Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ulkomaisella aluksella työskentely

Jos työskentelet kansainvälisessä liikenteessä olevalla ulkomaisella aluksella, sinun on yleensä maksettava veroa myös ulkomaille.

Kansainvälisessä liikenteessä olevalla ulkomaisella aluksella työskentelevä työntekijä maksaa kyseisestä palkasta veroa yleensä ulkomailla (valtiossa, jossa on työnantajana olevan yrityksen johtopaikka). Jos työ tehdään Ruotsin tai muun Pohjoismaan lipun alla kulkevassa aluksessa, työntekijä maksaa veroa lippuvaltioon riippumatta työnantajan kotivaltiosta.

Kaksinkertainen verotus poistetaan

Ulkomaisella aluksella ansaittu palkka verotetaan tavallisesti myös Suomessa, mutta kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi Suomen verosta yleensä vähennetään ulkomainen vero.

Kun aloitat työskentelyn kansainvälisessä liikenteessä olevalla ulkomaisella aluksella, ota yhteys verotoimistoon. Katso verotoimistojen yhteystiedot.

Verotoimisto voi määrätä sinulle ennakkoveron. Kun maksat ulkomaisella aluksella tehdystä työstä ennakkoveroa, et joudu jälkikäteen maksamaan jäännösveroa ja mahdollisia korkoja. Lue lisää ennakkoverosta.

Voit hakea tai muuttaa ennakkoveroa joko palkan maksuvuonna tai sitä seuraavana vuonna, aina oman verotuksesi päättymiseen saakka. Ennakkoveroa tai lisäennakkoa on helppo hakea verkossa.

Muuta ennakkoveroa OmaVerossa

Uutta ennakkoveroa tai ennakkoveron muutosta varten tarvitset arvion koko vuoden tuloista ja vähennyksistä. Ilmoita myös alkuvuonna saadut tulot ja paljonko niistä on pidätetty veroa.

Voit hakea tai muuttaa ennakkoveroa myös muilla tavoin:

Ilmoita ulkomaantulo Suomen veroilmoituksessa

Ilmoita ulkomaisella aluksella työskentelystä saatu tulo Suomen veroilmoituksessa.

Anna veroilmoitus OmaVerossa

Merkitse OmaVerossa tulot ja ulkomaille mahdollisesti maksettu verot kohtaan 4 Ulkomaantyöskentely, johon ei sovelleta kuuden kuukauden sääntöä. Jos ilmoitat paperilla, käytä lomaketta 16A, Selvitys ulkomaantuloista (ansiotulot).

  • Jos palkasta on ulkomailla peritty eläke- tai työttömyysvakuutusmaksuja, tee niistä vähennysvaatimus joko OmaVerossa tai lomakkeella 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset, kohdassa 2 Palkat, palkkiot ja korvaukset.
  • Merityötuloon kohdistuvia kuluja (esimerkiksi ammattiliiton jäsenmaksuja ja työmatkakuluja) ei voi vähentää, koska ne huomioidaan viran puolesta myönnettävässä merityötulovähennyksessä.
  • Merityötulovähennystä varten on tärkeää, että merkitset OmaVerossa tai lomakkeella 16A Selvitys ulkomaantuloista (ansiotulot) rastin kohtaan: Tulo on ulkomaisella aluksella ansaittua merityötuloa.

Ulkomailta saamasi palkka voi olla Suomessa verovapaata

Suomen verotuksessa ulkomaanpalkkaasi voi soveltua niin sanottu kuuden kuukauden sääntö, jonka mukaan ulkomailta saamastasi palkasta ei tarvitse maksaa veroa Suomeen. Ehtona on, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Työstä johtuva oleskelusi ulkomaisessa valtiossa kestää vähintään 6 kuukautta.
  • Et oleskele tänä aikana Suomessa enempää kuin keskimäärin 6 päivää kuukaudessa.
  • Suomen ja työntekovaltion välinen verosopimus ei estä palkkasi verottamista työntekovaltiossa.

Jos vaadit kuuden kuukauden säännön soveltamista, sinun täytyy eritellä työn kesto sekä Suomessa käyntien tulo- ja lähtöpäivät joko OmaVerossa tai lomakkeella 16A kohdassa 3 Ulkomaantyöskentely, johon vaadit sovellettavaksi kuuden kuukauden sääntöä.

Sosiaaliturva

EU-lainsäädäntö ja Suomea sitova muu kansainvälinen lainsäädäntö vaikuttavat usein siihen, miten sosiaaliturvasi määräytyy, jos työskentelet ulkomailla tai toisen valtion lipun alla kulkevalla aluksella.

Ulkomaisella aluksella työskentelevä henkilö kuuluu pääsääntöisesti aluksen lippuvaltion sosiaaliturvan piiriin. Tällöin et maksa Suomessa vakuutetun sairausvakuutusmaksua (noin 2 %). Maksu kuitenkin määrätään, jos olet saanut Eläketurvakeskukselta lähetetyn työntekijän todistuksen tai poikkeusluvan ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Palkan verotus ja sairausvakuutusmaksun määräytyminen Suomessa

Taulukosta näkyy, miten kansainvälisessä liikenteessä olevalla ulkomaisella aluksella ansaittu palkka vaikuttaa Suomessa verotukseen ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun (sv-maksu) määräämiseen. Taulukko koskee vain sellaisia tilanteita, joissa työnantajan kotipaikka (yrityksen johtopaikka) on aluksen lippuvaltiossa –esimerkiksi henkilö työskentelee Saksan lipun alla kulkevassa laivassa ja palkan maksaa saksalainen varustamo.

Aluksen lippuvaltio ja työnantajan kotivaltio Sv-maksu Suomessa Tuloverokohtelu Suomessa
Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kanada, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Norja, Puola, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tsekki, USA, Unkari, Viro ei 6) hyvitysmenetelmä 1)
Liechtenstein 7) ei 6) hyvitysmenetelmä 2)
Ranska ei 6) vapautusmenetelmä 3)
Egypti kyllä 4) vapautusmenetelmä 3)
Alankomaat ei 6) verotus Suomessa 5)
Venäjä kyllä 4) verotus Suomessa 5)
Albania, Arabiemiraatit, Argentiina, Australia, Azerbaidzhan, Barbados, Brasilia, Bosnia-Herzegovina, Etelä-Afrikka, Filippiinit, Indonesia, Intia, Israel, Japani, Korean tasavalta, Kosovo, Makedonia, Malesia, Marokko, Meksiko, Montenegro, Pakistan, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Tadžikistan, Tansania, Thaimaa, Turkki, Ukraina, Uruguay, Uusi Seelanti, Uzbekistan, Vietnam kyllä 4) hyvitysmenetelmä 1)
Portugali ei 6) hyvitysmenetelmä 2)
maa, jota edellä ei ole mainittu kyllä 4) hyvitysmenetelmä 2)

Huom! Taulukko on suuntaa-antava ja yksittäiset tapaukset on tarkistettava verosopimuksesta.

1) Tulo verotetaan Suomessa, mutta ulkomailla samasta tulosta maksettu vero vähennetään Suomen verosta.
2) Kuten kohdassa 1), mutta Suomessa vähennetään vain ulkomainen valtionvero.
3) Tulosta ei määrätä Suomessa tuloveroja, mutta tulo vaikuttaa muiden ansiotulojen veroprogressioon.
4) Maksuvelvollisuuden poistaa Kansaneläkelaitoksen todistus siitä, että et kuulu Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan.
5) Verosopimuksen mukaan yksinomaan Suomella on verotusoikeus. Kuuden kuukauden sääntö ei sovellu.
6) Sairausvakuutusmaksu määrätään kuitenkin Suomessa, jos työntekijällä on Eläketurvakeskuksen myöntämä lähetetyn työntekijän todistus tai poikkeuslupa.
7) Liechtensteinin (ETA-valtio) kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024