Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset (3023)

Tarkista esitäytetty veroilmoitus. Jos ansiotuloihin liittyvissä tiedoissa on virheitä tai puutteita, voit korjata tiedot OmaVerossa tai lomakkeella 50A.

Voit ilmoittaa ja korjata esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • palkat, palkkiot ja korvaukset
  • eläkkeet ja etuudet
  • muut ansiotulot
  • työmarkkinajärjestöjen jäsen- ja työttömyyskassamaksut
  • palkkatulojen tulonhankkimismenot
  • elatusmaksut, parisuhteen muutokset.

Huomaa, että matkakulut ilmoitetaan lomakkeilla 1A–1D, kotitalousvähennys lomakkeilla 14A–C ja työasuntovähennys lomakkeella 19. Kaikki tiedot voit antaa myös OmaVerossa.

Ilmoita OmaVerossa

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.3.2024