Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Matkakulut – kun opiskelet, olet työttömänä tai vanhempainvapaalla

Jos olet ollut osan vuotta työttömänä, matkakulujen omavastuu on pienempi. Omavastuuseen vaikuttaa työttömyyskuukausien määrä. Verovuodesta 2023 alkaen matkakulujen omavastuuta pienennetään myös silloin, jos olet ollut osan vuotta vanhempainvapaalla.

Opiskelija ei voi vähentää kodin ja opiskelupaikan välisiä matkoja verotuksessa.  

Ilmoita matkakulut OmaVerossa

Työttömyyskuukaudet pienentävät matkakulujen omavastuuta

Jos olet ollut osan vuotta työttömänä, voit vähentää kodin ja työpaikan väliset matkakulut siltä ajalta, kun olet ollut töissä.

Matkakuluissa on omavastuuosuus, ja vähennyksen saa vain niistä matkakuluista, jotka ylittävät omavastuun. Kun ilmoitat matkakuluja, älä kuitenkaan vähennä omavastuuta itse. Verohallinto tekee sen puolestasi.

Työttömyyskuukausien määrä vaikuttaa matkakulujen omavastuuseen. Matkakulujen yleistä omavastuuta 900 euroa (750 euroa vuonna 2023) pienennetään 80 euroa (70 euroa vuonna 2023) jokaista täyttä työttömyyskuukautta kohti. Täydeksi työttömyyskuukaudeksi katsotaan 21,5 työttömyyspäivää. Omavastuu on kuitenkin vähintään 160 (140 euroa vuonna 2023) euroa.

Verohallinto saa työttömyyspäivien määrän tietoonsa suoraan etuuksien maksajilta ja pienentää matkakulujesi omavastuuta automaattisesti. Työttömyyspäivien määrän näet esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosasta.

Esimerkki: Antti on ollut työttömänä 1.1.–31.3., töissä 1.4.–30.9. ja jälleen työttömänä 1.10.–31.12. Hän on käynyt töissä linja-autolla, jonka kuukausilipun hinta on ollut 90 euroa. Kuudelta töissäolokuukaudelta Antille on kertynyt matkakuluja yhteensä 6 kk x 90 e = 540 e. Tämän summan Antti ilmoittaa veroilmoituksellaan.

Työttömyysetuuksien maksaja on ilmoittanut maksaneensa Antille työttömyyskorvauksia 132 päivältä. Antin matkakulujen omavastuuta pienennetään kuuden työttömyyskuukauden perusteella (132 pv / 21,5 pv = 6,14 kk). Omavastuu pienenee siis 6 kk x 80 e = 480 e. Omavastuuksi tulee 900 e – 480 e = 420 e. Antille jää omavastuun jälkeen matkakuluja vähennettäväksi 540 – 420 = 120 euroa.

Huomaathan, että työttömyyskorvauksiin ja työnhakuun liittyviä matkakuluja ei voi vähentää. Matkakulut saa vähentää vain, jos ne liittyvät työssä käymiseen.

Työvoimakoulutukseen osallistuvan matkakulut

Jos osallistut TE-toimiston velvoittamana työvoimakoulutukseen, saat verotuksessa vähentää matkakulut koulutuksen ajalta saamistasi etuustuloista. Vähennyksen voit tehdä kodin ja koulutuspaikan välisistä matkoista.

Saatat kuitenkin saada koulutuksen ajalta kulukorvausta, joka on tarkoitettu kattamaan matka- ja ruokailukustannuksia ja kotikunnan ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen osalta myös majoituskustannuksia. Matkakustannusten osuudeksi katsotaan puolet korvauksesta. Jos saat kulukorvausta, vähennä puolet korvauksesta koko vuoden matkakuluistasi, ennen kuin ilmoitat matkakulut veroilmoituksellasi.

Esimerkki: Antti on ollut työvoimakoulutuksessa, ja hänelle on aiheutunut koulutuksessa käymisestä 1 000 euroa matkakuluja. Hän on saanut koulutuksen ajalta kulukorvausta 450 euroa. Antti ilmoittaa OmaVerossa tai lomakkeella 1A matkakuluja 775 euroa (1 000 - 450/2).

Antilla on työttömyyden takia alennettu matkakulujen yleistä 900 euron omavastuuta 350 eurolla, joten hän saa lopulta verotuksessaan 775 – 550 = 225 euron suuruisen matkakuluvähennyksen.

Et voi vähentää työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta aiheutuneita matkakustannuksia verotuksessa.

Myös vanhempainvapaa pienentää matkakulujen omavastuuta

Jos olet ollut osan vuotta vanhempainvapaalla, voit vähentää matkakulut siltä ajalta, jolloin olet ollut töissä.

Matkakulujen yleistä omavastuuta (900 euroa) pienennetään, jos saat verovuoden aikana vanhempainpäivärahoja eli raskausrahaa, erityisraskausrahaa, isyysrahaa, vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa.

Omavastuuta pienennetään 80 eurolla jokaiselta täydeltä vanhempainrahakuukaudelta. Täydeksi kuukaudeksi katsotaan 21,5 vanhempainrahapäivää. Koko vuoden vanhempainrahapäivät lasketaan yhteen ja omavastuuta pienennetään 80 eurolla jokaista 21,5 täyttä korvauspäivää kohti.

Verohallinto saa vanhempainrahapäivien määrän tietoonsa suoraan Kelalta ja pienentää matkakulujesi omavastuuta automaattisesti. Vanhempainrahapäivien määrän näet esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosasta.

Esimerkki. Elsan vauvan laskettu aika on 21.5.2024. Hän on alkuvuonna töissä täysipäiväisesti ja jää raskausvapaalle 14.4. eli 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Elsa saa raskausrahaa 14.4.–1.6. Sen jälkeen Elsa on loppuvuoden vanhempainvapaalla.

Vuonna 2024 Elsalla on täysiä vanhempainrahakuukausia toukokuusta joulukuuhun eli 8 kuukautta. Matkakulujen omavastuuta pienennetään 8 kk x 80 e/kk = 640 euroa. Elsa saa matkakuluvähennystä alkuvuonna tekemistään asunnon ja työpaikan välisistä matkoista, jos ne ylittävät 260 euron omavastuun (900 e –640e).

Saatko osittaista vanhempainrahaa?

Voit saada osittaista vanhempainrahaa, jos teet töitä enintään 5 tuntia päivässä. Osittainen vanhempainraha on puolet täydestä vanhempainrahasta. Kun olet osittaisella vanhempainvapaalla yhden päivän, se vastaa puolikasta vanhempainrahapäivää, kun matkakulujen omavastuuta lasketaan.

Esimerkki: Venla saa puolisonsa Samin kanssa vauvan ja he hoitavat lasta vuorotellen. Raskausvapaan jälkeen Venla on maanantaisin koko päivän vanhempainvapaalla. Hän on töissä tiistaista torstaihin aamupäivisin enintään 5 tuntia ja hoitaa lasta osittaisella vanhempainvapaalla iltapäivisin. Perjantaisin Venla on töissä koko päivän.

Venlan vanhempainrahapäivät viikossa = 2,5 (1 täysi päivä + 3 puolikasta päivää). Koko vuoden vanhempainrahapäivät lasketaan yhteen ja omavastuuta pienennetään 80 eurolla jokaista 21,5 täyttä korvauspäivää kohti.

Kodin ja opiskelupaikan välisiä matkakuluja ei voi vähentää verotuksessa

Jos olet opiskelija, et voi vähentää matkakuluja kodin ja opiskelupaikan välisistä matkoista. Saat vähentää matkakuluja vain silloin, kun ne liittyvät työskentelyyn.

Matkakulut kodin ja työpaikan välisistä matkoista saat vähentää, jos ne aiheutuvat esimerkiksi kesätöistä tai työskentelystä opintojen ohessa. Opintoihin liittyvän työharjoittelun matkakulut voit vähentää silloin, jos saat harjoittelusta palkkaa. Jos et saa palkkaa, et voi myöskään vähentää matkakuluja.

Matkakulujen omavastuu on 900 euroa. Ilmoita matkakulusi vain, jos niitä on yli omavastuun. Älä kuitenkaan itse vähennä omavastuuta. Verohallinto tekee sen puolestasi.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2024