Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Kunnan ja hyvinvointialueen on annettava palautusilmoitus oma-aloitteisesti Verohallinnolle

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on laaja oikeus saada hankintoihin sisältyvä arvonlisävero takaisin vähennyksenä tai palautuksena.

Kunnalla tarkoitetaan myös kuntayhtymää ja Ahvenanmaan maakuntaa. Hyvinvointialueella puolestaan tarkoitetaan myös hyvinvointiyhtymää sekä Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää, jotka ovat järjestämisvastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimesta. Kaikki edellä mainitut ovat oikeutettuja arvonlisäveron palautukseen. 

Lue lisää: Kuntien ja hyvinvointialueiden arvonlisäverotusohje

Tiedot ilmoitetaan OmaVerossa

Kunnan ja hyvinvointialueen on ilmoitettava Verohallinnolle sekä palautuksena saatujen verojen yhteismäärä että palautuksena saatujen laskennallisten verojen yhteismäärä. Hyvinvointialue ilmoittaa laskennallisten verojen yhteismäärän ensimmäisen kerran vuodelta 2023. Tiedot on ilmoitettava kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä.

Ilmoittamista varten ei ole erillistä lomaketta, vaan palautusilmoitus annetaan sähköisesti OmaVerossa. Tiedot voi ainoastaan erityisestä syystä antaa vapaamuotoisella asiakirjalla.

Tietoja on mahdollista ilmoittaa ja korjata 31.3. saakka. Sen jälkeen OmaVeron palautusilmoitus sulkeutuu eikä tietoja voi enää ilmoittaa tai korjata.

Tietoja käytetään Euroopan yhteisön omien varojen arvonlisäveropohjan laskentaan, ja tiedot raportoidaan valtiovarainministeriölle vuosittain. Raportoinnin jälkeen tietoja ei voi enää muuttaa. Sen vuoksi kuntien ja hyvinvointialueiden on ilmoitettava muutokset ja puuttuvat tiedot seuraavan vuoden ilmoituksessa.

Kunnan ja hyvinvointialueen palautusilmoituksesta säädetään arvonlisäverolaissa. Jos kunta tai hyvinvointialue laiminlyö ilmoittamisen, seurauksena voi olla laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksusta säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.12.2021