos olet tehnyt maksun oma-aloitteisten verojen viitenumerolla, mutta summa on jäänyt käyttämättä, voit pyytää Verohallintoa palauttamaan maksun. Jos sinulla on muita kuin oma-aloitteisia erääntyneitä veroja tai maksujärjestelyyn kuuluvia veroja maksamatta, maksamasi summa käytetään kuitenkin ensin niihin. Palautuspyynnön voit tehdä OmaVerossa: Näin muutat oma-aloitteisten verojen palautusvalintoja OmaVerossa.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024