Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lyhytaikainen ja satunnainen vuokraus

Vuokratuloista pitää aina maksaa veroa – myös silloin, jos annat omaisuuttasi vuokralle vain satunnaisesti tai lyhyeksi ajaksi.

Sivun sisältö:

Oletko vuokrannut asuntoa tai muuta omaisuutta sovelluksen tai verkkosivuston kautta? Verohallinto saa tietoa digitaalisen alustan kautta saamistasi tuloista sekä Suomesta että ulkomailta ja valvoo näiden tietojen ilmoittamista verotuksessa. Muista aina ilmoittaa tulot esitäytetyllä veroilmoituksella.

Lyhytaikainen asunnon tai loma-asunnon vuokraus

Vuokratulot pitää ilmoittaa, vaikka vuokratuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään maksettavaa veroa. Katso ilmoitus- ja maksuohjeet.

Voit vähentää vuokratuloista vuokraukseen liittyviä kuluja:

  • Jos kulut aiheutuvat suoraan vuokralaisen hankkimisesta, voit vähentää ne kokonaan. Tällaisia suoria kuluja ovat esimerkiksi asuntoilmoitusten kustannukset tai alustapalveluiden perimät välityspalkkiot.
  • Muut kulut voit vähentää osittain: kulut pitää suhteuttaa vuokra-aikaan ja vuokralla olevan osuuden pinta-alaan. Esimerkiksi jos puolet asunnosta on vuokrattuna lyhyissä jaksoissa yhteensä kuukauden ajan, voit vähentää puolet yhden kuukauden hoitovastikkeesta. Lue lisää vähennyksistä.

Asunnon satunnainen vuokraaminen voi vaikuttaa asunnon verovapaaseen myyntiin

Jos olet asunut omistamassasi asunnossa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta, voit yleensä myydä sen verovapaasti. Huomaa, että koko asunnon vuokralle antaminen, vaikka lyhytaikaisestikin, katkaisee asunnon oman käyttöajan. Sillä voi olla vaikutusta asunnon myyntivoiton verotukseen.

Mitä kuluja lomaosakkeen vuokratulosta voi vähentää?

Jos vuokraat satunnaisesti loma-asuntoa, jonka olet hankkinut omaan käyttöösi, voit vähentää vuokratulosta tulonhankkimismenoina ainoastaan kulut, jotka kohdistuvat vuokra-aikaan tai liittyvät suoraan vuokraustoimintaan.

Sillä ei ole merkitystä, annatko loma-asunnon vuokralle suoraan vai välitysliikkeen kautta.

Esimerkki: Henri antaa vuokralle lomaosakkeen Levillä. Hän on tehnyt vuokrauksesta toimeksiannon välitysfirmalle. Sopimuksen mukaan kohdetta voidaan vuokrata viikoilla 2–14 ja 16–52. Muuna aikana lomaosake on Henrin käytössä. 

Lomaosake on ollut vuokrattuna viikot 12–14, 16–18 ja 51–52. Henri on saanut vuokrauksesta tuloja 400 e x 8 viikkoa = 3 200 e. Lisäksi Henri on itse käyttänyt lomaosaketta viikoilla 1 ja 15. Lomaosaketta ovat käyttäneet myös Henrin aikuiset lapset perheineen yhteensä kuuden viikon ajan. Muun ajan osake on ollut tyhjillään.

Henrillä on ollut lomaosakkeesta yleiskuluja: kuukausittaisia huoltokuluja (vastike ym.) 150 e/kk sekä suoraan vuokraustoimintaan kohdistuvia kuluja: vuokralaisille hankittuja alueen esitteitä, karttoja yms. 50 euroa sekä vuokranvälityspalkkio 200 euroa vuodessa.

Henri saa vähentää vain vuokra-aikaan kohdistuvat kulut. Vuokra-aika on ollut 8 viikkoa. Henrillä on siis oikeus vähentää
- 15 % yleiskuluista (8 viikkoa / 52 viikkoa = 15 %) 
- 100 % vuokraustoimintaan kohdistuvista suorista kuluista.

Yksityiskäytön osuudeksi katsotaan 44 viikkoa (52 viikkoa – 8 viikkoa).
Henri saa vähentää vuokratuloista 
- yleiskuluja 15 % x (12 kk x 150 euroa) = 270 euroa 
- vuokraustoimintaan suoraan kohdistuvat kulut 200 euroa + 50 euroa = 250 euroa.

Henri saa siis vähentää vuokratulosta yhteensä 520 euroa. Loppuosa kuluista katsotaan yksityiskäyttöön kohdistuviksi elantomenoiksi, joita ei voi vähentää verotuksessa. Verotettava vuokratulo on 3 200 e – 520 e = 2 680 e.

Lue lisää loma-asunnon vuokrauksesta.

Satunnaiset vuokratulot, kuten auton, laitteen tai asusteiden vuokraus

Vuokratulot pitää ilmoittaa, vaikka vuokratuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään maksettavaa veroa. Katso ilmoitus- ja maksuohjeet.

Voit vähentää vuokratuloista vuokraukseen liittyviä kuluja:

  • Jos kulut aiheutuvat suoraan vuokralaisen hankkimisesta, voit vähentää ne kokonaan. Tällaisia suoria kuluja ovat esimerkiksi mainosilmoitusten kulut tai käyttämäsi alustapalvelun perimät palvelumaksut
  • Muut kulut voit vähentää osittain, esimerkiksi huolto- tai ylläpitokulut saat vähentää vain suhteutettuna vuokra-aikaan. Lue lisää vähennyksistä.

Esimerkkejä satunnaisista vuokratuloista ja vähennyksistä

Esimerkki: Peräkärryn vuokraus
Olet hankkinut kuomullisen peräkärryn omaan käyttöösi. Vuokraat peräkärryä alustapalvelun kautta, koska peräkärry olisi muutoin suuren osan ajasta käyttämättömänä. Peräkärry maksoi uutena 1 700 euroa ja sen pakollinen liikennevakuutus on 30 euroa vuodessa.

Olet saanut peräkärrystä vuoden aikana vuokratuloa 15 päivältä yhteensä 450 euroa. Alustapalvelu vähentää sinulle tilitetystä vuokratulosta palvelumaksuna 5 %.
Voit vähentää vuokratulosta alustapalvelun perimiä palvelumaksuja 22,50 euroa (450 e x 5 %). Ne ovat suoraan vuokraamisesta aiheutuneita kustannuksia.
Lisäksi voit vähentää liikennevakuutusmaksun vuosikustannuksesta vuokrausajan osuuden eli 1,23 euroa (= 15/365 x 30 euroa).
Peräkärryn ostohintaa et voi vähentää miltään osin, sillä peräkärry ei ole pääasiassa tulonhankkimistoiminnan käytössä.

Esimerkki: Henkilöauton vuokraus
Vuokraat alustapalvelun kautta autoasi, jota käytät myös itse. Auto maksoi uutena 26 000 euroa. Auton pakolliset vakuutusmaksut ovat 1 000 euroa vuodessa. Lisäksi määräaikaishuolto ja katsastus ovat maksaneet 350 euroa.
Olet saanut vuodessa vuokratuloa 50 päivältä yhteensä 1 500 euroa. Alustapalvelu vähentää sinulle tilitetystä vuokratulosta palvelumaksuna 5 %.  
Voit vähentää vuokratuloista tämän 75 euron alustapalvelun palvelumaksun kokonaan.
Lisäksi voit vähentää vakuutus-, huolto- ja katsastuskustannuksista vuokrausajan osuuden eli 184,93 euroa (= 50/365 x 1 350 euroa).
Et voi vähentää auton ostohintaa miltään osin, sillä auto ei ole pääasiassa tulonhankkimistoiminnan käytössä eli vuokrauskäytössä.

Esimerkki: Pysäköintipaikan vuokraus 
Vuokraat omistamasi pysäköintipaikan kesän ajaksi (3 kuukautta). Pysäköintipaikkaan oikeuttavat osakkeet maksoivat 28 000 euroa. Maksat pysäköintipaikasta vastiketta taloyhtiölle 25 euroa kuukaudessa. Vuokrausilmoitus internetissä maksoi 20 euroa.

Olet saanut vuokratuloa 450 euroa. Voit vähentää vuokratulosta vuokrausilmoituksen kulut eli 20 euroa, koska ne ovat suoraan vuokraamisesta aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi voit vähentää vastikkeet vuokrausajalta eli 75 euroa (= 3 x 25 euroa). Pysäköintipaikan osakkeiden ostohinnasta ei voi tehdä poistoa eikä sitä voi vähentää muutoinkaan vuokratulon verotuksessa.

Esimerkki: Asusteiden vuokraus
Olet antanut alustapalvelun kautta vuokralle laukkusi, joka maksoi 1 800 euroa. Vuokraat omistamaasi laukkua, koska laukku on tarkoitettu juhlatilaisuuksiin ja se olisi muuten suuren osan ajasta käyttämättömänä. Alustapalvelu vähentää sinulle tilitetystä vuokratulosta palvelumaksuna 20 %.

Olet saanut laukun vuokraamisesta veronalaista vuokratuloa vuodessa yhteensä 650 euroa. Voit vähentää verotuksessasi vuokratulosta alustapalvelun perimiä palvelumaksuja 130 euroa. Et voi vähentää laukun ostohintaa, koska laukku ei ole pääasiassa tulonhankkimistoiminnan käytössä.

Alivuokralaiselta saadut tulot

Vuokratuloista pitää aina maksaa veroa – myös silloin, jos olet itse päävuokralaisena ja saat vuokratuloa alivuokralaiselta. Tiedot pitää ilmoittaa, vaikka vuokratuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään maksettavaa veroa. Katso ilmoitus- ja maksuohjeet.

Saat vähentää vuokratulosta kustannuksia, joita vuokralle antamisesta tulee. Jos sinulla on asunnossa alivuokralainen, voit vähentää häneltä saamastasi vuokrasta omia vuokrakulujasi. Saat vähentää yhtä suuren summan kuin itse maksat päävuokranantajalle siitä asunnon osasta, joka on alivuokralaisen käytössä. Lue lisää vähennyksistä.

Esimerkki: Hanna asuu vuokralla 65 m2:n osakehuoneistossa. Hän maksaa huoneistosta vuokraa 1 500 euroa kuukaudessa. Vuokra sisältää sähkön ja veden.

Hanna on vuokrannut 1.3.2023 alkaen asunnosta 12 m2:n huoneen Heidille. Keittiö ja kylpyhuone, yhteensä 28 m2, ovat yhteisessä käytössä. Heidi maksaa Hannalle vuokraa 700 euroa kuukaudessa.

Hanna saa vuoden 2023 aikana vuokratuloja 700 euroa x 10 kk = 7 000 euroa. Hän saa vähentää vuokratulosta ne kulut, jotka kohdistuvat vuokraukseen. Hannan kuluiksi lasketaan osa siitä vuokrasta, jonka hän itse maksaa päävuokranantajalle. Hannan kulua on se osuus, joka vastaa Heidin käytössä olevaa asunnon osaa: (12 m2 + 28 m2 x 50 %) / 65 m2 x 1 500 euroa x 10 kk = 6 000 euroa. Hannan verotettavaksi vuokratuloksi jää 1 000 euroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.4.2024