Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kuitit ja tositteet

Kaikkia tositteita ei tarvitse säilyttää. Niistä tiedoista, jotka ovat oikein esitäytetyllä veroilmoituksella, ei tarvitse säilyttää kuitteja. Tällaisia ovat tyypillisesti palkka- ja lainatietoja koskevat tositteet.

Säilytä kuitenkin kotitalousvähennystä ja omaisuuden luovutusta koskevat tositteet!

Kuten aiemminkin, asunnon ja työpaikan välisten matkojen kustannuksista tositteita ei tarvitse säilyttää. Mahdollinen ajopäiväkirja pitää säilyttää.

Säilytä tositteet 6 vuotta verovuoden päättymisestä

Älä liitä kuitteja ja tositteita veroilmoitukseesi, vaan säilytä ne itselläsi. Verotoimisto pyytää niitä tarvittaessa.

Jos teet lisäyksiä tai korjauksia esitäytettyyn veroilmoitukseesi (esim. tulonhankkimiskulut tai kotitalousvähennys), säilytä niitä koskevat kuitit ja tositteet 6 vuotta verovuoden päättymisestä lukien.

Tositteet omaisuuden hankinta- ja perusparannusmenoista kannattaa säilyttää pidempäänkin. Tositteita voidaan tarvita tulevaisuudessa, jos lasketaan omaisuuden myymisestä syntyvää luovutusvoittoa tai -tappiota.

Tositteet ja muut tiedot voi säilyttää myös sähköisessä muodossa, kunhan ne voi tarvittaessa tulostaa paperille.

Muistiinpanovelvollisuus

Muistiinpanovelvollisuus koskee vuokraustoimintaa, maa- ja metsätaloutta sekä muuna kuin elinkeinotoimintana pidettävää tulonhankkimistoimintaa, josta verovelvollinen ei ole kirjanpitovelvollinen.

Muistiinpanoja on pidettävä myös sijoitustoiminnasta. Sijoitustoimintaa on esimerkiksi arvopapereiden, sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien ja muun vastaavan omaisuuden hankkiminen ja kaupankäynti näillä.

Muistiinpanovelvollisuus tarkoittaa sitä että sinun on tehtävä sellaiset muistiinpanot tai säilytettävä sellaiset tositteet, joista selviää riittävästi eriteltyinä mm. sijoitustoimintaan liittyvät omaisuuden hankinta- ja luovutusajankohdat sekä hankinta- ja luovutushinnat. Erillistä muistikirjaa ei tarvitse pitää, vaan tarvittavien tositteiden säilyttäminen riittää.

Käytännössä riittää, että säilytät arvo-osuustilisi hoitajalta saamasi tiliotteet ja tositteet aikajärjestyksessä.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2020