Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Tarkista ja tarvittaessa ilmoita tiedot

Osa sijoituksiisi liittyvistä tiedoista saattaa näkyä esitäytetyssä veroilmoituksessa automaattisesti. Tällöin riittää, että tarkistat tiedot.

Tarkista ja tarvittaessa ilmoita tiedot kaikista sijoitustesi tuotoista ja tappioista sekä Suomesta että ulkomailta. Huolehdi, että Verohallinnolla on oikeat tiedot

 • osakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuksien myyntivoitoista ja -tappioista
 • osinkotuloista
 • sijoitusrahasto-osuuksien tuotoista
 • osakesäästötilin tuotoista, jos olet nostanut osakesäästötililtä varoja.

Jos olet myynyt osakkeita tai muita arvopapereita ulkomaisen etävälittäjän kautta, ilmoita voitot tai tappiot myös näistä kaupoista. Verohallinto saa tietoja myös ulkomailla tapahtuneista arvopaperikaupoista ja valvoo näiden tietojen ilmoittamista verotuksessa.

Tarkista veroilmoitus ja täydennä tarvittaessa

Tarkista, että keväällä saamasi esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat oikein. Ilmoita puuttuvat ja korjaa virheelliset sijoituksiisi liittyvät tiedot joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Anna tiedot viimeistään veroilmoitukseesi merkittynä päivänä.

Ilmoita tiedot Omaverossa

Näin ilmoitat arvopaperien luovutuksen OmaVerossa

Jos annat sijoituksiisi liittyvät tiedot paperilomakkeella, käytä aina oikeaa lomaketta:

 • Ilmoita kaikki arvopapereiden myynnistä Suomesta ja ulkomailta saamasi voitot ja tappiot lomakkeella 9A (Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot). Lomakkeella ilmoitetaan myös ulkomaisen etävälittäjän kautta tehdyt luovutukset (ilmoita muut ulkomaisen etävälittäjän kautta saadut pääomatulot lomakkeella 16B).
 • Ilmoita Suomesta saamasi osingot ja sijoitusrahastojen tuotto-osuudet lomakkeella 50B (Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset).
 • Ilmoita ulkomailta saamasi osingot ja sijoitusrahastojen voitto-osuudet sekä mahdollinen ulkomaille maksamasi vero lomakkeella 16B (Selvitys ulkomaantuloista, pääomatulot).

Muista toimittaa paperilomakkeet Verohallintoon ajoissa. Huomaa, että niiden täytyy olla perillä viimeistään veroilmoitukseesi merkittynä päivänä. Katso paperi-ilmoittajan ohjeet

Verovapaatkin myyntivoitot tulee ilmoittaa Verohallintoon

Tarkista esitäytetyltä veroilmoitukselta, että myös alle 1 000 euron osakemyynnit näkyvät veroilmoituksella. Täydennä tiedot tarvittaessa. Myyntivoitot ovat verovapaita silloin, jos kalenterivuoden aikana myymiesi osakkeiden myyntihinnat olivat yhteensä enintään 1 000 euroa. 

Lue lisää verovapaista myyntivoitoista syventävän vero-ohjeen Arvopaperien luovutusten verotus kohdasta 3.2 Pienet luovutukset.

Säilytä asiakirjat

Pidä mielessä, että sinun on säilytettävä arvopapereidesi myyntivoittojen ja -tappioiden laskemiseen tarvittavat tiedot vielä 6 vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Jos hyödynnät sijoittamisessa arvo-osuustiliä eli sähköistä osakesalkkua, siihen liittyvien tiliotteiden säilyttäminen riittää. Jos sinulla on sijoitusrahasto-osuuksia, säilytä rahastoyhtiöltä saamasi raportit.

Säilytä asiakirjat joko paperisina tai sähköisessä muodossa. Sähköiset asiakirjat tulee tarvittaessa pystyä tulostamaan paperille.

Lue lisää muistiinpanovelvollisuudesta syventävän vero-ohjeen Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus kohdasta 5 Muistiinpanot.

Usein kysyttyä

Jos saat CFD- eli hinnanerosopimuksesta voittoa, se verotetaan pääomatulona. Pääomatulon veroprosentti on 30 % 30 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta maksetaan veroa 34 %.

Hinnanerosopimuksesta syntynyttä tappiota ei huomioida verotuksessa millään tavalla – ei luovutustappiona eikä vähennyskelpoisina kuluina.

Huomaa, että hinnanerosopimusten verotuksessa jokainen tapahtuma käsitellään itsenäisesti. Voitolliset kaupat verotetaan siis pääomatulona eikä tappiollisia kauppoja voi vähentää voitoista. Jos käyt kauppaa CFD-sopimuksilla, voit siis menettää sijoittamasi pääoman ja olla silti verovelvollinen voitollisista kaupoistasi.

Ilmoita tulot esitäytetyssä veroilmoituksessa

Laske yhteen CFD-sopimuksista saamasi voitot ja ilmoita tämä summa esitäytetyssä veroilmoituksessasi, OmaVeron kohdassa Ulkomaan tulot – Muut ulkomailta saadut pääomatulot. Jos ilmoitat paperilla, käytä lomaketta 16B (Selvitys ulkomaantuloista, pääomatulot).

Sen sijaan hinnanerosopimuksista johtuvia tappioita tai kuluja ei pidä ilmoittaa veroilmoituksessa, koska niitä ei voi vähentää voitoista.

Verohallinto saa tietoja ulkomailta saaduista tuloista ja valvoo niiden ilmoittamista verotuksessa.

Lue lisää johdannaisten verotuksesta

GeoSentric Oyj:n sekä FIT Biotech Oy:n konkurssipesien lopputilitykset hyväksyttiin vuonna 2021. Mash Group Oyj:n konkurssipesän pesänhoitaja antoi vuonna 2021 ilmoituksen siitä, että osakkeenomistajat eivät tule saamaan jako-osuutta. Jos olet omistanut näiden yhtiöiden osakkeita, saat vähentää osakkeiden luovutustappiot vuoden 2021 esitäytetyllä veroilmoituksella.

Luovutustappio on se määrä, jonka aikanaan maksoit osakkeista. Luovutustappioon lasketaan mukaan myös osakkeiden hankintakulut eli kaupankäyntipalkkio. Jos sait osakkeet perintönä tai lahjana, luovutustappio on osakkeiden perintö- tai lahjaverotusarvo.

Näin ilmoitat tappion veroilmoituksella

Osalla asiakkaista luovutustappio on laskettu valmiiksi esitäytetyn veroilmoituksen kohtaan Arvopapereiden myyntivoitot. Osalla on valmiina vain luovutushinta ja osalla ei ole mitään tietoja näistä osakkeista.

 • Jos luovutustappio on laskettu veroilmoitukseen valmiiksi, tarkista tiedot. Luovutushinnaksi on merkitty konkurssitapauksessa 0 euroa. Tarkista osakkeiden hankintahinnat ja -kulut ja korjaa niitä tarvittaessa.
 • Jos veroilmoituksessasi näkyy vain luovutushinta (nolla euroa), lisää hankintahinta ja hankintakulut OmaVerossa.
 • Jos veroilmoituksessa ei ole mitään tietoja näistä osakkeista, ilmoita niiden hankintahinta ja -kulut ja sekä luovutushinta OmaVerossa. Merkitse luovutushinnaksi 0 euroa.
 • Jos et voi asioida OmaVerossa, käytä lomaketta 9A Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot.

Lue tarkemmat ohjeet: Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla, kohdasta Arvopaperien myyntivoitot

Spa Holdings 3 Oy teki vuonna 2020 ostotarjouksen Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeista. Vähemmistöosakkeet lunastettiin 23.6.2021 niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät hyväksyneet ostotarjousta, ja lunastetut osakkeet katsotaan verotuksessa luovutetuksi verovuonna 2021.

Vähemmistöosakkeiden lunastushinnaksi vahvistettiin 1.3.2022 annetun välitystuomion mukaan 21,55 euroa osakkeelta. Välitystuomiosta on kuitenkin valitettu ja valitusprosessin keskeneräisyyden vuoksi vuoden 2021 verotuksessa osakkeiden luovutushintana pidetään alkuperäistä ostotarjoushintaa 17,84 euroa osakkeelta. Jos lopullinen lunastushinta tulee ylittämään alkuperäisen ostotarjoushinnan, ylimenevä osa lunastushinnasta luetaan sen verovuoden tuloksi, jona se maksetaan tai on nostettavissa.

Esitäytetyllä veroilmoituksella osakkeiden luovutushintana on 17,84 euroa osakkeelta. Veroilmoitukselta saattaa myös puuttua kokonaan tieto Ahlstrom-Munksjön osakkeiden luovutuksesta.

Ilmoita vähemmistöosakkeiden lunastuksesta syntyvä luovutusvoitto tai -tappio vuoden 2021 veroilmoituksella, vaikka lunastushintaa ei ole vielä maksettu.

 • Jos veroilmoituksessasi näkyy lunastettujen vähemmistöosakkeiden luovutushintana 17,84 euroa osakkeelta, tarkista onko osakkeiden hankintahinta oikein. Jos hankintahinta on virheellinen tai se puuttuu, korjaa tieto OmaVerossa.
 • Jos luovutusta ei näy esitäytetyllä veroilmoituksella, ilmoita osakkeiden luovutushinnaksi 17,84 euroa osakkeelta. Merkitse luovutuspäiväksi 23.6.2021. Ilmoita lisäksi osakkeiden hankintapäivä ja hankintahinta sekä kulut.
 • Jos et voi asioida OmaVerossa, ilmoita muutos luovutushintaan tai koko luovutus lomakkeella 9A Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot.

Tätä ohjetta on muutettu 17.5.2022.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.11.2022