Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Osakkeiden myynti

Osakkeiden omistamisesta ei tarvitse maksaa veroa. Maksat osakkeista veron, kun myyt niitä.

Osakkeiden myynnin verotukseen pätevät yleensä samat säännöt riippumatta siitä, ovatko osakkeet suomalaisesta vai ulkomaisesta yhtiöstä tai onko kauppa toteutettu kotimaisen tai ulkomaisen arvo-osuustilin kautta. Siihen ei vaikuta myöskään se, onko kyseinen yhtiö listattu vai listaamaton.

Myynnistä syntyy voittoa tai tappiota

Kun myyt osakkeita, sinulle tulee niistä yleensä joko myyntivoittoa eli luovutusvoittoa tai myyntitappiota eli luovutustappiota. Kun lasket voiton tai tappion määrää, vähennä osakkeiden myyntihinnasta

osakkeista maksamasi ostohinta ja mahdollinen varainsiirtovero

voiton hankkimiskulut, kuten välityspalkkiot ja toimitusmaksut.

Jos olet saanut osakkeet lahjaksi tai perinnöksi, voit vähentää myyntihinnasta lahjaverotuksessa tai perintöverotuksessa käytetyn verotusarvon. Lue lisää voiton ja tappion laskemisesta syventävän vero-ohjeen Arvopaperien luovutusten verotus kohdasta 4 Luovutusvoiton ja -tappion laskeminen.

Hankintameno-olettamaa voi käyttää ostohinnan ja voiton hankkimiskulujen sijaan

Voiton tai tappion määrää laskiessasi voit halutessasi vähentää osakkeiden myyntihinnasta hankintameno-olettaman sen sijaan, että vähentäisit siitä osakkeiden ostohinnan ja voiton hankkimiskulut tai perintö- ja lahjaverotuksen verotusarvon.

  • Jos olet omistanut myymäsi osakkeet alle 10 vuotta, hankintameno-olettama on 20 % osakkeiden myyntihinnasta.
  • Jos olet omistanut myymäsi osakkeet vähintään 10 vuotta, hankintameno-olettama on 40 % osakkeiden myyntihinnasta.

Lue lisää hankintameno-olettamasta syventävän vero-ohjeen Arvopaperien luovutusten verotus kohdasta 4.2.2 Hankintameno-olettama ja omistusaika.

Huomaa, että jos käytät hankintameno-olettamaa, et enää saa vähentää osakkeiden myyntihinnasta niiden ostohintaa ja voiton hankkimiskuluja.

Kyseessä on siis kaksi eri vaihtoehtoa:
joko ostohinta + voiton hankkimiskulut (tai verotusarvo) tai hankintameno-olettama.

Esimerkki: Antti osti 1 000 kappaletta Yhtiö Oy:n osakkeita vuonna 1994. Osakkeiden ostohinta oli 4 markkaa osakkeelta eli yhteensä 4 000 markkaa. Antti maksoi osakkeiden ostosta välityspalkkiota 40 markkaa. Osakkeiden hankintahinta on siis 4 040 markkaa eli 679,47 euroa.

Antti myy kyseiset osakkeet vuonna 2023. Myyntihinta on 2,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 500 euroa. Voiton hankkimiskuluiksi luettavat myyntikulut ovat 25 euroa.

Antti on omistanut Yhtiö Oy:n osakkeet myyntihetkellä vähintään 10 vuoden ajan. Niinpä hankintameno-olettama on 40 % myyntihinnasta eli 2 500 euroa × 40 % = 1 000 euroa.

Myyntihinnasta vähennettävä määrä on siis suurempi hankintameno-olettaman (1 000 €) mukaan kuin todellisen ostohinnan ja voiton hankkimiskulujen yhteismäärän (679,47 € + 25 € = 704,47 €) mukaan. Myyntivoitto kannattaa siis verotuksen kannalta laskea vähentämällä myyntihinnasta hankintameno-olettama. Tällöin verotettava myyntivoitto jää pienemmäksi eli 1 500 euroon (2 500 € – 1 000 €).

Jos Antti olisi hankkinut osakkeet vasta vuonna 2015 mutta myynyt ne jo vuonna 2023, hän olisi omistanut ne alle 10 vuotta. Tällöin hankintameno-olettama olisi ollut 20 % myyntihinnasta eli 2 500 euroa × 20 % = 500 euroa. Tässä tapauksessa Antille olisi ollut verotuksellisesti edullisempaa käyttää hankintameno-olettaman (500 €) sijaan todellisen ostohinnan ja voiton hankkimiskulujen yhteismäärää (704,47 €). Kun se olisi vähennetty myyntihinnasta, verotettava myyntivoitto olisi ollut pienempi: 1 795,33 euroa (2 500 € − 704,47 €).

Myyntivoitto on yleensä verollista tuloa

Kun myyt osakkeita voitolla, maksat myyntivoitosta veroa pääomatulojen veroprosentin mukaan.

Pääomatulon veroprosentit
30 000 euroon asti 30 %
30 000 euroa ylittävästä osasta 34 %

Näin maksat veron osakkeiden myyntivoitoista

Jos kuitenkin olet myynyt osakkeita kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 1 000 eurolla, sinun ei tarvitse maksaa myyntivoitosta veroa. 1 000 euron myyntihintaan luetaan kaikki vuoden aikana tehdyt myynnit, ei pelkästään osakemyynnit. Verovapaita myyntejä ei lasketa mukaan.

Lisätietoa saat syventävästä vero-ohjeesta Arvopaperien luovutusten verotus, kohdasta 3.2 Pienet luovutukset.

Myyntitappio vähennetään pääomatuloistasi

Jos osakkeiden myynnistä koituu sinulle tappiota, se vähennetään ensisijaisesti luovutusvoitoista ja jos niitä ei ole niin vähennys tehdään kaikista pääomatuloistasi. 

Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai niitä on vähemmän kuin vähennettäviä myyntitappioita, vähennys siirtyy seuraaville 5 vuodelle.

Myyntitappioita ei kuitenkaan vähennetä lainkaan, jos kalenterivuoden aikana myymiesi osakkeiden ostohinta oli yhteensä enintään 1 000 euroa.

Huomaa myös, että osakkeista syntynyt myyntitappio ei vaikuta ansiotulojesi verotukseen. Et siis voi saada sen perusteella alijäämähyvitystä.

Arvo-osuustilin osakkeiden myynnissä käytetään FIFO-periaatetta

Arvo-osuustililtä myytyjen osakkeiden myynnissä tulee aina noudattaa FIFO-periaatetta: First In – First Out. Jos sinulla on siis eri aikaan ostettuja saman yhtiön osakkeita, ne myydään samassa järjestyksessä kuin ostit ne – vanhimmat ensin.

FIFO-periaate on kuitenkin arvo-osuustilikohtainen. Jos sinulla on saman yhtiön osakkeita useammassa sähköisessä osakesalkussa, voit halutessasi myydä niitä uudemmasta salkusta aikaisemmin kuin vanhasta.

Lue lisää FIFO-periaatteesta syventävän vero-ohjeen Arvopaperien luovutusten verotus kohdasta 21 Arvopaperien luovutusjärjestys.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Tarkista, että tiedot osakkeiden myynneistä ja osinkotuotoista näkyvät oikein keväällä saamassasi esitäytetyssä veroilmoituksessa. Ilmoita puuttuvat ja korjaa virheelliset tiedot. 

Jos olet myynyt osakkeita tai muita arvopapereita ulkomaisen etävälittäjän kautta, ilmoita voitot tai tappiot myös näistä kaupoista. Verohallinto saa tietoja myös ulkomailla tapahtuneista arvopaperikaupoista ja valvoo näiden tietojen ilmoittamista verotuksessa.

Näin ilmoitat osakkeita koskevat tiedot Verohallintoon.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024