Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työsuhdeautolla tehdyt matkat

Jos sinä tai perheesi käytätte yksityisajoihin työsuhdeautoa eli työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, saatte työnantajalta autoedun. Autoetu verotetaan palkkatulona.

Autoetu voi olla vapaa autoetu tai auton käyttöetu. Vapaa autoetu tarkoittaa, että työnantajasi maksaa kaikki autosta aiheutuneet kustannukset. Auton käyttöedusta on kyse, kun maksat itse vähintään auton polttoainekulut. Kulut on maksettava muulle taholle kuin omalle työnantajalle.

Autoedun arvoa voidaan korottaa verotusta toimitettaessa, jos autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää 18 000 kilometriä.

Matkat kotoa työpaikalle

Vaikka kulkisit kodin ja varsinaisen työpaikan välisen matkan työsuhdeautolla, saat vähentää matkakulut yleensä vain halvimman kulkuneuvon mukaan. Halvin vaihtoehto on yleensä julkinen liikenne. Jos halvin kulkuneuvo on työsuhdeauto, vähennyksen määrä on käyttöetuautolla 0,24 euroa/km ja vapaalla autoedulla 0,21 euroa/km.

Ilmoita matkat kotoa työpaikalle

  • kohdassa Matkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkat.

Kodin ja varsinaisen työpaikan väliset matkat ovat yksityisajoa, joten ne lasketaan verotettavaksi autoeduksi.

Esimerkki: Mika asuu Juvalla ja käy töissä Varkauden keskustassa. Mika on saanut työnantajaltaan käyttöönsä työsuhdeauton jolla hän on ajanut kodin ja työpaikan väliset matkat. Hän vaatii kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja vähennettäväksi työsuhdeauton käytön mukaan. Päivittäinen edestakainen matka kodin ja työpaikan välillä on 75 km. Mika on ilmoittanut matkakuluvähennystä 4 537,50 euroa.

Juvan ja Varkauden välillä on mahdollista käyttää julkista liikennettä ja ostaa kuukausilippu, jolla saa tehdä 30 päivän aikana niin monta matkaa kuin haluaa. Kuukausilipun hinta on 290,10 euroa kuukaudessa.

Mika on vuoden aikana ollut yhden kuukauden lomalla, joten hänen matkakulunsa lasketaan 11 kuukauden ajalta. Mikan matkakulujen määrä on 11 kk x 290,10 e = 3 191,10 e.

Mikalle kertyy kodin ja työpaikan välisistä matkoista yksityisajoa yhteensä 18 150 km (= 75 km x 22 pv x 11 kk). Yksityisajot ovat autoetua, joka verotetaan Mikan palkkatulona.

Matkat toissijaiselle työpaikalle

Matkat kotoa tai varsinaiselta työpaikalta toissijaiselle työpaikalle

Jos olet käyttänyt vapaan autoedun autoa, sinulle ei myönnetä matkakuluvähennystä, koska matkoista ei aiheudu sinulle kuluja. Työajoista ei tule myöskään veronalaista autoetua.

Jos sinulla on auton käyttöetu, saat matkakuluvähennyksen, jos työnantaja ei ole korvannut matkakuluja verovapaasti. Matkakulut vähennetään tulonhankkimiskuluina. Vähennys on 0,24 euroa/km, ellei kuluista ole muuta selvitystä. 

Ilmoita käyttöetuautolla tehdyt matkat

  • kohdassa Matkakulut – Toissijaisen työpaikan matkat.

Työajoista ei tule veronalaista autoetua.

Matkakulut majoituspaikan ja toissijaisen työpaikan välillä 

Matkakulut toissijaisen työpaikan ja majoituspaikan välillä voit vähentää asunnon ja työpaikan välisinä kuluina. Vähennys on tehtävä halvimman kulkuneuvon mukaan. Jos halvin kulkuneuvo on työsuhdeauto, vähennys on käyttöetuautolla 0,24 euroa/km ja vapaalla autoedulla 0,21 euroa/kilometri.

Ilmoita majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan väliset matkat

  • kohdassa Matkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkat.

Nämä matkat luetaan mukaan yksityisajoihin, eli ne vaikuttavat luontoisetuna verotettavan autoedun määrään.

Matkat erityiselle työntekemispaikalle

Jos olet käyttänyt vapaan autoedun autoa, sinulle ei myönnetä matkakuluvähennystä, koska matkoista ei aiheudu sinulle kuluja. Työajoista ei tule myöskään veronalaista autoetua.

Jos sinulla on vain auton käyttöetu, saat matkakuluvähennyksen, jos työnantaja ei ole korvannut matkakuluja verovapaasti. Matkakulut vähennetään tulonhankkimiskuluina. Vähennys on 0,14 euroa/km, ellei kuluista ole muuta selvitystä. 

Ilmoita käyttöetuautolla tehdyt matkat erityiselle työntekemispaikalle

  • kohdassa Tulonhankkimiskulut ansiotulosta (jos työnantaja ei ole korvannut matkoja).

Työajoista ei tule veronalaista autoetua.

Perheellisen vakituinen työpaikka on eri paikkakunnalla kuin koti ja perhe

Sinua pidetään verotuksessa perheellisenä, jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa tai jos sinulla on avopuoliso, jonka kanssa sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi.

Päivittäiset matkakustannukset työpaikan ja työskentelypaikkakunnalla sijaitsevan asunnon välillä saa vähentää asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina. Vähennys on laskettava halvimman kulkuneuvon mukaan. Jos halvin kulkuneuvo on työsuhdeauto, vähennyksen määrä on käyttöetuautolla 0,24 e/km ja vapaalla autoedulla 0,21 euroa/km.

Ilmoita matkat työskentelypaikkakunnalla

  • kohdassa Matkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkat.

Matkat ovat yksityisajoa, ja ne huomioidaan verotettavan autoedun määrässä.

Viikonloppumatkojen kustannukset perheen luo (yleensä kerran viikossa) saa vähentää halvimman kulkuneuvon mukaan. Jos ehdit käydä viikonlopun aikana kotona julkisilla liikennevälineillä, julkinen liikenne katsotaan halvimmaksi vaihtoehdoksi. Jos halvin kulkuneuvo on työsuhdeauto, vähennyksen määrä on käyttöetuautolla 0,24 euroa/km ja vapaalla autoedulla 0,21 euroa/km.

Ilmoita matkat kotiin perheen luo

  • kohdassa Matkakulut – Viikonloppumatkat.

Viikonloppumatkat ovat yksityisajoa, joten ne vaikuttavat verotettavan autoedun määrään.

Perheettömän vakituinen työpaikka on eri paikkakunnalla kuin koti

Päivittäiset matkakustannukset työpaikan ja työskentelypaikkakunnalla sijaitsevan asunnon välillä saa vähentää asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina. Vähennys on laskettava halvimman kulkuneuvon mukaan. Jos halvin kulkuneuvo on työsuhdeauto, vähennyksen määrä on käyttöetuautolla 0,24 e/km ja vapaalla autoedulla 0,21 euroa/km.

Ilmoita matkat työskentelypaikkakunnalla

  • kohdassa Matkakulut –  Asunnon ja työpaikan väliset matkat.

Matkat ovat yksityisajoa, ja ne huomioidaan verotettavan autoedun määrässä.

Jos olet perheetön, et saa vähennystä viikonloppumatkoista, jotka teet työskentelypaikkakunnalta varsinaiseen kotiin.

Tilapäinen työ on toisella paikkakunnalla kuin koti

Jos työskentelet toisella paikkakunnalla tilapäisesti erityisellä työntekemispaikalla, perhesuhteet eivät vaikuta matkakulujen vähentämiseen.

Matkat kotiin työkomennuksen aikana

Voit vähentää työkomennuksen aikana kotiin tekemiesi viikonloppumatkojen kustannukset halvimman kulkuneuvon mukaan. Jos ehdit käydä viikonlopun aikana kotona julkisilla liikennevälineillä, ilmoita matkakulut julkisen liikenteen mukaan. Jos halvin kulkuneuvo on työsuhdeauto, vähennyksen määrä on käyttöetuautolla 0,24 euroa/km ja vapaalla autoedulla 0,21 euroa/km.

Ilmoita kotiin tehdyt matkat

  • kohdassa Matkakulut – Viikonloppumatkat.

Matkat ovat yksityisajoa, joten ne huomioidaan verotettavan autoedun määrää laskettaessa.

Matkat kotiin, jos työkomennus keskeytyy

Työkomennus voi keskeytyä esimerkiksi loman tai sairausloman ajaksi tai silloin, kun työnantaja ei ole järjestänyt majoitusta viikonlopuksi.

Jos työkomennus toisella paikkakunnalla keskeytyy, kotiin tekemäsi matkat ovat työmatkoja. Näistä matkoista et voi vähentää kuluja, jos käytössäsi on vapaa autoetu. Käyttöetuautolla tekemistäsi matkoista voit vähentää 0,14 euroa/km vuonna 2023 tulonhankkimiskuluina, jos työnantaja ei ole korvannut kuluja.

Ilmoita käyttöetuautolla kotiin tehdyt matkat

  • kohdassa Matkakulut – Viikonloppumatkat.

Matkoja ei katsota yksityisajoiksi, joten niitä ei myöskään huomioida verotettavan autoedun määrässä.

Lue lisää autoedusta (ks. ohjeen luku 7)

Lue lisää erityisestä työntekemispaikasta ja toissijaisesta työpaikasta (ks. ohjeen luku 8 ja 9)

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024