Etätyö Suomessa ulkomaiselle työnantajalle

Tämä ohje on tarkoitettu niille henkilöille, jotka asuvat Suomessa ja työskentelevät ulkomaisen työnantajan palveluksessa, mutta tekevät joko kokonaan tai osittain etätöitä Suomessa.

Asut Suomessa, mutta työskentelet toisessa valtiossa paikalliselle työnantajalle

Jos työskentelet toisessa valtiossa siellä olevalle työnantajalle, maksat veroa palkastasi tähän valtioon. Ilmoitat palkan asuinvaltion eli Suomen verotuksessa, ja Suomessa huomioidaan työskentelyvaltioon maksetut verot. 

Teet etätöitä Suomessa

Jos olet siirtynyt työskentelemään etänä Suomeen, työskentelyvaltiosi muuttuu ja maksat palkastasi veroa Suomeen.

Ulkomainen työnantajasi ei peri palkastasi veroa Suomeen, joten sinun tulee maksaa itse verot ennakkoverona.

Toimi näin:

Hae ennakkoveroa. Lue lisää ennakkoveron hakemisesta ja maksamisesta

Ole myös yhteydessä toisen valtion veroviranomaiseen, jotta sinulta ei enää peritä veroa Suomessa tehdyn työn osalta. Jos palkastasi on peritty toiseen valtioon veroa Suomessa tehdystä työstä, hae sinne liikaa maksettuja veroja takaisin tämän valtion veroviranomaiselta

Katso ohjeet, kun työnantaja on toisesta Pohjoismaasta

Jos ulkomaantyöskentelystä saamaasi palkkaan on aikaisemmin soveltunut kuuden kuukauden sääntö ja palkkasi on ollut verovapaa Suomessa, ei kuuden kuukauden sääntö sovellu Suomessa työskentelystä saatuun palkkaan.

Lue lisää 

Työskentelet osittain etänä Suomessa

Jos asut pysyvästi Suomessa ja työskentelet ulkomaiselle työnantajalle osittain Suomessa esimerkiksi etänä ja osittain työnantajan kotivaltiossa, voi toinen valtion verottaa palkkaasi vain siltä osin kuin työskentelet siinä valtiossa. Tarvittaessa palkka jaetaan työskentelyvaltioiden kesken työskentelypäivien suhteessa.

Koska asut pysyvästi Suomessa, maksat veroa koko palkasta Suomeen. Suomi poistaa kaksinkertaisen verotuksen huomioimalla toiseen valtioon maksetut verot siitä palkan osasta, joka kertyy toisessa valtiossa tehdystä työstä.

Esimerkki: Suomessa asuva henkilö työskentelee saksalaiselle yritykselle. Hän on sopinut työnantajansa kanssa, että työskentelee 10 päivää kuukaudessa Saksassa ja muuten etänä Suomessa. Hän maksaa palkastaan veroa Saksaan niiden 10 päivän osalta, jotka työskentelee Saksassa.  Suomessa verotetaan koko palkka, mutta huomioidaan 10 päivän osalta Saksaan maksetut verot. Suomen ja Saksan välisen verosopimuksen mukaan kaksinkertainen verotus poistetaan hyvitysmenetelmällä, joten Suomen verosta vähennetään Saksaan maksettu vero.

Työnantajasi on toisesta Pohjoismaasta ja työskentelet etänä Suomessa

Tavoitteena on, että Pohjoismaiden välisissä työskentelytilanteissa maksetaan veroa ennakkoon vain yhteen valtioon. Tämä tavoite sisältyy Pohjoismaiden väliseen niin sanottuun TREKK-sopimukseen. 

Toimi näin verovuodelta 2020

Suomessa tehdystä työstä saatu palkka verotetaan vain Suomessa. Jos olet maksanut toiseen Pohjoismaahan veroa myös Suomessa työskentelystä, hae verojen siirtoa Suomeen. Verohallinto lukee verot hyväksesi Suomen verotuksessa.

Anna veroilmoituksellasi erillinen selvitys Pohjoismaasta saamistasi tuloista ja Pohjoismaahan maksamistasi veroista:

  • Ilmoita Suomessa työskentelystä saamasi palkka OmaVerossa tai lomakkeella 50A kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset. Ilmoita tässä kohdassa ulkomaisen työnantajan maksama palkka työstä, jonka olet tehnyt Suomessa.
  • Ilmoita toisessa Pohjoismaassa työskentelystä saamasi palkka ja tästä työskentelystä toiseen Pohjoismaahan maksetut verot OmaVerossa kohdassa Ulkomaantyöskentely, johon ei sovelleta kuuden kuukauden sääntöä tai lomakkeella 16A kohdassa 4 Ulkomaantyöskentely, johon ei sovelleta kuuden kuukauden sääntöä.
  • Hae veron siirtämistä toisesta Pohjoismaasta Suomeen, jos olet maksanut Suomessa työskentelystä saadusta palkasta veroa toiseen Pohjoismaahan. Laita tällöin raksi OmaVerossa tai lomakkeella 16A kohtaan Haen veron siirtämistä Suomesta toiseen Pohjoismaahan tai toisesta Pohjoismaasta Suomeen 
  • Selvitä lisäksi vapaamuotoisella liitteellä mitkä ajanjaksot olet työskennellyt Suomessa ja toisessa Pohjoismaassa, paljonko on maksettu palkkaa yhteensä ja miten se jakautuu Suomessa ja toisessa Pohjoismaassa tehdylle työlle työskentelypäivien suhteessa sekä toiseen Pohjoismaahan maksetut verot, jotka kohdistuvat Suomessa työskentelystä maksettuun palkkaan
  • Ilmoita vapaamuotoisella liitteellä, jos poikkeuksellisesti olet vakuutettu alkuperäisessä työskentelyvaltiossa.

Toiseen Pohjoismaahan peritty vero ei välttämättä vastaa Suomen lopullisen veron määrää. Voit välttää mahdollisen jäännösveron maksamalla lisäennakkoa. 

Lue lisää lisäennakon hakemisesta ja maksamisesta

Etätyö Suomessa jatkuu vielä vuonna 2021

Jos työskentelet toisesta Pohjoismaasta olevalle työnantajalle edelleen etänä Suomessa vuonna 2021, toimi näin:

1

Hae ennakkoveroa

Hae Suomesta ennakkoveroa heti vuoden alusta. Lue lisää ennakkoveron hakemisesta ja maksamisesta.

  • Arvioi kuinka suuren osuuden työskentelypäivistä työskentelet Suomessa
  • Hae muutosta ennakkoveroihin, jos työskentelyssä tapahtuu muutoksia
2

Ota yhteyttä toisen Pohjoismaan veroviranomaiseen

Ole yhteydessä myös toisen Pohjoismaan veroviranomaiseen, jotta et enää maksa veroa Suomessa tehdyn työn osalta toiseen maahan.