Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Perinnönjako ja kuolinpesän lakkauttaminen

Kuolinpesän voi jakaa sen jälkeen, kun perunkirjoitus on toimitettu. Kuolinpesää ei kuitenkaan ole pakko jakaa tietyssä määräajassa. Kuolinpesän osakkaat voivat halutessaan sopia, että perintöä ei jaeta tai se jaetaan vain osittain.

Perintöä ei tarvitse jakaa, jos kuolinpesässä on vain yksi osakas. Silloin omaisuus siirtyy perinnönsaajalle perinnönjättäjän kuolinhetkellä.

Ketkä perivät henkilön omaisuuden kuoleman jälkeen?

Vainajan omaisuus jaetaan kuolinpesän osakkaille. Jos vainajalla ei ollut testamenttia, perimysjärjestys määrää, minkä perintöosuuden kukin saa.

Perimysjärjestys:

 1. Lapset. Jos lapsi on kuollut, perintö menee lastenlapsille ja heidän jälkeensä lastenlastenlapsille.
 2. Leski. Leski perii puolisonsa, jos he olivat naimisissa eikä vainajalla ole omia rintaperillisiä eli lapsia tai lastenlapsia.
 3. Äiti ja isä. Jos äiti ja isä ovat kuolleet, perintö menee sisaruksille ja heidän jälkeensä sisarusten lapsille.
 4. Isovanhemmat. Jos isovanhemmat ovat kuolleet, perintö menee sedille, tädeille ja enoille. Heidän jälkeensä perintö menee valtiolle. Serkut eivät siis kuulu perillisiin.

Miten perintö jaetaan?

Jaettavaan omaisuuteen kuuluvat ne varat, jotka perukirjassa luetellaan.

Jos henkilö oli kuollessaan naimisissa, aviopuolisoiden omaisuus täytyy osittaa ennen kuin perintöä voi jakaa. Ositusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos aviopuolisoilla ei ole lainkaan avio-oikeutta toistensa omaisuuteen.

Perintö jaetaan tavallisesti siten, että ensin määritetään jokaisen perillisen jako-osuus. Esimerkiksi jos samaan sukuhaaraan kuuluvia perillisiä – kuten sisarukset – on kolme, jokaisen jako-osuus on 1/3. Jako-osuuden avulla lasketaan, mikä on jokaisen perillisen määrällinen osuus koko kuolinpesän arvosta. Perilliset saavat osuuttaan vastaavan määrän esimerkiksi rahana tai kiinteänä omaisuutena.

Tee osituskirja ja perinnönjakokirja

Osituksesta täytyy laatia osituskirja ja perinnönjaosta jakokirja. Osituksesta ja perinnönjaosta voi tehdä yhden asiakirjan. Yksi kopio asiakirjoista täytyy lähettää Verohallintoon.

Näin teet perinnönjakokirjan ja lähetät sen Verohallintoon

Jos osakas on alaikäinen tai edunvalvonnassa

Jos kuolinpesän osakkaisiin kuuluu alaikäisiä tai osakkaalla on muusta syystä edunvalvoja, perinnönjako täytyy vahvistaa Digi- ja väestötietovirastossa. Myös osittaiselle perinnönjaolle täytyy hakea lupa.

Muissa tilanteissa perinnönjakoa ei tarvitse vahvistaa Digi- ja väestötietovirastossa.

Lisätietoja luvan hakemisesta saat Digi- ja väestötietoviraston sivuilta

Siirrä perintö omiin nimiisi

Kun olemme saaneet perinnönjakokirjan, päivitämme sen perusteella tiedot Verohallinnon rekistereihin.

Muista kuitenkin varmistaa, että perintönä saamasi omaisuus on omissa nimissäsi myös muissa tarvittavissa rekistereissä.

Esimerkiksi:

Ilmoita ja maksa varainsiirtovero tarvittaessa

Varainsiirtovero täytyy ilmoittaa ja maksaa perinnönjaon jälkeen esimerkiksi silloin, jos

 1. saat perinnönjaossa omaisuutta (esim. kiinteistön), jonka arvo on suurempi kuin toisen perillisen saama omaisuuserä (esim. säästöt tilillä)
 2. maksat toiselle perilliselle vastiketta omilla rahoillasi eli kuolinpesän ulkopuolisilla varoilla.

Lue lisää ohjeesta Varainsiirtovero vaihtokaupan, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä.

Ilmoita ja maksa luovutusvoittovero tarvittaessa

Luovutusvoittoa voi syntyä perinnönsaajalle tai kuolinpesälle. Luovutusvoitto täytyy ilmoittaa veroilmoituksessa.

Nämä ovat tyypillisiä tilanteita:

 • Olet saanut perinnöksi omaisuutta, jonka myyt. Jos myyntihinta on suurempi kuin perintöverotuksessa vahvistettu omaisuuden arvo, saat myynnistä voittoa. Sinun täytyy ilmoittaa voitto sekä myydyn omaisuuden tiedot esitäytetyssä veroilmoituksessasi.
 • Kuolinpesä myy omaisuutta. Jos myyntihinta on suurempi kuin perintöverotuksessa vahvistettu omaisuuden arvo, kuolinpesä saa myynnistä voittoa. Voitto sekä myydyn omaisuuden tiedot pitää ilmoittaa kuolinpesän esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Myös omaisuuden vaihto täytyy ilmoittaa vastaavasti.

Jos omaisuuden myyntihinta on pienempi kuin perintöverotuksessa vahvistettu omaisuuden arvo, kyseessä on luovutustappio. Verohallinto vähentää tappion saman verovuoden luovutusvoitoista tai muista pääomatuloista, jos luovutusvoittoja ei ole.

Lue lisää

Kuinka kuolinpesä lakkautetaan?

Kuolinpesä lakkaa sen jälkeen, kun

 1. pesän varat on jaettu
 2. kopio perinnönjakokirjasta on toimitettu Verohallintoon
 3. verovuosi on päättynyt eikä kuolinpesällä ole ollut vuoden aikana enää tuloja tai varoja.

Huomaa, että emme lähetä erillistä ilmoitusta kuolinpesän lakkautuksesta.

Näin toimitat kopion perinnönjakokirjasta Verohallintoon

Esimerkki: Vuonna 2023 kuolinpesä on saanut vuokratuloja tammi-huhtikuussa. Kuolinpesän varat on jaettu kesäkuun lopussa ja kopio perinnönjakokirjasta on toimitettu Verohallintoon heinäkuussa. Kuolinpesä saa esitäytetyn veroilmoituksen vielä keväällä 2024. Koska kuolinpesällä ei ole enää tuloja tai varoja vuodelta 2024, kuolinpesä lakkaa 31.12.2024.

Huolehdi kuolinpesän viimeisistä veroasioista

Perinnönjakokirjan lähettämisen jälkeen kuolinpesän osakkaiden tai asianhoitajan täytyy huolehtia vielä viimeisistä veroasioista, joita kuolinpesällä voi olla. 

Pidä yhteystiedot ajan tasalla

Ilmoita kuolinpesän tilinumero

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Poista kuolinpesä rekistereistä

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024