Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

1D Matkakulut – Tulonhankkimismenoina vähennettävät matkat, esim. erityisalojen matkakulut (3020)

Voit ilmoittaa matkakulut tilapäisestä työmatkasta erityiselle työntekemispaikalle OmaVerossa tai paperilomakkeella 1D. Tällä lomakkeella voit ilmoittaa myös niin sanotut erityisalan matkat. Erityisalan matkoja ovat matkat vaihtuviin työkohteisiin esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- tai metsäalalla.

Ilmoita OmaVerossa

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöohje

Ilmoita muut matkakulut OmaVerossa tai käytä seuraavia lomakkeita:

  • kodin ja varsinaisen työpaikan väliset matkat – lomake 1A
  • viikonloppumatkat kotipaikkakunnalle esimerkiksi perheesi luo – lomake 1B
  • kodin ja toissijaisen työpaikan väliset matkat – lomake 1C

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018