Maatalouden veroilmoitus

Maatalouden veroilmoitus (lomake 2 tai 2Y) täytyy palauttaa aina – myös silloin kun toimintaa ei ole ollut. Veroilmoituslomakkeelle on merkitty sen viimeinen palautuspäivä. 

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Katso OmaVeron ohjeet

Paperilomake 2 ja sen täyttöohjeet

Paperilomake 2Y ja sen täyttöohjeet

Jos annat veroilmoituksen paperilla, lähetä se liitteineen lomakkeen etusivulla olevaan osoitteeseen. Huomaa, että koronatilanteen vuoksi verotoimistojen aukioloaikoja on rajoitettu emmekä suosittele käyntiasiointiaTarkista verotoimistojen poikkeavat aukioloajat

Veroilmoitusten määräpäivät 2021

1. maatalouden veroilmoitus

Anna maatalouden veroilmoitus (lomake 2) viimeistään 1.4.2021. Anna viimeistään 1.4. myös muut tuloveroilmoitukset, esimerkiksi metsätalouden veroilmoitus ja täydennykset esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Maatalousyhtymät antavat veroilmoituksen 2Y viimeistään 1.3.2021.

Veroilmoituslomakkeet lähetetään tammikuun lopulla. Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus.

2. arvonlisäveroilmoitus

Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 1.3.2021, jos verokautesi on kalenterivuosi. Arvonlisävero pitää myös maksaa oma-aloitteisesti viimeistään 1.3.2021. 

Ilmoita ja maksa arvonlisävero OmaVerossa

Maataloudenharjoittajan on aina annettava arvonlisäveroilmoitus, jos hänet on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikka kalenterivuoden aikana ei olisikaan ollut arvonlisäverollisia ostoja tai myyntejä.

Jos harjoitat maatalouden lisäksi myös metsätaloutta tai toimit liikkeen- tai ammatinharjoittajana, ilmoita kaikki arvonlisäverot samalla arvonlisäveroilmoituksella.

Tiedot on annettava sähköisesti. Arvonlisäveroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä (esim. sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta). Käytä silloin lomaketta Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista.

Lue lisää arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta.

3. hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi

Energiatuotteen valmisteveron palautusta on haettava viimeistään 1.3.2021

Hakemuslomaketta ei enää lähetetä maatalouden veroilmoituslomakkeen mukana.

Hae energiatuotteen valmisteveron palautusta OmaVerossa.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää paperilomaketta 3311.

Palautukset verovuodelta 2020 maksetaan keväällä 2021 asiakaskohtaisesti maaliskuun ja heinäkuun välillä. Lue lisää energiatuotteen valmisteveron palautuksesta

4. esitäytetty veroilmoitus

Tarkista ja korjaa esitäytetty veroilmoitus viimeistään 1.4.2021.

Saat esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistasi maaliskuussa 2021. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa joko OmaVerossa tai veroilmoitukseen merkityillä lomakkeilla. 

Lue lisää esitäytetystä veroilmoituksesta.

5. kiinteistötiedot

Tarkista kiinteistötiedot ja tee korjaukset viimeistään 4.5.2021

Saat kiinteistöverotuspäätöksen maaliskuussa 2021. Tarkista tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa joko OmaVerossa tai lomakkeella Kiinteistöveroilmoitus.

Lue lisää kiinteistöverosta

Ilmoita OmaVerossa - näet edellisvuoden menojäännökset ja varaukset

OmaVerossa voit antaa kaikki veroilmoitukset sekä ilmoittaa korjaukset kiinteistötietoihin. OmaVerossa voit hakea myös energiatuotteen valmisteveron palautusta. Esimerkiksi edellisenä vuonna vahvistetut menojäännökset, varaukset ja metsävähennyksen tiedot ovat valmiina veroilmoituspohjassa. Tämä helpottaa veroilmoituksen antamista. 

Kirjaudu OmaVeroon

Maatalouden veroilmoituksen voit antaa myös

Veroilmoituksen mukana ei lähetetä painettua täyttöopasta tai palautuskuorta. Veroilmoituksen täyttöohjeet ovat vero.fi:ssä.

Veroilmoituksen tiedot näkyvät OmaVerossa

Jos olet antanut veroilmoituksen jossain muussa kanavassa kuin OmaVerossa, esimerkiksi Ilmoitin.fi:ssä tai paperilla, tiedot näkyvät OmaVerossa myöhemmin.

Jos OmaVerossa näkyy muistutus puuttuvasta ilmoituksesta, mutta olet antanut ilmoituksen toisessa kanavassa tai paperilla, muistutus on tarpeeton ja poistuu, kun ilmoituksesi on käsittelyssä.

Tarkista verovelvollisen tiedot

Tarkista myös veroilmoituksen 2 tai 2Y etusivulla olevat verovelvollisen yksilöintitiedot. Jos tiedot ovat muuttuneet tai niissä on puutteita, ilmoita tiedot muutos- ja lopettamisilmoituksella. Maataloudenharjoittajien lomake on Y6 ja maatalousyhtymien Y5.

Yhtymän tai kuolinpesän veroilmoitus

Anna verotusyhtymän maatalouden veroilmoitus 2Y viimeistään 1.3.2021. Myös arvonlisäveroilmoitus on annettava viimeistään 1.3.2021, jos yhtymän verokausi on vuosi. Yhtymä voi antaa maatalouden veroilmoituksen OmaVerossa tai muistiinpano-ohjelman muodostamana veroilmoitustiedostona. Veroilmoituksen voi antaa myös paperilomakkeella.

Verotusyhtymä on kahden tai useamman henkilön yhdessä muodostama yhteenliittymä. Täytä yhtymän puolesta yksi yhteinen maatalouden veroilmoitus 2Y ja arvonlisäveroilmoitus. Verotusyhtymässä tulot ja menot lasketaan yhtymäkohtaisesti, minkä jälkeen tulot jaetaan verotettavaksi osakkaiden tuloina.

Yhtymä saa veroilmoituksen mukana osakasselvityksen, jossa ovat yhtymän verovuoden maataloustoimintaa koskevat osakastiedot. Ilmoita osakkaita koskevat verovuoden muutokset jatkossa veroilmoituksella 2Y. Osakkaiden tulo- ja varallisuusosuuksien pysyvistä muutoksista ilmoitetaan kuitenkin muutosilmoituksella Y5 (ytj.fi). Tarkemmat ohjeet ovat veroilmoituksen 2Y täyttöohjeessa.

Anna kuolinpesän maatalouden veroilmoitus viimeistään 1.4.2021. Arvonlisäveroilmoitus on kuitenkin annettava viimeistään 1.3.2021, jos kuolinpesän verokausi on vuosi. Myös kuolinpesä voi antaa veroilmoituksen OmaVerossa tai muistiinpano-ohjelman muodostamana veroilmoitustiedostona.

Kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Kuolinpesä antaa vain yhden yhteisen maatalouden veroilmoituksen (lomake 2) ja arvonlisäveroilmoituksen. Kuolinpesän osakkaat vastaavat veroilmoituksen antamisesta.

Näin kirjaudut verkkopalveluihin

Maataloudenharjoittaja

Verkkopalveluihin voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Jos haluat valtuuttaa asianhoitajan (esim. tilitoimiston) hoitamaan veroasioita puolestasi, sinun on annettava asianhoitajalle tarvittavat valtuudet osoitteessa suomi.fi/valtuudet. OmaVerossa asianhoitaja tarvitsee valtuuden "veroasioiden hoito".

Kuolinpesä ja verotusyhtymä

Kuolinpesän tai verotusyhtymän asianhoitajalla on oltava Suomi.fi-valtuudet, jotta hän voi asioida sähköisesti.

Lue lisää valtuuksien laajuudesta ja niiden käytöstä eri verkkopalveluissa.

Ohjeita paperi-ilmoittajalle

Jos annat veroilmoituksen ja siihen liittyvät Verohallinnon liitelomakkeet paperilomakkeilla, merkitse veroilmoituksen ja sen liitteiden kaikille sivuille nimi ja henkilö- tai Y-tunnus niille varattuihin kohtiin. Älä niittaa lomakkeita yhteen. 

Veroilmoitus on aina päivättävä ja allekirjoitettava. Veroilmoituksen allekirjoittaa joko maataloudenharjoittaja itse tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksesi palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä, esimerkiksi sairastuminen. Toimita hakemus Verohallintoon ennen veroilmoituksesi viimeistä palautuspäivää.

Lisäaikaa voit hakea OmaVerossa tai paperilomakkeella (3200). Jos Verohallinto hyväksyy hakemuksesi, saat uuden palautuspäivän ilmoituksellesi.

Usein kysyttyä

Osalla maatalouden- ja elinkeinonharjoittajista esitäytetyllä veroilmoituksella näkyy aiheettomasti vähennyskelpoisena vanhoja tappioita. Tappiot on merkitty vähennyskelpoisiksi, vaikka ne olisi käytetty jo aiempina vuosina.

Verohallinto korjaa aiheettomasti näkyvät tappiot lopulliseen verotuspäätökseen, joka lähetetään asiakkaille lokakuun loppuun mennessä. Sinun ei tarvitse ilmoittaa vanhoja tappioita itse eikä sen vuoksi tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon.

Aiheettomasti esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvien tappioiden korjaamisen vuoksi alustavalle laskelmallesi merkitty jäännösveron tai veronpalautuksen määrä saattaa muuttua. Jos jo käytettyjä tappioita poistetaan verovuodelta 2020, saat verotuksen oikaisusta erillisen päätöksen.

Olet saanut ilmoituksen verotuksesi jatkumisesta seuraavista syistä:

  • Verohallinto on saanut verotukseesi vaikuttavia tietoja muualta
  • verovalvonnan toimenpiteet ovat kesken.

Toukokuussa 2021 osa henkilöasiakkaista on saanut ilmoituksen siksi, että heille on määrätty liikaa sairaanhoitomaksua.

Sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä Verohallintoon kirjeen vuoksi. 

Saat uuden verotuspäätöksen lokakuun loppuun mennessä. Uusi verotuspäätös vaikuttaa todennäköisesti veronpalautuksen maksupäivään tai jäännösverojen eräpäivään. Myös verotuksesi lopputulos (veronpalautuksen tai jäännösveron määrä ja niihin liittyvät korot) voi muuttua.

Lisätietoa veronpalautuksista ja jäännösveroista

Maa- tai metsätilalta myydystä maa-aineksesta saatua tuloa ei ilmoiteta maatalouden eikä metsätalouden veroilmoituksella. Se ilmoitetaan muuna pääomatulona esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä joko OmaVerossa tai paperilomakkeella 50B (Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset).

  • Ilmoita tulot OmaVeron kohdassa Pääomatulot – Muut pääomatulot (paperilomakkeella kohta 3 Pääomatuloa olevat eläkkeet ja PS-sopimuksen mukaiset suoritukset sekä muut pääomatulot).
  • Ilmoita maa-aineksen myyntiin kohdistuvat menot kohdassa Muut vähennykset – Muut pääomatuloista tehtävät vähennykset (paperilomakkeella kohdassa 4.3 Muut pääomatulojen tulonhankkimismenot).

Myös yhteisesti omistetun maa-ainesalueen (kiinteistöyhtymän) osakkaat ilmoittavat oman osuutensa maa-ainestuloista ja niihin kohdistuvista menoista omalla veroilmoituksellaan joko OmaVerossa tai lomakkeella 50B, ellei kyse ole metsä- tai maatalousyhtymästä.

Huom.! Maatalousyhtymä ja metsäyhtymä ilmoittavat myyntitulot yhtymän maatalouden veroilmoituksella 2Y. Tämä ei  kuitenkaan koske kiinteistöyhtymää, jonka kiinteistöllä ei ole maatalousmaata eikä metsää. Kiinteistöyhtymän osakkaat ilmoittavat osuutensa maa-ainestuloista ja niihin kohdistuvista menoista oman esitäytetyn veroilmoituksensa yhteydessä OmaVerossa tai lomakkeella 50B.  

Jos arvonlisäveroilmoitus myöhästyy, siitä määrätään myöhästymismaksu.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksun määräytymisestä.

Osalla maataloudenharjoittajista vuotuinen tuotto on laskettu verotuksessa virheellisesti, ja jako ansio- ja pääomatuloon on väärin. Verohallinto on korjannut virheen eikä sinun sen vuoksi tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon. Korjauksen vuoksi sinulle on muodostunut uusi verotuspäätös. Huomaa, että uuden päätöksen myötä verotuksen päättymispäivä sekä veronpalautuksen tai jäännösveron maksupäivät voivat siirtyä.

Näin ilmoittaudut arvonlisäverovelvolliseksi

Jos liikevaihtosi ylittää 15 000 euroa vuonna 2021, ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. (Huomaa, että vuonna 2020 saatujen tulojen osalta raja on 10 000 euroa). 

Voit myös hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka liikevaihtosi jäisi alle 15 000 euron vuonna 2021.

Henkilöasiakas voi ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi ja saada Y-tunnuksen OmaVerossa. Myös yhtymä voi ilmoittautua alv-rekisteriin OmaVerossa, kun sillä on Y-tunnus.

Lisätietoa rekisteröitymisestä

Näin haet Y-tunnusta ja ilmoittaudut Verohallinnon rekistereihin OmaVerossa.

Maa- ja metsätalouden harjoittajien verokausi on yleensä kalenterivuosi

Metsänomistaja tai maataloudenharjoittaja on alkutuottajana oikeutettu kalenterivuoden pituiseen verokauteen arvonlisäverotuksessa liikevaihdon suuruudesta riippumatta. Tämä koskee henkilöä, kuolinpesää tai yhtymää, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa kuin maa- tai metsätaloutta.

Voit kuitenkin hakeutua valinnaiseen verokauteen, jonka pituus on neljänneskalenterivuosi tai kalenterikuukausi. Hakeutuminen valinnaiseen verokauteen

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen

Jos arvonlisäveron verokautesi on vuosi ja lopetat toiminnan kesken verokauden, verokausi päättyy lopettamispäivään. Anna arvonlisäveroilmoitus ja maksa vero viimeistään toiminnan päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä.

Lopettamisvuoden arvonlisäveroilmoitus on siis annettava ja arvonlisävero maksettava tavallista aiemmin. 

Esimerkki: Jos toiminta päättyy 31.5.2021, ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 12.7.2021

Lisätietoa toiminnan lopettamisesta