Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Perunkirjoitus – mitä se tarkoittaa ja miten toimia?

Perunkirjoitustilaisuudessa tehdään perukirja. Siihen kootaan tiedot vainajan varoista ja veloista sekä perillisistä.

Perillisiä eli kuolinpesän osakkaita ovat vainajan lapset tai lastenlapset sekä yleistestamentinsaajat. Myös leski on kuolinpesän osakas niin kauan, kunnes omaisuus on ositettu. Jos rintaperillisiä ei ole, leski on yksin pesän osakas. Jos leskeä ei ole, osakkaita ovat vainajan

 1. vanhemmat
 2. sisarukset, jos kumpikaan vanhemmista ei ole elossa
 3. sisarusten lapset tai lastenlapset niiden sisarusten sijaan, jotka eivät enää ole elossa.

Perunkirjoitus täytyy pitää 3 kuukauden kuluessa kuolemasta.

Perukirja pitää tehdä aina – myös silloin, jos vainajalta ei ole jäänyt omaisuutta tai häneltä on jäänyt vain velkaa. Kun velat on merkitty perukirjaan, perilliset eivät ole niistä vastuussa.

Kuka järjestää perunkirjoituksen?

Perunkirjoituksen järjestää tavallisesti puoliso tai lapsi – se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen.

Perukirjoja laativat esimerkiksi pankit, lakitoimistot ja oikeusaputoimistot. Ne myös kokoavat puolestasi perunkirjoituksessa tarvittavat asiakirjat vainajan varoista ja veloista.

Jos teet perukirjan itse, sinun täytyy huolehtia siitä, että käytössäsi ovat kaikki tiedot ja asiakirjat.

Hoida ennen perunkirjoitusta

Pyydä ajoissa ennen perunkirjoitusta

sukuselvitys Digi- ja väestötietovirastosta tai virkatodistus seurakunnasta

elossaolotodistus Digi- ja väestötietovirastosta tarpeen mukaan.

 

Jos tarvitset perunkirjoitusta varten

muita verotusasiakirjoja: lue ohje yksittäisistä asiakirjapyynnöistä

jonkun toisen perukirjaa: lue ohje Voinko pyytää perukirjan kopiota Verohallinnosta?

 

Voit saada tietoja, jos olet

 • kuolleen henkilön puoliso
 • perinnönsaaja
 • testamentinsaaja
 • pesänselvittäjä tai pesänjakaja, jonka käräjäoikeus on määrännyt.

Perunkirjoitukseen voi hakea lisäaikaa

Voit hakea lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Myönnämme lisäaikaa vain perustellusta syystä.

Huomaa, että jos saat lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen, perukirja pitää kuitenkin lähettää Verohallintoon 1 kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Olet perillinen tai pesän ilmoittaja

 • Hae lisäaikaa OmaVerossa
 • Valitse Kaikki verolajit – Perintöveron toiminnot – Lisäaika perunkirjoitukseen tai perukirjan toimittamiseen.

Olet pankin, lakitoimiston tai muun organisaation edustaja

Jos et voi hakea lisäaikaa sähköisesti

Jos et voi asioida OmaVerossa tai Verohallinnon asiointipalvelussa, voit hakea lisäaikaa paperilomakkeella.

Muista merkitä lomakkeeseen yhteystiedot ja allekirjoita lomake. 

Usein kysyttyä

Verohallinto voi ohjata vain siitä, millainen perukirja vastaa perintöverotuksen ja veroilmoittamisen vaatimuksiin. Jos harkitset perunkirjoituksen toimittamista etäyhteydessä, selvitä, että perukirja täyttää myös muiden sitä tarvitsevien viranomaisten ja toimijoiden – esimerkiksi maistraatin tai pankin – käyttötarkoitusten vaatimukset.

Kun perukirja sisältää seuraavat tiedot, se voidaan käsitellä Verohallinnossa, vaikka perunkirjoitus olisi toimitettu etäyhteyden avulla:

 1. Perukirjassa pitää olla kaikki tarvittavat tiedot esimerkiksi osakkaista, testamentinsaajista, vainajan ja lesken varoista ja veloista sekä perheoikeudellisista olosuhteista kuolinpesässä (mukaan lukien erilaiset tarvittavat liitteet).
 2. Perukirja sisältää yksilöidyn selvityksen siitä, missä, milloin ja miten perunkirjoitus on toimitettu, ketkä ovat olleet paikalla toimituksessa ja siten tietoisia toimituksessa esitetyistä asioista ja mahdollisesti esittäneet erilaisia asioita osana toimitusta.
 3. Perukirjassa on valaehtoiset vakuutukset ja todistukset niin pesän ilmoittajalta kuin uskotuilta miehiltä.

Perinnönjättäjän lapsilla ja lastenlapsilla on oikeus saada perinnöstä lakiosa, vaikka perinnönjättäjä olisi testamentannut omaisuuttaan muille. Lakiosa on puolet siitä perinnöstä, jonka perillinen olisi saanut ilman testamenttia. 

Perillisenä sinun täytyy erikseen vaatia lakiosaa testamentinsaajalta. Vaatimus pitää tehdä 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon testamentista. 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.8.2023