Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

16A Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot (3063)

Voit ilmoittaa ulkomailta saadut ansiotulot OmaVerossa tai paperilomakkeella 16A. Tällaisia tuloja ovat ulkomailta saadut eläketulot, ulkomaantyöskentelystä saadut palkat sekä ulkomailta saadut muut ansiotulot. Ilmoita ulkomailta saadut pääomatulot lomakkeella 16B.

Ilmoita OmaVerossa

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöohje

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2021