Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Perintöverolaskuri – kuinka paljon perintöveroa pitää maksaa?

Perintöverolaskurilla voit alustavasti laskea, paljonko sinun pitää maksaa perintöveroa. Laskurin tulos perustuu merkitsemääsi summaan. Laskuri ei ota huomioon kaikkia mahdollisia vähennyksiä, esimerkiksi hallintaoikeusvähennystä. Sillä ei myöskään voi laskea myöhässä olevan perintöveron viivästysseuraamuksia.

Jos oma osuutesi perinnöstä on alle 20 000 euroa, veroa ei tarvitse maksaa.

Perukirja ja mahdollinen testamentti määräävät, minkä kokoisesta perintöosuudesta jokainen maksaa veroa.

Esimerkki: Kuolinpesän omaisuuden arvo on 150 000 euroa. Perillisiä on 3, ja jokainen saa perinnöksi 1/3:n. Yksi perillinen merkitsee laskuriin oman perintöosuutensa eli 50 000 euroa.

Veroluokat ja perintöverotaulukot

Perinnönsaajat on jaettu kahteen veroluokkaan perinnönjättäjän ja perinnönsaajan sukulaisuussuhteen mukaan. Ensimmäisessä veroluokassa vero on edullisempi.

Huomaa, että vaikka alle 20 000 euron perinnöt ovat verovapaita, perintöveroa laskettaessa tätä 19 999 euron verotonta osaa ei vähennetä perintöosuuden arvosta. Se on jo otettu huomioon perintöverotaulukossa. Laske siis perintövero perintöosuutesi koko arvon mukaan.

Kuulut 1. veroluokkaan, jos olet 

  • perinnönjättäjän aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
  • perillinen suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa eli lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi
  • aviopuolison tai entisen aviopuolison perillinen suoraan alenevassa polvessa 
  • perinnönjättäjän kihlakumppani, joka saa avustuksen (perintökaaren 8 luvun 2 §).

Kuulut 1. veroluokkaan, jos olet elänyt perinnönjättäjän kanssa avoliitossa ja täytät toisen seuraavista kohdista:

  • Olet ollut aiemmin avioliitossa perinnönjättäjän kanssa.
  • Sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa.

Adoptiolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.

1. veroluokka
Perinnön arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti yli menevästä osasta
20 000–40 000 100 7
40 000–60 000 1 500 10
60 000–200 000 3 500 13
200 000–1 000 000 21 700 16
1 000 000– 149 700 19

Esimerkki: Saat 30 000 euron perinnön äidiltäsi. 20 000:sta eurosta vero on 100 euroa. 20 000 euron ylimenevästä osasta eli 10 000 eurosta vero on 7 % eli 700 euroa. Maksat siis perintöveroa yhteensä 800 euroa.

2. veroluokkaan kuuluvat muut kuin lähimmät sukulaiset sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt.

2. veroluokka
Perinnön arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti yli menevästä osasta
20 000–40 000 100 19
40 000–60 000 3 900 25
60 000–200 000 8 900 29
200 000–1 000 000 49 500 31
1 000 000 297 500 33

Esimerkki: Saat 30 000 euron perinnön sedältäsi. 20 000 eurosta vero on 100 euroa. 20 000 euron ylimenevästä osasta eli 10 000 eurosta vero on 19 % eli 1 900 euroa. Maksat perintöveroa siis yhteensä 2 000 euroa.

Hallintaoikeusvähennys

Lue tarkemmin hallintaoikeuden arvosta perintöverotuksessa

Maksuohjeet saat perintöveropäätöksessä

Perintöveron määrä vaikuttaa maksueriin.

Näin maksuerät ja eräpäivät määräytyvät

Sivu on viimeksi päivitetty 14.4.2023